Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

Školné pro školní rok 2021/2022 je zveřejněno v sazebníku plateb pro šr 2021/2022

Školné si můžete snížit díky Stipendijním programům ČUS  nebo Akčnímu školnému 2021/2022- Kamarád

 

!!! DO 31. 10. 2021 STÁLE PŘIJÍMÁME STUDENTY DO 1. ROČNÍKU !!!


Přihláška ke studiu 2021 online

 

Přihláška ke studiu 2021 ke stažení

 

Vzor vyplněné přihlášky

 


Vážené uchazečky, Vážení uchazeči, 

na základě nařízení Vlády ČR v rámci opatření proti šíření nemoci COVID-19 si Vás dovolujeme upozornit, že k přijímacímu pohovoru je nutné donést potvrzení o negativním antigenním testu, který nebude starší 7 dní.

Věříme, že toto opatření nebude překážkou a nařízení v rámci cesty k běžnému životu budeme všichni respektovat.

Pro Vaše bezpečí si Vás dovolujeme informovat, že prostory školy jsou pravidelně dezinfikovány, většina zaměstnanců školy je očkována a všichni jsou pravidelně testováni dle nařízení MZdr. a MŠMT.

Děkujeme.


Přijímací řízení českých uchazečů:

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května 2021 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 30.6.
2. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. října 2021 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení se pak koná od 1.7. do 31.10. OTEVŘENO
Podmínky přijímacího řízení:

 • Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie).
 • Kritéria stanovená ředitelem školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány předpoklady ke studiu, vztah k danému oboru a programu vzdělávání. Pohovor je bodově hodnocen.

Postup přijímacího řízení:

 1. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (osobně na studijním oddělení nebo                                                                                poštou na adresu Zátopkova 100/2, Praha 6, 16017 nebo datovou schránkou na ID DS: 7ztbi3g).
 2. Přiloží úředně ověřenou kopii „maturitního vysvědčení“. (Nebo dodatečně donese na osobní pohovor.)
 3. Uchazeč bude písemně pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
 4. Uchazeč absolvuje osobní pohovor, kde získá bodové hodnocení pohovoru. * Pro školní rok 2020/2021 ředitel VOŠ ČUS rozhodl o prominutí osobního pohovoru z důvodu mimořádných opatření- pohovor bude nahrazen jinou formou online spojení dle domluvy.
 5. Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).


Přijímací řízení u zahraničních uchazečů:

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května 2021 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 30.6.
2. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. října 2021 daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení se pak koná od 1.7. do 15.10.
Podmínky přijímacího řízení:

 • Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie- nostrifikace Nostrifikace- MŠMT , Nostrifikace – Magistrát hlavního města Prahy).
 • Kritéria stanovená ředitelem školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány předpoklady ke studiu, vztah k danému oboru a programu vzdělávání. Pohovor je bodově hodnocen.
 • Pohovor je veden v českém jazyce stejně tak, jako výuka.
 • Doložení povolení k pobytu v ČR a uzavření zdravotního pojištění v ČR.

Postup přijímacího řízení:

 1. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (osobně na studijním oddělení nebo poštou nebo datovou schránkou na ID DS: 7ztbi3g).
 2. Přiloží úředně ověřenou kopii „maturitního vysvědčení“- NOSTRIFIKACI.
 3. Uchazeč bude písemně pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
 4. Uchazeč absolvuje osobní pohovor, kde získá bodové hodnocení pohovoru. 
 5. Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).


Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

Předpokládaná kapacita přijetí do 1. ročníku:                Denní forma vzdělání: 60

                                                                            Kombinovaná forma vzdělání: 20


Výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Evidenční číslo                                              Výsledek                                   Datum

VOŠ/PŘ/ 17/2021                                         Přijat/a                                     11. 06. 2021

VOŠ/PŘ/ 20/2021                                         Přijat/a                                     04. 06. 2021

VOŠ/PŘ/ 21/2021                                         Přijat/a                                     11. 06. 2021

VOŠ/PŘ/ 22/2021                                         Přijat/a                                     01. 06. 2021

VOŠ/PŘ/ 23/2021                                         Přijat/a                                     15. 06. 2021

VOŠ/PŘ/ 25/2021                                         Přijat/a                                     14. 06. 2021

VOŠ/PŘ/ 14/2021                                         Přijat/a                                     21. 06. 2021

VOŠ/PŘ/ 18/2021                                         Přijat/a                                     24. 06. 2021

VOŠ/PŘ/ 05/2021                                         Přijat/a                                     25. 06. 2021

VOŠ/PŘ/ 11/2021                                         Přijat/a                                     25. 06. 2021

VOŠ/PŘ/ 02/2021                                         Přijat/a                                     30. 06. 2021

VOŠ/PŘ/ 26/2021                                         Přijat/a                                     30. 06. 2021

VOŠ/PŘ/ 07/2021                                         Přijat/a                                     01. 07. 2021

VOŠ/PŘ/ 30/2021                                         Přijat/a                                     01. 07. 2021

VOŠ/PŘ/ 29/2021                                         Přijat/a                                     02. 07. 2021

VOŠ/PŘ/ 27/2021                                         Přijat/a                                     19. 07. 2021

VOŠ/PŘ/ 04/2021                                         Přijat/a                                     23. 07. 2021

VOŠ/PŘ/ 32/2021                                         Přijat/a                                     28. 07. 2021

VOŠ/PŘ/ 35/2021                                         Přijat/a                                     03. 08. 2021

VOŠ/PŘ/ 19/2021                                         Přijat/a                                     09. 08. 2021

VOŠ/PŘ/ 36/2021                                         Přijat/a                                     10. 08. 2021

VOŠ/PŘ/ 38/2021                                         Přijat/a                                     12. 08. 2021

VOŠ/PŘ/ 15/2021                                         Přijat/a                                     24. 08. 2021

VOŠ/PŘ/ 42/2021                                         Přijat/a                                     31. 08. 2021

VOŠ/PŘ/ 45/2021                                         Přijat/a                                     15. 09. 2021

VOŠ/PŘ/ 01/2021                                         Přijat/a                                     17. 09. 2021

*aktualizováno 17. 09. 2021

Přehled výsledků přijímacích řízení vzdělávacího programu Management sportu:

 

Školní rok

Podáno přihlášek

Přijato

2018/2019

35

31

2019/2020

39

31

2020/2021

53

28

Přihláška ke studiu 2021