Management sportu

 

Kód vzdělávacího oboru: 64-31-N/..

Obor vzdělání: Management

Vzdělávací program: Management sportu

Kód vzdělávacího programu: 64-31-N/09

Forma studia: denní (kapacita 60 studentů/ročník), kombinovaná (kapacita 20 studentů/ ročník)

Akreditace platná do roku: 2024

 

 

Hlavním přínosem vzdělávacího programu je získání obecných znalostí v řízení a managementu podniku se specializací na sportovní prostředí. Znalosti získané během studia tak lze uplatnit nejen ve sportovním prostředí, ale všeobecně v podnikání. Specializace na sportovní prostředí je přidanou hodnotou vzdělávacího programu.

Znalost modulů, které vzdělávací program obsahuje, zajišťuje kvalitní teoretické vzdělání potřebné pro managerské vedení sportovních klubů, tělovýchovných jednot a  komerčních sportovních zařízení.

Velkou předností vzdělávacího programu je propojení teorie a praxe, ke kterému je využíváno přímé prostředí sportu. Tyto zkušenosti nabývají naši studenti při odborné praxi, která je vykonávána na půdě sportovních spolků, klubů, svazů, ale i soukromých center zaměřující se na pohyb a aktivní životní styl.

Pro povinné sportovní kurzy a soustředění kombinovaného studia se primárně využívají sportoviště našich partnerů.

Studium je vhodné jak pro čerstvé maturanty, kteří mohou díky studiu čerpat mnoho sociálních výhod plynoucích ze statutu studenta až do 26 ti let věku, tak i pro osoby starší 26 ti let, pro které je uzpůsoben program kombinovaného studia a to tak, aby co nejméně zasahoval do pracovních povinností našich studentů. Studenti mohou využít mnoho stipendijních programů.

Uplatnění absolventů:
– sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a spolky, sportovní svazy, fitcentra, event agentury
– správa městských a obecních sportovních zařízení
– řízení oblasti sportu v obecních samosprávách
– řízení a správa sportovišť v tělovýchovných a tělocvičných jednotách
– práce v servisních centrech sportu
– práce v soukromých sportovních zařízeních a jejich organizace

Co Vás ve vzdělávacím programu Management sportu, 64-31-N/09 čeká?

1. ročník
2. ročník
3. ročník
Cizí jazyk ANJ
Cizí jazyk ANJ
Cizí jazyk ANJ
Dějiny a organizace TV a sportu
Cizí jazyk konverzace
Cizí jazyk ANJ konverzace
Kurz turistiky
Komunikace
Cvičení z účetnictví
Makroekonomie
Kurz lyžování
Daně
Marketing
Marketing 3 (online)
Event kurz
Mikroekonomie
Odborná praxe
Finance ve sportu
Odborná praxe
Organizace TV a sportu
Manažerská psychologie
První pomoc
Organizování sportovních akcí
Odborná praxe
Psychologie a sociologie
Právo ve sportu
Organizování Event kurz
TVS – Plavání
Public Relations
Organizování sportovních akcí
TVS- Kondiční cvičení
Seminář k AP
Prezentační dovednosti
Základy anatomie a fyziologie
Sportovní management
Řízení a provoz sportovních zařízení
Základy fyziologie zátěže
TVS – Plavání
Spolkové právo
Základy kinantropologie-antropomotorika
TVS – Sportovní hry
Sportovní management
Základy managementu
Účetnictví
Sportovní management a sponzoring
Základy práva
Základy ekonomie
Teorie sportovního tréninku
Základy managementu
TVS- Atletika
TVS- Gymnastika
Účetnictví

* Toto je výběr z předmětů, které vzdělávací program obsahuje.

 

Přihláška ke studiu