Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

Školné pro školní rok 2020/2021 je zveřejněno v sazebníku plateb pro šr 2020/2021

Přihláška ke studiu 2020 online

Přihláška ke studiu 2020 ke stažení

Vzor vyplněné přihlášky


Přijímací řízení českých uchazečů:

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května 2020 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 30.6.
2. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 15.října 2020 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení se pak koná od 1.7. do 15.10.
Podmínky přijímacího řízení:

 • Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie).
 • Kritéria stanovená ředitelem školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány předpoklady ke studiu, vztah k danému oboru a programu vzdělávání. Pohovor je bodově hodnocen.

Postup přijímacího řízení:

 1. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (osobně na studijním oddělení nebo                                                                                poštou na adresu Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17 nebo datovou schránkou na ID DS: 7ztbi3g).
 2. Přiloží úředně ověřenou kopii „maturitního vysvědčení“. (Nebo dodatečně donese na osobní pohovor.)
 3. Uchazeč bude písemně pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
 4. Uchazeč absolvuje osobní pohovor, kde získá bodové hodnocení pohovoru. *Pro školní rok 2020/2021 ředitel VOŠ ČUS rozhodl o prominutí osobního pohovoru z důvodu mimořádných opatření – pohovor bude nahrazen jinou formou online spojení dle domluvy.
 5. Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).


Přijímací řízení u zahraničních uchazečů:

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května 2020 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 30.6.
2. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 15.října 2020 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení se pak koná od 1.7. do 15.10.
Podmínky přijímacího řízení:

 • Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie- nostrifikace Nostrifikace- MŠMT , Nostrifikace – Magistrát hlavního města Prahy).
 • Kritéria stanovená ředitelem školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány předpoklady ke studiu, vztah k danému oboru a programu vzdělávání. Pohovor je bodově hodnocen.
 • Pohovor je veden v českém jazyce stejně tak, jako výuka.
 • Doložení povolení k pobytu v ČR a uzavření zdravotního pojištění v ČR.

Postup přijímacího řízení:

 1. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (osobně na studijním oddělení nebo poštou nebo datovou schránkou na ID DS: 7ztbi3g).
 2. Přiloží úředně ověřenou kopii „maturitního vysvědčení“- NOSTRIFIKACI.
 3. Uchazeč bude písemně pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
 4. Uchazeč absolvuje osobní pohovor, kde získá bodové hodnocení pohovoru. *Pro školní rok 2020/2021 ředitel VOŠ ČUS rozhodl o prominutí osobního pohovoru z důvodu mimořádných opatření. Bude ověřována pouze úroveň komunikace v českém jazyce.
 5. Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).

 


Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

Předpokládaná kapacita přijetí do 1. ročníku:  Denní forma vzdělání: 60

                                                                            Kombinovaná forma vzdělání: 20Přehled výsledků přijímacích řízení pro školní rok:

2018/2019

Podáno přihlášek ke studiu: 35

Přijato ke studiu: 31

2019/2020

Podáno přihlášek ke studiu: 39

Přijato ke studiu: 31


 


Přihláška ke studiu 2020

 

Vzor vyplněné přihlášky