Organizace studia

 

Denní forma studia

Denní forma studia probíhá pondělí – pátek dle stanoveného rozvrhu a harmonogramu školního roku.

Součástí studia je teoretická výuka ve škole, praktická výuka sportovních modulů na smluvních sportovištích a odborná praxe u smluvních partnerů.

Součástí výuky je seznamovací kurz v délce 4 dny (1.ročník), turistický kurz v délce 5 dnů (1. ročník) a lyžařský kurz v délce 7 dnů (2. ročník).

 

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia probíhá v 10 teoretických blocích (pátek odpoledne + sobota + neděle) cca 1 x za měsíc a v 2 sportovních blocích (vždy 1 v období), které jsou zaměřeny pouze na sportovní aktivity a probíhají ve Sportovním centru v Nymburce. Výuka se řídí stanoveným rozvrhem a harmonogramem školního roku.

Součástí studia je teoretická výuka ve škole, praktická výuka sportovních modulů v SC Nymburk a odborná praxe u smluvních partnerů.

Součástí výuky je turistický kurz v délce 3 dnů (1. ročník) a lyžařský kurz v délce 4 dnů (2. ročník).