Obecná část sportovního tréninku pro licence II. třídy (B)- Termíny kurzů

Přihláška na trenérský kurz online

Termíny pro šr 2019/2020

Otevřený termín podzim 2019:

20. – 22. 9. 2019 I. část + 4. – 6. 10. 2019 II. část                Přihláška trenérský kurz

 

Otevřený termín zima 2019:

22. – 24. 11. 2019 I. část + 6. – 8. 12. 2019 II. část                Přihláška trenérský kurz

Přihlášky do 8. 11. 2019

 

Uzavřený kurz – kanoistika:

10. – 12. 01. 2020 I. část + 17. – 19. 01. 2020 II. část                Přihláška trenérský kurz

Přihlášky do 20. 12. 2019

 

Uzavřený kurz – taekwondo III. třída:

18. – 19. 01. 2020                                                                         Přihláška trenérský kurz

Přihlášky do 20. 12. 2019

 

Uzavřený kurz – požární sport:

22. -23. 2. 2020                

Přihlášky podává ČSPS

 

Uzavřený kurz – SL ČR*:

23. – 26. 04. 2020                                                                          Přihláška trenérský kurz 

*(termín byl zrušen z důvodu vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření- informace o náhradním termínu na SLČR)

Přihlášky do 10. 04. 2020

 

Otevřený termín jaro 2020:

16. – 17. 05. 2020 I. část + 12. – 14. 06. 2020 II. část *       

informaci o možnosti konání květnové části podáme na začátku května dle aktuální situace

*(termín byl změněn z důvodu vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření)              Přihláška trenérský kurz

Přihlášky do 06. 03. 2020

 

Uzavřený kurz – jóga, korfbal*:

30. – 31. 05. 2020 I. část + 12. – 14. 06. 2020 II. část*     

informaci o možnosti konání květnové části podáme na začátku května dle aktuální situace

*(termín byl změněn z důvodu vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření)               Přihláška trenérský kurz

Přihlášky do 13. 03. 2020

 

Termíny pro šr 2020/2021

Otevřený termín podzim 2020:

18. – 20. 09. 2020 I. část + 09. – 11. 10. 2020 II. část                Přihláška trenérský kurz

 

Otevřený termín zima 2020:

06. – 08. 11. 2020 I. část + 27. – 29. 11. 2020 II. část                Přihláška trenérský kurz

 

*Uzavřený kurz znamená, že je kurz rezervován pro konkrétní národní sportovní svaz. O možnosti využití tohoto termínu kurzu jiným sportem se prosím individuálně informujte u Mgr. Szabó.

 

  • Přijímáme rezervace termínů školení obecné části trenérské licence II. a III. třídy pro národní sportovní svazy pro školní rok 2020/2021

Podmínky účasti:

1) věk minimálně 18 let

2) zaplacený účastnický poplatek (částka musí být připsána na účet VOŠ ČUS nejpozději 4 pracovní dny před zahájením kurzu)

3) doklad o dosažení středoškolského vzdělání zakončené maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo osvědčení z kurzu pro účastníky bez maturity,

!u zahraničních účastníků je nutná nostrifikace maturitního vysvědčení!

 

Přihlášky:

Zasílejte na email na szabo@cuscz.cz  nebo využijte online přihlášku výše

Cena školení:

3 100 Kč

 

Platba:

Bezhotovostním převodem na b.ú. vedený u MONETA Money Bank:  170385118 / 0600;  

VS: v organizačních pokynech ke konkrétnímu běhu kurzu

poznámka pro příjemce: příjmení + trenérský kurz

 

Storno podmínky:

Přihláška je závazná, jejím podáním se zakládá povinnost k úhradě poplatku, storno není možné.

 

Obsah obecné části kurzu (50 hodin):

Kurz probíhá formou přednášek v rozsahu 50 hodin:

– Anatomie a diagnostika hybného systému – 10 hodin

– Dopingová problematika – 2 hodiny

– Fyziologie člověka a tělesných cvičení – 10 hodin

– Hygienické zásady – 4 hodiny

– Pedagogika – 4 hodiny

– Právo a sport – 2 hodiny

– Psychologie – 4 hodiny

– Teorie a didaktika sportovního tréninku – 6 hodin

– Traumatologie a zásady první pomoci – 4 hodiny

– Základy výživy – 4 hodiny 

Pozn.: Národní sportovní svazy dále zajišťují specializovanou část školení (100 hodin).

 

Ukončení obecné části:

Písemný test, který je hodnocen.

 

Podmínky získání trenérské licence:

Pro získání licence trenér II. třídy (B) je třeba absolvovat obecnou část (50 hodin), speciální část (100 hodin),  splnit závěrečné zkoušky.

 

Místo konání kurzu:

Vyšší odborná škola ČUS s.r.o. Vaníčkova 6/100, 160 17, Praha 6 Velká učebna – Aula

 

Bližší informace:

Mgr. Veronika Szabó

Tel: +420 734 358 231

Email: szabo@cuscz.cz