MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Hlavní státní instituce zastřešující vzdělávání a sport v České republice. Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. funguje díky uděleným akreditacím MŠMT a zapsání ve školském rejstříku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastřešuje veškeré veřejné i soukromé instituce poskytující vzdělání od mateřských škol, přes základní, střední až po vyšší odborné a vysoké školy v České republice. Dohlíží na dodržování pravidel a osnov vzdělávání a udržuje stabilitu v kvalitě vzdělávání v ČR.