Organizace studia

Denní forma studia

Denní forma studia probíhá pondělí – pátek dle stanoveného rozvrhu a harmonogramu školního roku.

Součástí studia je teoretická výuka ve škole, praktická výuka sportovních modulů na smluvních sportovištích a odborná praxe u smluvních partnerů.

Součástí výuky je turistický kurz v délce 5 dnů (1. ročník) a lyžařský kurz v délce 7 dnů (2. ročník).

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia probíhá v 10 teoretických blocích (pátek odpoledne + sobota + neděle) cca 1 x za měsíc a v 2 sportovních blocích (vždy 1 v období), které jsou zaměřeny pouze na sportovní aktivity a probíhají ve Sportovním centru v Nymburce. Výuka se řídí stanoveným rozvrhem a harmonogramem školního roku.

Součástí studia je teoretická výuka ve škole, praktická výuka sportovních modulů v SC Nymburk a odborná praxe u smluvních partnerů.

Součástí výuky je turistický kurz v délce 3 dnů (1. ročník) a lyžařský kurz v délce 4 dnů (2. ročník).

Management sportu, 64-31-N/09

1. ročník 2. ročník 3. ročník
Cizí jazyk ANJ Cizí jazyk ANJ Cizí jazyk ANJ
Dějiny a organizace TV a sportu Cizí jazyk konverzace Cizí jazyk ANJ konverzace
Kurz turistiky Komunikace Cvičení z účetnictví
Makroekonomie Kurz lyžování Daně
Marketing Marketing 3 (online) Event kurz
Mikroekonomie Odborná praxe Finance ve sportu
Odborná praxe Organizace TV a sportu Manažerská psychologie
První pomoc Organizování sportovních akcí Odborná praxe
Psychologie a sociologie Právo ve sportu Organizování Event kurz
TVS – Plavání Public Relations Organizování sportovních akcí
TVS- Kondiční cvičení Seminář k AP Prezentační dovednosti
Základy anatomie a fyziologie Sportovní management Řízení a provoz sportovních zařízení
Základy fyziologie zátěže TVS – Plavání Spolkové právo
Základy kinantropologie-antropomotorika TVS – Sportovní hry Sportovní management
Základy managementu Účetnictví Sportovní management a sponzoring
Základy práva Základy ekonomie Teorie sportovního tréninku
Základy managementu TVS- Atletika
TVS- Gymnastika
Účetnictví

* Toto jsou povinné předměty, ke kterým náleží ještě předměty povinně volitelné a volitelné dle výběru studentů.