Vstupní požadavky do kurzů / požadavky na zakončení / obsah jednotlivých sportovních odvětví

Každá akreditace sportovního odvětví má vlastní specifika vstupních požadavků do kurzu, které musí účastník splnit. Bez níže doložených uvedených podkladů k přihlášce nemůže být žadatel do kurzu zařazen.

Dalším vstupním předpokladem na žádost MŠMT je ,,Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)“ u všech sportovních zamření, které je nutné podávat současně s přihláškou do kurzu.

 

Americký fotbal

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-10539/2021-4
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání s maturitou (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • již absolvovaná licence III. tř.  ČAAF (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe 2 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • aktivní trenérská činnost potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem nebo čestným prohlášením
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7) Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test v časovém limitu 60 minut
 • Speciální část: písemný test v časovém limitu 60 minut + praktická zkouška v časovém limitu 15 minut.
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

 


Box

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-4825/2021-2/167
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • licence III. tř. 
 • praxe 3 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • aktivní trenérská činnost potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem nebo čestným prohlášením Potvrzení o praxi
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: praktická zkouška
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Curling

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-14784/2022-2
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: písemný test s časovým limitem 60 minut + praktická zkouška s časovým limitem 10 minut
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Kanoistika

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-24749/2020-3/275
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro ne-maturanty
 • již absolvovaná licence III. tř. / C (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: písemný test
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Kanoistika

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-16935/2021-3
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro ne-maturanty
 • již absolvovaná licence III. tř. / C (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
 • Základní uživatelská znalost práce s PC (důležité pro bloky vedené online spojením v distanční části kurzu)
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: písemný test
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • kombinovaná

Korfbal

Rozhodnutí o udělení akreditace 129/2019-50
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání s maturitou nebo výučním listem (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro ne-maturanty
 • již absolvovaná licence III. tř. (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.) NEBO praxe 5 let potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: závěrečná práce + metodický výstup + písemná příprava
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Kuželky

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-4261/2020-2/507
Vstupní požadavky:
 • věk 20+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • již kvalifikační III. stupeň ČKA (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe 1 rok potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: praktická ústní zkouška z vylosovaného tématu
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Lední hokej

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-24749/2020-3/275
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro ne-maturanty
 • již absolvovaná licence C mládež nebo licence C hráč (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe min. 2 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • zdravotní způsobilost doložená lékařem nebo čestným prohlášením Čestné prohlášení- zdravotní stav
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: písemný test
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Lyžování – alpské disciplíny

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-22778/2021-2
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání s maturitou (kopie/sken maturitního vysvědčení) 
 • již absolvovaná licence III. tř. SL ČR (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • doporučení mateřského klubu Potvrzení o praxi
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: písemný test, ústní praktická zkouška, seminární práce 8-10 normostran, obhajoba seminární práce
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Lyžování – skicross

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-12298/2022-2
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání
 • již absolvovaná licence III. tř. SL ČR (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: písemný test s časovým limitem 40 minut + ústní a praktická zkouška (metodický výstup) na vybrané téma z AD a SX s časovým limitem 2 x 30 minut
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Lyžování – slope style

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-4827/2021-2/168
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro nematuranty
 • již absolvovaná licence III. tř. SL ČR (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
 • Požadavky na zakončení kurzu:
  • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
  • Část specializace: ústní zkouška
  Minimální účast na kurzu:
  • 80%
  Forma vzdělávání:
  • prezenční

 

Lukostřelba

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-28863/2022-2
Vstupní požadavky:
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • minimální věk 18 let
 • již absolvovaná licence III. tř. 
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
 • Požadavky na zakončení kurzu:
  • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
  • Část specializace: písemný test + ústní zkouška + praktická zkouška
  Minimální účast na kurzu:
  • 80%
  Forma vzdělávání:
  • prezenční

Minigolf

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-10539/2021-4
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: písemný test + praktická zkouška
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Pozemní hokej

