Pedagogická rada

Je jedním ze základních funkčních orgánů školy. Členy pedagogické rady jsou všichni vyučující lektoři a vedení školy.

Hlavní úkoly pedagogické rady jsou:

  • fungování a uzavírání vzdělávacích modulů

  • řešení nedostatků ve výuce jednotlivých modulů

  • řešení plnění vzdělávacích modulů studenty a případné řešení jejich nedostatků

Pedagogická rada se schází minimálně třikrát ročně, a to vždy na začátku školního roku a následně vždy před ukončením zimního a letního období.