Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 bylo ukončeno 31. 10. 2020.

 

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

Školné pro školní rok 2020/2021 je zveřejněno v sazebníku plateb pro šr 2020/2021

Přihláška ke studiu 2020 online

Přihláška ke studiu 2020 ke stažení

Vzor vyplněné přihlášky

 


Přijímací řízení českých uchazečů:

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května 2020 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 30.6.
2. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 15.října 2020 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení se pak koná od 1.7. do 15.10.
Podmínky přijímacího řízení:

 • Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie).
 • Kritéria stanovená ředitelem školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány předpoklady ke studiu, vztah k danému oboru a programu vzdělávání. Pohovor je bodově hodnocen.

Postup přijímacího řízení:

 1. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (osobně na studijním oddělení nebo                                                                                poštou na adresu Zátopkova 100/2, Praha 6, 16017 nebo datovou schránkou na ID DS: 7ztbi3g).
 2. Přiloží úředně ověřenou kopii „maturitního vysvědčení“. (Nebo dodatečně donese na osobní pohovor.)
 3. Uchazeč bude písemně pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
 4. Uchazeč absolvuje osobní pohovor, kde získá bodové hodnocení pohovoru. * Pro školní rok 2020/2021 ředitel VOŠ ČUS rozhodl o prominutí osobního pohovoru z důvodu mimořádných opatření- pohovor bude nahrazen jinou formou online spojení dle domluvy.
 5. Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).


Přijímací řízení u zahraničních uchazečů:

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května 2020 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 30.6.
2. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 15.října 2020 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení se pak koná od 1.7. do 15.10.
Podmínky přijímacího řízení:

 • Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie- nostrifikace Nostrifikace- MŠMT , Nostrifikace – Magistrát hlavního města Prahy).
 • Kritéria stanovená ředitelem školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány předpoklady ke studiu, vztah k danému oboru a programu vzdělávání. Pohovor je bodově hodnocen.
 • Pohovor je veden v českém jazyce stejně tak, jako výuka.
 • Doložení povolení k pobytu v ČR a uzavření zdravotního pojištění v ČR.

Postup přijímacího řízení:

 1. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (osobně na studijním oddělení nebo poštou nebo datovou schránkou na ID DS: 7ztbi3g).
 2. Přiloží úředně ověřenou kopii „maturitního vysvědčení“- NOSTRIFIKACI.
 3. Uchazeč bude písemně pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
 4. Uchazeč absolvuje osobní pohovor, kde získá bodové hodnocení pohovoru. 
 5. Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).


Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

Předpokládaná kapacita přijetí do 1. ročníku:                Denní forma vzdělání: 60

                                                                            Kombinovaná forma vzdělání: 20

Výsledky přijímacího řízení 2020/2021

Číslo jednací                    Datum                    Výsledek PŘ

VOŠ/PŘ/01/2020           24.09.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/02/2020           23.07.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/05/2020           18.06.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/09/2020           27.07.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/10/2020           27.07.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/13/2020           03.07.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/15/2020           11.06.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/16/2020           03.08.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/18/2020           25.06.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/19/2020           22.06.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/22/2020           10.09.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/25/2020           12.06.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/26/2020           26.06.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/28/2020           22.06.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/30/2020           22.07.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/31/2020           30.06.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/32/2020           03.07.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/33/2020           01.09.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/34/2020           30.07.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/35/2020           22.07.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/36/2020           10.08.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/39/2020           19.08.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/40/2020           25.08.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/41/2020           01.09.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/42/2020           01.09.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/43/2020           04.09.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/44/2020           31.08.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/49/2020           01.09.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/50/2020           07.10.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/52/2020           23.10.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/53/2020           26.10.2020                   Přijat/a

VOŠ/PŘ/54/2020           27.10.2020                   Přijat/a

 

*aktualizováno 31. 10. 2020

Přehled výsledků přijímacích řízení pro školní rok:

 

Školní rok

Podáno přihlášek

Přijato

2018/2019

35

31

2019/2020

39

31

2020/2021

53

28

Přihláška ke studiu 2020