Odborné kurzy a semináře

VOŠ ČUS

– poskytuje školení Obecné části u licenci B a C a školení kompletní licence B  u vybraných sportů na základě akreditací MŠMT,

– zpracovává ve spolupráci s národními sportovními svazy žádosti o udělení akreditací v konkrétních sportovních odvětví,

– poskytuje národním sportovním svazům konzultace v otázkách teoretické části licencí a umožňuje jim konzultace s odbornými vyučujícími daných modulů,

– připravuje školení „na míru“ teoretické části.

 

Akreditované sportovní odbornosti

Název

Držitel akreditace

Platnost do

Číslo akreditace

Trenér ledního hokeje II. třídy

VOŠ ČUS

05.12.2019

120/2016-50

Trenér kanoistiky II. třídy

VOŠ ČUS

21.03.2020

032/2017-50

Sportovní masáž

VOŠ ČUS

19.06.2020

054/2017-50

Trenér lyžování II. třídy

VOŠ ČUS

13.12.2020

123/2017-50

Trenér minigolfu II. třídy

VOŠ ČUS

05.06.2021

042/2018-50

Trenér akrobatického rock and rollu II. třídy

ČSAR- spolupráce se svazem

25.09.2021

Trenér orientačních sportů II. třídy

VOŠ ČUS

04.12.2021

117/2018-50

Trenér Taekwon-Do ITF II. třídy

VOŠ ČUS

25.09.2021

092/2018-50

Trenér bowlingu II. třídy

VOŠ ČUS

04.12.2021

117/2018-50

Trenér pozemního hokeje

VOŠ ČUS

19.09.2022

067/2019-50

Trenér curlingu

VOŠ ČUS

19.09.2022

067/2019-50

Trenér silového trojboje

VOŠ ČUS

19.09.2022

067/2019-50

Trenér korfbalu

VOŠ ČUS

11.12.2022

129/2019-50