Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..   

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

 

Vzdělávací obor: Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti, 74-41-N/..

Vzdělávací program: Wellness specialista, 74-41-N/02

 

Školné pro školní rok 2023/2024 je zveřejněno v sazebníku plateb pro šr 2023/2024

Školné si můžete snížit díky Stipendijním programům ČUS  nebo Akčnímu školnému 2023/2024- Kamarád


Vzor vyplněné přihlášky


Přijímací řízení:

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května 2023 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 30.6.
2. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. října 2023 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení se pak koná od 1.7. do 31.10.

Podmínky přijímacího řízení:

  • Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie).
  • Kritéria stanovená ředitelem školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány předpoklady ke studiu, vztah k danému oboru a programu vzdělávání. Pohovor je bodově hodnocen.

Postup přijímacího řízení:

  1. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (osobně, poštou, datovou schránkou nebo online).
  2. Přiloží úředně ověřenou kopii „maturitního vysvědčení“. (Nebo dodatečně donese na osobní pohovor.)
  3. Přiloží potvrzení od lékaře o způsobilosti ke studiu (obvodní lékař).
  4. Zahraniční studenti: úředně ověřená kopie- nostrifikace Nostrifikace- MŠMT , Nostrifikace – Magistrát hlavního města Prahy
  5. Zahraniční studenti: doložení povolení pobytu na území ČR
  6. Uchazeč bude písemně pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
  7. Uchazeč absolvuje osobní pohovor v českém jazyce, kde získá bodové hodnocení pohovoru. 
  8. Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).

 


Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

Předpokládaná kapacita přijetí do 1. ročníku:                    Denní forma vzdělání: 60

                                                                                 Kombinovaná forma vzdělání: 20

 

Vzdělávací obor: Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti, 74-41-N/..

Vzdělávací program: Wellness specialista, 74-41-N/02

Předpokládaná kapacita přijetí do 1. ročníku:                    Denní forma vzdělání: 5

                                                                                 Kombinovaná forma vzdělání: nebudeme otevírat


Výsledky přijímacího řízení 2023/2024

Evidenční číslo                                                             Výsledek                                                     Datum

VOŠ/PŘ/16/2023                                                   Přijat/a                                               01. 06. 2023

VOŠ/PŘ/26/2023                                                   Přijat/a                                               01. 06. 2023

VOŠ/PŘ/28/2023                                                   Přijat/a                                               01. 06. 2023

*aktualizace 01. 06. 2023


Přehled výsledků přijímacích řízení vzdělávacího programu Management sportu:

 

Školní rok

Podáno přihlášek

Přijato

2020/2021

53

28

2021/2022

52

35

2022/2023

57

32