Management sportu

AKREDITOVALI JSME NOVOU PODOBU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MANAGEMENT SPORTU (64-31-N/09) S PLATNOSTÍ DO ROKU 2024.

Hlavním přínosem vzdělávacího programu je získání obecných znalostí v řízení a managementu podniku se specializací na sportovní prostředí. Znalosti získané během studia tak lze uplatnit nejen ve sportovním prostředí, ale všeobecně v podnikání. Specializace na sportovní prostředí je přidanou hodnotou vzdělávacího programu.

Znalost modulů, které vzdělávací program obsahuje, zajišťuje kvalitní teoretické vzdělání potřebné pro managerské vedení sportovních klubů, tělovýchovných jednot a  komerčních sportovních zařízení.

Velkou předností vzdělávacího programu je propojení teorie a praxe, ke kterému je využíváno přímé prostředí sportu. Tyto zkušenosti nabývají naši studenti při odborné praxi, která je vykonávána na půdě sportovních spolků, klubů, svazů, ale i soukromých center zaměřující se na pohyb a aktivní životní styl.

Pro povinné sportovní kurzy a soustředění kombinovaného studia se primárně využívají sportoviště našich partnerů.

Studium je vhodné jak pro čerstvé maturanty, kteří mohou díky studiu čerpat mnoho sociálních výhod plynoucích ze statutu studenta až do 26 ti let věku, tak i pro osoby starší 26 ti let, pro které je uzpůsoben program kombinovaného studia a to tak, aby co nejméně zasahoval do pracovních povinností našich studentů. Studenti mohou využít mnoho stipendijních programů.

Uplatnění absolventů:
– sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a spolky, sportovní svazy, fitcentra, event agentury
– správa městských a obecních sportovních zařízení
– řízení oblasti sportu v obecních samosprávách
– řízení a správa sportovišť v tělovýchovných a tělocvičných jednotách
– práce v servisních centrech sportu
– práce v soukromých sportovních zařízeních a jejich organizace

Přihláška ke studiu