Obecná část sportovního tréninku pro licence II. třídy (B)- Termíny kurzů

Přihláška na trenérský kurz online

V návaznosti na přetrvávající situaci kolem šíření koronaviru COVID-19 nabízíme konání obecné části kurzu online po předchozí domluvě, a to v plném rozsahu 50 hodin. Tuto možnost mohou využít všichni zájemci o trenérský kurz a doporučujeme ji využít zájemcům z ohrožených skupin nebo ohnisek nákazy. Online nelze konat část specializace. O možnostech využití této formy spojení se prosím předem informujte. Upozorňujeme, že je nutné před zahájením kurzu vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virové infekčního onemocnění.

 

Termíny pro šr 2021/2022

Otevřený termín mix podzim 2021:

01. – 03. 10. I. část + 22. – 24. 10. 2021 II. část                       Přihláška trenérský kurz

* Maximální kapacita prezenční výuky 40 osob (kapacita může být dle nařízeních Vlády ČR proti šíření nemoci COVID-19 upravena).

 

Otevřený termín mix zima 2021:

19. – 21. 11. I. část + 03. – 05. 12. 2021 II. část                       Přihláška trenérský kurz

* Maximální kapacita prezenční výuky 40 osob (kapacita může být dle nařízeních Vlády ČR proti šíření nemoci COVID-19 upravena).

 

Otevřený termín mix jaro 2022:

25. – 27. 02. I. část + 18. – 20. 03. 2022 II. část                       Přihláška trenérský kurz

* Maximální kapacita prezenční výuky 40 osob (kapacita může být dle nařízeních Vlády ČR proti šíření nemoci COVID-19 upravena).

 

Otevřený termín mix léto 2022:

22. – 24. 04. I. část + 13. – 15. 05. 2022 II. část                       Přihláška trenérský kurz

* Maximální kapacita prezenční výuky 40 osob (kapacita může být dle nařízeních Vlády ČR proti šíření nemoci COVID-19 upravena).

 

*Uzavřený kurz znamená, že je kurz rezervován pro konkrétní národní sportovní svaz. O možnosti využití tohoto termínu kurzu jiným sportem se prosím individuálně informujte u Mgr. Szabó.

 

  • Přijímáme rezervace termínů školení obecné části trenérské licence II. a III. třídy pro národní sportovní svazy pro školní rok 2021/2022

Podmínky účasti:

1) věk minimálně 18 let

2) zaplacený účastnický poplatek (na základě vystavené faktury)

3) písemný souhlas národního sportovního svazu s účastí na kurzu

4) doklad o dosažení středoškolského vzdělání zakončené maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo osvědčení z kurzu pro účastníky bez maturity,

!u zahraničních účastníků je nutná nostrifikace maturitního vysvědčení!

 

Přihlášky:

Zasílejte na email na szabo@cuscz.cz  nebo využijte online přihlášku výše

Cena školení:

3 100 Kč

 

Platba:

Na základě vystavené faktury, která Vám bude zaslána do emailu.

 

Storno podmínky:

Přihláška je závazná, jejím podáním se zakládá povinnost k úhradě poplatku, storno není možné.

 

Obsah obecné části kurzu (50 hodin):

Kurz probíhá formou přednášek v rozsahu 50 hodin:

– Anatomie a diagnostika hybného systému – 10 hodin

– Dopingová problematika – 2 hodiny

– Fyziologie člověka a tělesných cvičení – 10 hodin

– Hygienické zásady – 4 hodiny

– Pedagogika – 4 hodiny

– Právo a sport – 2 hodiny

– Psychologie – 4 hodiny

– Teorie a didaktika sportovního tréninku – 6 hodin

– Traumatologie a zásady první pomoci – 4 hodiny

– Základy výživy – 4 hodiny 

Pozn.: Národní sportovní svazy dále zajišťují specializovanou část školení (100 hodin).

 

Ukončení obecné části:

Písemný test, který je hodnocen.

 

Podmínky získání trenérské licence:

Pro získání licence trenér II. třídy (B) je třeba absolvovat obecnou část (50 hodin), speciální část (100 hodin),  splnit závěrečné zkoušky.

 

Místo konání kurzu:

Vyšší odborná škola ČUS s.r.o. Vaníčkova 6/100, 160 17, Praha 6 Velká učebna – Aula

 

Bližší informace:

Mgr. Veronika Szabó

Tel: +420 734 358 231

Email: szabo@cuscz.cz