Rozhodnutí o udělení akreditace 067/2019-50
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání) nebo absolvování kurzu pro nematuranty
 • již absolvovaná licence T3 ČSPH (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe min. 2 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: závěrečná písemná práce
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Pozemní hokej  – KOMBI

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-8652/2022-2
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání 
 • již absolvovaná licence T3 ČSPH (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe min. 2 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: písemný test s časovým limitem 60 minut
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • kombinovaná

Silový trojboj

Rozhodnutí o udělení akreditace 067/2019-50
Vstupní požadavky:
 • věk 20+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • již absolvovaná licence C ČSST (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe min. 2 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • zdravotní způsobilost doložená čestným prohlášením Čestné prohlášení- zdravotní stav
 • členství v ČSST (potvrzuje národní sportovní svaz při souhlasu o zařazení do kurzu)
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: metodický výstup + ústní zkouška
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Silový trojboj – KOMBI

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-12784/2022-2
Vstupní požadavky:
 • věk 20+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání
 • zdravotní způsobilost doložená čestným prohlášením Čestné prohlášení- zdravotní stav
 • členství v ČSST (potvrzuje národní sportovní svaz při souhlasu o zařazení do kurzu)
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: písemný test s časovým limitem 60 minut + praktická zkouška s časovým limitem 10 minut, ústní zkouška na vylosované téma
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • kombinovaná

Skateboarding (spolupráce s národním sportovním svazem jako držitelem akreditace)

(akreditace č. MSMT-16912/2021-2)
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: praktická zkouška na vylosované téma
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Skiboby

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-1769/2021-2/48
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • již absolvovaná licence III. tř. (kopie/sken osvědčení o absolvování III. tř.)
 • praxe min. 2 roky potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem Potvrzení o praxi
 • aktivní trenérská činnost potvrzená národním sportovním svazem nebo klubem nebo čestným prohlášením
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: praktická zkouška
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Taekwon-Do ITF

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-16935/2021-3
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání s maturitou (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: praktická zkouška na zadané téma + písemný test
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Vodní lyžování

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-1770/2021-2/49
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: praktická ústní zkouška na zadané téma
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Wakeboarding

Rozhodnutí o udělení akreditace MSMT-10539/2021-4
Vstupní požadavky:
 • věk 18+
 • souhlas národního sportovního svazu o zařazení do kurzu (vyřizujeme sami s národním sportovním svazem po doručení přihlášky)
 • ukončené SŠ vzdělání (kopie/sken dokladu o ukončení SŠ vzdělání)
 • již absolvované licence III. tř.
 • aktivní trenérská činnost
 • praxe alespoň 2 roky
 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
  Lékařské potvrzení
Požadavky na zakončení kurzu:
 • Obecná část: písemný test s časovým limitem 60 minut
 • Část specializace: praktická zkouška
Minimální účast na kurzu:
 • 80%
Forma vzdělávání:
 • prezenční

Přihlášky:

Cena školení:

 • 3.500,- Kč 

Platba:

 • Na základě vystavené faktury, která Vám bude zaslána do emailu.

Storno podmínky:

 • Přihláška je závazná, jejím podáním se zakládá povinnost k úhradě poplatku, storno není možné.

Ukončení obecné části:

 • Písemný test 50 uzavřených otázek, průřezově z celého obsahu obecné části, časový limit 60 minut.

Ukončení specializace:

 • Dle jednotlivých sportovních odborností.

Podmínky získání trenérské licence:

 • Pro získání licence trenér II. třídy (B) je třeba absolvovat obecnou část (50 hodin), speciální část (100 hodin),  splnit závěrečné zkoušky.

Místo konání kurzu:

 • Obecná část: Vyšší odborná škola ČUS s.r.o. Vaníčkova 6/100, 160 17, Praha 6 Velká učebna – Aula.
 • Speciální část: Specializovaná sportoviště dle národních sportovních svazů.