Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..   

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

 

Vzdělávací obor: Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti, 74-41-N/..

Vzdělávací program: Wellness specialista, 74-41-N/02

 

Školné pro školní rok 2023/2024 je zveřejněno v sazebníku plateb pro šr 2023/2024

Školné pro školní rok 2024/2025 neplánujeme měnit.

Školné si můžete snížit díky Stipendijním programům ČUS  nebo Akčnímu školnému 2024/2025- Kamarád


Vzor vyplněné přihlášky


Přijímací řízení:

Termíny přijímacího řízení PREZENČNÍ (DENNÍ) FORMA STUDIA:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května 2024 – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 30.6.
2. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. října 2024- samotné přijímací řízení se pak koná od 1.7. do 31.10. nebo do naplnění kapacity

Termíny přijímacího řízení KOMBINOVANÁ  FORMA STUDIA:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května 2024 – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 30.6.
2. kolo přijímacího řízení: přihlášky 15.8.2024 – samotné přijímací řízení se pak koná od 16.8. do 31.8.

Podmínky přijímacího řízení:

 • Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie). U zahraničních studentů nostrifikace maturitního vysvědčení.
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (praktický lékař)
 • Kritéria stanovená ředitelem školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány předpoklady ke studiu, vztah k danému oboru a programu vzdělávání. Pohovor je bodově hodnocen.

Postup přijímacího řízení:

 1. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (osobně, poštou, datovou schránkou nebo online).
 2. Přiloží úředně ověřenou kopii „maturitního vysvědčení“. (Nebo dodatečně donese na osobní pohovor.)
 3. Přiloží potvrzení od lékaře o způsobilosti ke studiu (praktický lékař).
 4. Zahraniční studenti: úředně ověřená kopie- nostrifikace Nostrifikace- MŠMT , Nostrifikace – Magistrát hlavního města Prahy
 5. Zahraniční studenti: doložení povolení pobytu na území ČR
 6. Uchazeč bude písemně pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
 7. Uchazeč absolvuje osobní pohovor v českém jazyce, kde získá bodové hodnocení pohovoru. 
 8. Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).

 


Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

Předpokládaná kapacita přijetí do 1. ročníku:             Denní forma vzdělání: 60

                                                                                 Kombinovaná forma vzdělání: 20

                                                                                 (přihlášky pro KOMBI přijímáme do 15.8.2024,

                                                                                  minimální kapacita pro otevření ročníku 10 studentů)

 

Vzdělávací obor: Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti, 74-41-N/..

Vzdělávací program: Wellness specialista, 74-41-N/02

Předpokládaná kapacita přijetí do 1. ročníku:             Denní forma vzdělání: 5

                                                                                 Kombinovaná forma vzdělání: 5


Výsledky přijímacího řízení Management sportu 2024/2025

Evidenční číslo                                                             Výsledek                                                     Datum

 

*aktualizace 26. 10. 2023


Přehled výsledků přijímacích řízení vzdělávacího programu Management sportu:

 

Školní rok

Podáno přihlášek

Přijato

2021/2022

52

35

2022/2023

57

32

2023/2024

78 

46