Vyšší odborná škola České unie sportu, s.r.o.

Poskytuje vzdělání v oboru Management sportu a nově v oboru Wellness specialista. 

Studium v obou oborech je tříleté, zakončené absolutoriem a je možno jej studovat v denní i kombinované formě. Studium obsahuje teoretickou i praktickou stránku. Teoretické znalosti se studenti učí aplikovat v povinné praxi, která je přidanou hodnotou studia na VOŠ. Výuka v obou oborech je doplněna o intenzivní výuku anglického jazyka a volitelných jazyků německého a ruského.

Pro více informací ohledně jednotlivých oborech klikněte na požadovaný obor výše.