Navázání studia na VŠFS

Možnost využít vzdělávacích programů: Marketingová komunikace nebo Řízení podniku

Co potřebujete k přijetí na VŠFS do vyššího ročníku na základě smlouvy mezi VOŠ ČUS a VŠFS:

– vyplněnou žádost se srovnávací tabulkou https://www.vsfs.cz/?id=2553-prestup-z-jine-vs-vos

– výpis absolvovaných předmětů na VOŠ s razítkem a podpisem zástupce VOŠ (originál nebo úředně ověřená kopie originálu)- EUROPASS

– úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, stejně tak kopie diplomu a závěrečného vysvědčení z VOŠ

– přihláška ke studiu

– uhrazené poplatky 300 Kč za přihlášku a  2 000 Kč za zpracování žádosti o uznání předmětů

* do doplňujícího textu na přihlášce uveďte, že se hlásíte z VOŠ ČUS! , urychlíte tím tak postup přijímacího řízení

Přihlášky můžete podávat nejlépe do konce července prostřednictvím české pošty nebo osobně do budovy v ulici Estonská.

Studenti, kteří budou konat absolutorium v září, mohou také podat přihlášku ke studiu v co nejkratším termínu po vykonání absolutoria.