Trenérské kurzy

VOŠ ČUS

– poskytuje školení Obecné části u licenci B a C a školení kompletní licence B  u vybraných sportů na základě akreditací MŠMT,

– zpracovává ve spolupráci s národními sportovními svazy žádosti o udělení akreditací v konkrétních sportovních odvětví,

– poskytuje národním sportovním svazům konzultace v otázkách teoretické části licencí a umožňuje jim konzultace s odbornými vyučujícími daných modulů,

– připravuje školení „na míru“ teoretické části.