Trenérské vzdělávání lední hokej – licence C

 

Vážení kolegové trenéři,

v rámci inovace Školení trenérů licence C+ mládež 2021 se snažíme vystihnou  informace  a témata potřebná pro ovlivňování v začátcích růstu hráče. Základním motem je snaha nejen o nácvik a zlepšování specifických motorických dovedností, ale hlavně přirozený vývoj na základě věkových zákonitostí vývoje každého jednotlivce. Klíčovým naším cílem by mělo být vychovat člověka, který má celoživotní vztah ke sportu, který je zdravě sebevědomý, umí jednat s lidmi a v neposlední řadě je i zdravý. Je důležité si uvědomit, že naše působení se skládá z několika na sebe navazujících cílů. Prvním cílem je snaha přivést děti k hokeji a sportu obecně. Tento cíl je možné vztáhnout hlavně na nábor a nejmenší věkové kategorie. Druhým navazujícím cílem je snaha naučit specifické motorické dovednosti, které se uplatňují v ledním hokeji, za předpokladu zachování přirozeného vývoje a podílu nespecifické přípravy.  Tento cíl je naplňován jak v kategoriích přípravky, tak v především v kategoriích žáků, ale k dosažení mistrovství dochází až v kategoriích dospělých. Ano toto jsou dva prioritní cíle, které si můžeme klást v rámci zaměření našeho kurzu.

 Úkolem tohoto kurzu je předložit základní filozofii sportovní přípravy, klíčové body nácviku základních technik dovedností a vysvětlit časté problémy v jednotlivých tématech, v návaznosti na biologické zákonitosti růstu člověka.

 PhDr. Zdeněk Vojta

Metodolog Českého hokeje

Podklady k výukovým blokům