Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o., Zátopkova 100/2, 160 17,  Praha 6

Test Turistický kurz – 1. ročník kombinované studium

1. Jak se jmenuje organizace pro turistiku v ČR a ve které roce byla založena?

2. Jaké barvy se používají pro označování turistických tras v ČR?

3. Uveďte alespoň 3 druhy turistiky.

4. Cykloturistické (silniční) značky mají podkladovou barvu žlutou.

AnoNe

5. Kolik stupňů obtížnosti mají vozíčkářské trasy?

a) 2b) 3c) 4

6. Uveďte 2 příklady hlavní národní dálkové cyklotrasy.

7. Jaké znáš typy kol?

8. Vyjmenuj doporučené vybavení na cykloturistiku (oblečení a doplňky)

9. Musí mít povinně všichni cyklisté přilbu?

ANONE

10. V jakém měřítku jsou mapy vydávané KČT?

a) 1:5 000b) 1:50 000c) 1:500 000

11. Z jakých barev se skládá mezinárodní symbol orientačního běhu?

12. Které sportovní akce NENÍ orientační běh součástí?

13. Napiš 4 čísla pro tísňové volání, a komu patří.

14. Předtím, než zjišťujeme, zda postižený dýchá, provedeme:

15. Jaká je optimální hloubka kompresí při nepřímé srdeční masáži u dospělého?

a) Platí zásada „čím více, tím lépe“b) 5 – 6 cm nebo 1/3 hrudníkuc) Tak hluboko, dokud nepraskají žebra

16. Teambuilding – co to je? Kdy a proč se používá?

17. Vyjmenujte 4 národní parky ČR.

18. Který z nich je nejstarší?

19. Jaký je nejvyšší vrchol Šumavy na území ČR?

20. Která česká reprezentantka často trénovala i závodila v lyžařském středisku Zadov? (kde se konal i turistický kurz VOŠ ČUS 2019)