Akční školné 2024/2025 – Kamarád

Přemýšlíš, jak by sis mohl vylepšit školné a máš kamarády, se kterými bys rád studoval i po maturitě?

Nyní máš dokonalou příležitost zúročit své přátelství, i když to se neměří penězi.

Pro školní rok si můžeš vylepšit školné slevou za doporučení kamaráda/ů, který nastoupí ke studiu na naší škole a označí tě jako toho, kdo mu naší školu ukázal.

Takto si můžeš vylepšit školné o slevu až 40% na školní rok.

 

Jak to funguje?

– Jsi stávající student nebo budeš studentem 1. ročníku ve školním roce 2024/2025.

– Nově přijatý student tě označí jako toho, kdo mu naší školu ukázal.

– Se zápisem ke studiu nového studenta dostáváš slevu na školném pro školní rok 10% (tj. 2.400,- Kč z řádného školného).

– Tuto slevu můžeš získat až na 4 své kamarády, tj. můžeš dostat slevu na školném pro školní rok až 40% (tj. 9.600,- Kč z řádného školného).

– Tato akce je slučitelná pouze se Sportovním stipendiem ČUS a Prospěchovým stipendiem. Není slučitelná se Sociálním stipendiem ČUS.

 

Akční školné při společném zápisu ke studiu

Akční školné v podobě bonusu za doporučení nemusí být přiznáno jen jednomu kamarádovi, který školu doporučil, ale pro uchazeče do prvního ročníku, kteří se společně přihlásí ke studiu a společně ke studiu i zapíší vzniká možnost čerpání bonusu ve výši 2.400,- Kč pro oba dva kamarády. Nikdo tak nepřijde zkrátka. Takže můžete jít ruku v ruce až do školní lavice a za příjemným finančním bonusem.

 

*přidělování stipendií ČUS se řídí vnitřními pokyny jednatelů VOŠ ČUS