Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o.

Poskytuje vzdělání v oboru Management sportu a v oboru Wellness specialista

Od školního roku 2018/2019 byla akreditována nová podoba programu Management sportu s platností do roku 2024.

Studium v obou oborech je tříleté, zakončené absolutoriem a je možno jej studovat v denní i kombinované formě. Studium obsahuje teoretickou i praktickou stránku. Teoretické znalosti se studenti učí aplikovat v povinné praxi, která je přidanou hodnotou studia na VOŠ. Výuka v obou oborech je doplněna o intenzivní výuku cizích jazyků, kdy si každý student může zvolit z anglického, německého a ruského jazyka.

VOŠ ČUS je členem České asociace univerzitního sportu, což opravňuje její studenty se zúčastňovat Akademických mistrovství nebo Univerziád.

A v čem jsme jiní než ostatní VOŠ a VŠ?

VOŠ ČUS si zakládá na osobním přístupu ke svým studentům. Jsme malá škola s menším počtem studentů, a to nám umožňuje osobní přístup ke každému našemu studentovi. Zakládáme si na rodinné a přátelské atmosféře, kdy nám nejsou lhostejné názory i osobní problémy našich studentů, a ty se pak s nimi snažíme řešit. Snažíme se každého studenta provést studiem až k jeho zdárnému zakončení. U nás student není čárka v seznamu.

Více informací ke studijním oborům naleznete ZDE