Management sportu

 

Kód vzdělávacího oboru: 64-31-N/..

Obor vzdělání: Management

Vzdělávací program: Management sportu

Kód vzdělávacího programu: 64-31-N/09

Forma studia: denní (kapacita 60 studentů/ročník), kombinovaná (kapacita 20 studentů/ ročník)

Akreditace platná do roku: 2030

 

 

Hlavním přínosem vzdělávacího programu je získání obecných znalostí v řízení a managementu podniku se specializací na sportovní prostředí. Znalosti získané během studia tak lze uplatnit nejen ve sportovním prostředí, ale všeobecně v podnikání. Specializace na sportovní prostředí je přidanou hodnotou vzdělávacího programu.

Znalost modulů, které vzdělávací program obsahuje, zajišťuje kvalitní teoretické vzdělání potřebné pro managerské vedení sportovních klubů, tělovýchovných jednot a  komerčních sportovních zařízení.

Velkou předností vzdělávacího programu je propojení teorie a praxe, ke kterému je využíváno přímé prostředí sportu. Tyto zkušenosti nabývají naši studenti při odborné praxi, která je vykonávána na půdě sportovních spolků, klubů, svazů, ale i soukromých center zaměřující se na pohyb a aktivní životní styl.

Pro povinné sportovní kurzy a soustředění kombinovaného studia se primárně využívají sportoviště našich partnerů.

Studium je vhodné jak pro čerstvé maturanty, kteří mohou díky studiu čerpat mnoho sociálních výhod plynoucích ze statutu studenta až do 26 ti let věku, tak i pro osoby starší 26 ti let, pro které je uzpůsoben program kombinovaného studia a to tak, aby co nejméně zasahoval do pracovních povinností našich studentů. Studenti mohou využít mnoho stipendijních programů.

Uplatnění absolventů:
– sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a spolky, sportovní svazy, fitcentra, event agentury
– správa městských a obecních sportovních zařízení
– řízení oblasti sportu v obecních samosprávách
– řízení a správa sportovišť v tělovýchovných a tělocvičných jednotách
– práce v servisních centrech sportu
– práce v soukromých sportovních zařízeních a jejich organizace

Co Vás ve vzdělávacím programu Management sportu, 64-31-N/09 čeká?

 

1. ročník
2. ročník
3. ročník
Cizí jazyk ANJ 1
Cizí jazyk ANJ 3
Cizí jazyk ANJ 5
Cizí jazyk ANJ 2
Cizí jazyk ANJ 4
Cizí jazyk ANJ 6 (A)
Dějiny sportu 1
Cizí jazyk ANJ konverzace 1
Cizí jazyk ANJ konverzace 2
Dějiny sportu 2
Daně
Daně ve sportu
Ekonomika podniku 1
Ekonomie 1
Finance ve sportu  (A)
Ekonomika podniku 2
Ekonomie 2
Informační technologie 1
Kurz aktivit a sportu v přírodě
Kurz lyžování
Informační technologie 2
Marketing 1
Marketing 3
Komunikace
Marketing 2
Odborná praxe 2
Management lidských zdrojů
Odborná praxe 1
Odborná praxe 3
Manažerská psychologie
Pedagogika sportu
Organizace TV a sportu
Odborná praxe 4
První pomoc
Právo ve sportu
Psychologie sportu
Psychologie 1
Prezentační dovednosti 
Ročníkový projekt 2
Psychologie 2
Public Relations 
Řízení a provoz sportovních zařízení 
Seznamovací kurz
Ročníkový projekt 1
Sociologie sportu
Sociologie 
Seminář k AP
Spolkové právo
TVS- Kondiční cvičení 1
Sportovní management (A)
Teorie sportovního tréninku 1
TVS- Kondiční cvičení 2
Sportovní marketing
Teorie sportovního tréninku 2
TVS- Plavání 1
TVS – Plavání 3
TVS- Atletika 1
TVS- Plavání 2
TVS – Plavání 4
TVS- Atletika 2
Úvod do studia management sportu – seminář
TVS – Sportovní hry 1
TVS- Gymnastika 1
Základy anatomie 1
TVS – Sportovní hry 2
TVS- Gymnastika 2
Základy anatomie 2
Základy účetnictví 1
Účetnictví spolků
Základy managementu 1
Základy účetnictví 2
Zpracování závěrečné absolventské práce 1
Základy managementu 2
Zpracování závěrečné absolventské práce 2
Základy pedagogiky (úvod do pedagogiky)
Základy práva

* Toto je výběr z předmětů, které vzdělávací program obsahuje.

 

Přihláška ke studiu