Školská rada

Školská rada je tvořena zástupci vedení školy, pedagogického sboru a studentů.

 Školská rada má za hlavní úkol zastupovat komunikaci mezi těmito třemi stranami školy. Každá ze stran může přednášet své požadavky, žádosti, stížnosti a pochvaly a společně se pak snaží docílit kompromisního řešení vyhovují všem třem stranám.

 Školská rada se zpravidla schází 2-3 x během školního roku. V důležitých a výjimečných situacích i vícekrát.

 Z každého zasedání školské rady je tvořen zápis, se kterým se mohou všichni pedagogové a studenti školy seznámit skrze svého zástupce nebo na studijním oddělení školy.

Termíny zasedání školské rady ve školním roce 2018/2019

1. 10. 2018, 15:30 hod.