Přihláška na povinný kurz – KURZ LYŽOVÁNÍ 2023
22.01. – 29. 01. 2023, Pec pod Sněžkou


  ANONE

  • Výše zmíněné informace jsem vyplnil dle pravdy a nezatajil jsem žádné zdravotní komplikace nebo omezení.
  • Beru na vědomí program a místo konání kurzu.
  • Souhlasím s udáním mých osobních údajů pro potřeby ubytovacího zařízení (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště).
  • Podáním přihlášky se zavazuji k úhradě poplatku za výše uvedený kurz a beru navědomí, že STORNO není možné.

  • Záloha ve výši 50 % z celkové ceny je splatná nejpozději k 30. 11. 2022.
  • Doplatek ve výši 50 % z celkové ceny je splatný nejpozději k 15. 1. 2023.