GDPR

VOŠ ČUS, s.r.o. postupuje ve své činnosti v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“.

„Osobní údaje studentů jsou předávány a zpracovávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školským zákonem). Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).“

V souladu s výše uvedeným nařízením byl jmenován pověřenec VOŠ ČUS:

JUDr. Daniel Viduna

Kontakt: poverenec@vos-cus.cz