Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..   

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

 

Vzdělávací obor: Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti, 74-41-N/..

Vzdělávací program: Wellness specialista, 74-41-N/02

 

Školné pro školní rok 2021/2022 je zveřejněno v sazebníku plateb pro šr 2021/2022

Školné si můžete snížit díky Stipendijním programům ČUS  nebo Akčnímu školnému 2022/2023- Kamarád


                                                                    

Vzor vyplněné přihlášky

 


Přijímací řízení:

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května 2022 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 30.6.
2. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. října 2022 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení se pak koná od 1.7. do 31.10.

Podmínky přijímacího řízení:

  • Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie).
  • Kritéria stanovená ředitelem školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány předpoklady ke studiu, vztah k danému oboru a programu vzdělávání. Pohovor je bodově hodnocen.

Postup přijímacího řízení:

  1. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (osobně, poštou, datovou schránkou nebo online).
  2. Přiloží úředně ověřenou kopii „maturitního vysvědčení“. (Nebo dodatečně donese na osobní pohovor.)
  3. Zahraniční studenti: úředně ověřená kopie- nostrifikace Nostrifikace- MŠMT , Nostrifikace – Magistrát hlavního města Prahy
  4. Zahraniční studenti: doložení povolení pobytu na území ČR
  5. Uchazeč bude písemně pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
  6. Uchazeč absolvuje osobní pohovor v českém jazyce, kde získá bodové hodnocení pohovoru. 
  7. Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).

* Pohovor bude konán v souladu s aktuálními protiepidemickými pravidly vydaných Vládou ČR.


Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

Předpokládaná kapacita přijetí do 1. ročníku:                Denní forma vzdělání: 60

                                                                                 Kombinovaná forma vzdělání: 20

 

Vzdělávací obor: Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti, 74-41-N/..

Vzdělávací program: Wellness specialista, 74-41-N/02

Předpokládaná kapacita přijetí do 1. ročníku:                Denní forma vzdělání: 5

                                                                                 Kombinovaná forma vzdělání: nebudeme otevírat


Výsledky přijímacího řízení 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení 2022/20223


Přehled výsledků přijímacích řízení vzdělávacího programu Management sportu:

 

Školní rok

Podáno přihlášek

Přijato

2019/2020

39

31

2020/2021

53

28

2021/2022

50

33