Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

Školné pro školní rok 2019/2020 je zveřejněno v sazebníku plateb pro šr 2019/2020

Přihláška ke studiu 2020

Přijímací řízení českých uchazečů:

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května 2020 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 30.6.
2. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 15.října 2020 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení se pak koná od 1.7. do 15.10.
Podmínky přijímacího řízení:

 • Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie).
 • Kritéria stanovená ředitelem školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány předpoklady ke studiu, vztah k danému oboru a programu vzdělávání. Pohovor je bodově hodnocen.

Postup přijímacího řízení:

 1. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (osobně na studijním oddělení nebo                                                                                poštou na adresu Zátopkova 100/2, Praha 6, 16017 nebo datovou schránkou na ID DS: 7ztbi3g).
 2. Přiloží úředně ověřenou kopii „maturitního vysvědčení“. (Nebo dodatečně donese na osobní pohovor.)
 3. Uchazeč bude písemně pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
 4. Uchazeč absolvuje osobní pohovor, kde získá bodové hodnocení pohovoru.
 5. Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).


Přijímací řízení u zahraničních uchazečů:

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května 2020 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 30.6.
2. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 15.října 2020 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení se pak koná od 1.7. do 15.10.
Podmínky přijímacího řízení:

 • Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie- nostrifikace Nostrifikace- MŠMT , Nostrifikace – Magistrát hlavního města Prahy).
 • Kritéria stanovená ředitelem školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány předpoklady ke studiu, vztah k danému oboru a programu vzdělávání. Pohovor je bodově hodnocen.
 • Pohovor je veden v českém jazyce stejně tak, jako výuka.
 • Doložení povolení k pobytu v ČR a uzavření zdravotního pojištění v ČR.

Postup přijímacího řízení:

 1. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (osobně na studijním oddělení nebo poštou nebo datovou schránkou na ID DS: 7ztbi3g).
 2. Přiloží úředně ověřenou kopii „maturitního vysvědčení“- NOSTRIFIKACI.
 3. Uchazeč bude písemně pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
 4. Uchazeč absolvuje osobní pohovor, kde získá bodové hodnocení pohovoru.
 5. Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).


Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

Předpokládaná kapacita přijetí do 1. ročníku:  Denní forma vzdělání: 60

                                                                            Kombinovaná forma vzdělání: 20


Přehled výsledků přijímacích řízení pro školní rok:

2018/2019

Podáno přihlášek ke studiu: 35

Přijato ke studiu: 31

2019/2020

Podáno přihlášek ke studiu: 39

Přijato ke studiu: 31


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Číslo uchazeče/ky                                     Výsledek PŘ                                     Datum

VOŠ/PŘ/1/2019                                       Přijat/a                                             05. 06. 2019

VOŠ/PŘ/6/2019                                       Přijat/a                                             05. 06. 2019

VOŠ/PŘ/2/2019                                       Přijat/a                                             16. 09. 2019

VOŠ/PŘ/3/2019                                       Přijat/a                                             05. 06. 2019

VOŠ/PŘ/7/2019                                       Přijat/a                                             10. 09. 2019

VOŠ/PŘ/11/2019                                     Nepřijat/a                                        17. 06. 2019

VOŠ/PŘ/12/2019                                     Přijat/a                                             26. 06. 2019

VOŠ/PŘ/13/2019                                     Přijat/a                                             26. 06. 2019

VOŠ/PŘ/14/2019                                     Přijat/a                                             26. 06. 2019

VOŠ/PŘ/15/2019                                     Přijat/a                                             26. 06. 2019

VOŠ/PŘ/16/2019                                     Přijat/a                                             26. 06. 2019

VOŠ/PŘ/17/2019                                     Přijat/a                                             26. 06. 2019

VOŠ/PŘ/18/2019                                     Přijat/a                                             26. 06. 2019

VOŠ/PŘ/19/2019                                     Přijat/a                                             26. 06. 2019

VOŠ/PŘ/20/2019                                     Přijat/a                                             27. 06. 2019

VOŠ/PŘ/21/2019                                     Přijat/a                                             27. 06. 2019

VOŠ/PŘ/23/2019                                     Nepřijat/a                                        17. 09. 2019

VOŠ/PŘ/10/2019                                     Přijat/a                                             30. 07. 2019

VOŠ/PŘ/24/2019                                     Přijat/a                                              19. 08. 2019

VOŠ/PŘ/9/2019                                       Přijat/a                                              28. 08. 2019

VOŠ/PŘ/29/2019                                     Přijat/a                                               12. 09. 2019

VOŠ/PŘ/30/2019                                     Přijat/a                                               16. 09. 2019

VOŠ/PŘ/8/2019                                     Nepřijat/a                                           17. 09. 2019

VOŠ/PŘ/31/2019                                   Přijat/a                                               19. 09. 2019

VOŠ/PŘ/28/2019                                   Přijat/a                                               19. 09. 2019

VOŠ/PŘ/32/2019                                   Přijat/a                                               19. 09. 2019

VOŠ/PŘ/4/2019                                     Nepřijat/a                                           25. 09. 2019

VOŠ/PŘ/5/2019                                     Nepřijat/a                                           25. 09. 2019

VOŠ/PŘ/33/2019                                   Přijat/a                                               26. 09. 2019

VOŠ/PŘ/34/2019                                   Přijat/a                                               30. 09. 2019

VOŠ/PŘ/36/2019                                   Nepřijat/a                                           01. 10. 2019

VOŠ/PŘ/37/2019                                   Přijat/a                                               08. 10. 2019

VOŠ/PŘ/38/2019                                   Přijat/a                                               23. 10. 2019

VOŠ/PŘ/39/2019                                   Přijat/a                                               23. 10. 2019

Přijímací řízení ukončeno 31. 10. 2019

*aktualizováno 1. 11. 2019 


 


Přihláška ke studiu 2020

 

Vzor vyplněné přihlášky