Vstupní požadavky do kurzů jednotlivých sportovních odvětví

Každá akreditace sportovního odvětví má vlastní specifika vstupních požadavků do kurzu, které musí účastník splnit. Bez níže doložených uvedených podkladů k přihlášce nemůže být žadatel do kurzu zařazen.

 

Americký fotbal

(akreditace č. MSMT-10539/2021-4)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • již absolvovaná licence III. tř. (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe 2 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • aktivní trenérská činnost potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem nebo čestným prohlášením

Bowling

(akreditace č. 117/2018-5)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro nematuranty
 • praxe 3 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • zdravotní způsobilost doložená lékařem nebo čestným prohlášením Čestné prohlášení- zdravotní stav

Box

(akreditace č. MSMT-4825/2021-2/167)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • praxe 3 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • aktivní trenérská činnost potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem nebo čestným prohlášením Potvrzení o praxi

Curling

(akreditace č. 067/2019-50)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro nematuranty
 • již absolvovaná licence III. tř. (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe 2 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi

Kanoistika (prezenčně / kombinovaně)

(akreditace č. MSMT-24749/2020-3/275   /   MSMT-16935/2021-3)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro nematuranty
 • již absolvovaná licence III. tř. (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)

Korfbal

(akreditace č. 129/2019-50)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání s maturitou nebo výučním listem (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro nematuranty
 • již absolvovaná licence III. tř. (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.) NEBO praxe 5 let potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem

Kuželky

(akreditace č. MSMT-4261/2020-2/507)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • již kvalifikační III. stupeň ČKA (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe 1 rok potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi

Lední hokej

(akreditace č. MSMT-24749/2020-3/275)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro nematuranty
 • již absolvovaná licence C mládež nebo licence C hráč (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe min. 2 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • zdravotní způsobilost doložená lékařem nebo čestným prohlášením Čestné prohlášení- zdravotní stav

Lyžování – alpské disciplíny

(akreditace č. MSMT-22778/2021-2)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání s maturitou (kopie/sken maturitního vysvědčení) 
 • již absolvovaná licence III. tř. SL ČR (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • doporučení mateřského klubu Potvrzení o praxi

Lyžování – slope style

(akreditace č. MSMT-4827/2021-2/168)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro nematuranty
 • již absolvovaná licence III. tř. SL ČR (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)

Minigolf

(akreditace č. MSMT-10539/2021-4)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)

Orientační sporty

(akreditace č. 117/2018-50)
 • věk 20+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro nematuranty
 • již absolvovaná licence T3 ČSOS (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe min. 2 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • zdravotní způsobilost doložená lékařem nebo čestným prohlášením Čestné prohlášení- zdravotní stav

Pozemní hokej

(akreditace č. 067/2019-50)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro nematuranty
 • již absolvovaná licence T3 ČSPH (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe min. 2 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi

Silový trojboj

(akreditace č. 067/2019-50)
 • věk 20+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • již absolvovaná licence C ČSST (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe min. 2 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • zdravotní způsobilost doložená čestným prohlášením Čestné prohlášení- zdravotní stav
 • členství v ČSST (potvrzuje národní sportovní svaz při souhlasu o zařazení do kurzu)

Skateboarding (spolupráce s národním sportovním svazem jako držitelem akreditace)

(akreditace č. MSMT-16912/2021-2)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)

Skiboby

(akreditace č. MSMT-1769/2021-2/48)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • již absolvovaná licence III. tř. (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe min. 2 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • aktivní trenérská činnost potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem nebo čestným prohlášením

Taekwon-Do ITF

(akreditace č. MSMT-16935/2021-3)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání s maturitou (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)

Vodní lyžování

(akreditace č. MSMT-1770/2021-2/49)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)

Wakeboarding

(akreditace č. MSMT-10539/2021-4)
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)

Přihlášky:

Cena školení:

 • 3.100,- Kč

Platba:

 • Na základě vystavené faktury, která Vám bude zaslána do emailu.

Storno podmínky:

 • Přihláška je závazná, jejím podáním se zakládá povinnost k úhradě poplatku, storno není možné.

Ukončení obecné části:

 • Písemný test, který je hodnocen.

Podmínky získání trenérské licence:

 • Pro získání licence trenér II. třídy (B) je třeba absolvovat obecnou část (50 hodin), speciální část (100 hodin),  splnit závěrečné zkoušky.

Místo konání kurzu:

 • Obecná část: Vyšší odborná škola ČUS s.r.o. Vaníčkova 6/100, 160 17, Praha 6 Velká učebna – Aula.
 • Speciální část: Specializovaná sportoviště dle národních sportovních svazů.