Projekt „PRVNÍ KARIÉRA“ – „Vytvoř si zadní vrátka včas“

Patron projektu M. Černošek Hokejista

Patron projektu
Marek Černošek
Hokejista

Patron projektu Jiří Zídek Basketbalista

Patron projektu
Jiří Zídek
Basketbalista

Radoslav Kováč patron projetu

Patron projektu
Radoslav Kováč
Fotbalista

Projekt první kariéra myslí na budoucnost sportovců ještě v začátku jejich možného vrcholu sportovní kariéry.

Důvodem, proč myslet ještě před začátkem sportovní kariéry na svoje vzdělání, je především nejistota při přechodu z dorostenecké/juniorské kategorie mezi dospělé, kde hrozí reálné nebezpečí, že se začínající sportovec nakonec neprosadí tak, aby se sportem mohl v budoucnu finančně zabezpečit na celý život.  Je krutou pravdou, že takových, kterým se to nakonec podaří je jen zlomek. Důvod je jednoduchý – zatímco v mládežnických kategoriích sportovec soupeří jen se svými vrstevníky, u dospělých se setká s konkurencí nejlepších v ročnících až o 15-20 let starších. Prosadit se, je pak mnohonásobně složitější  a finančně se zajistit sportem na celý život je velmi rizikový podnik.

A proto je tu program První kariéra, jehož cílem je neztrácet čas a myslet na „zadní kolečka“ už nyní!!! Program totiž umožní studovat a zároveň bojovat o svoje místo na výsluní vrcholového sportu. A pokud se začínajícímu vrcholovému sportovci nepodaří probojovat se při přechodu k dospělým mezi „vyvolené“, získá v tomto období alespoň vzdělání, které mu umožní snadněji se zapojit do běžného pracovního života.

Program je koncipovaný tak, aby zohledňoval nároky a požadavky tréninků a závodů/zápasů. Přidělení individuálního studijního plánu je v projektu první kariéra samozřejmostí a nárok na něj získají všichni studenti, kteří budou do programu První kariéra zařazeni.

Celé studium je pak koncipováno jako propojení individuálního přístupu k jednotlivým studentům se zohledněním jejich časových potřeb pro sportovní přípravu tak, aby mohli dál jít za svým primárním cílem – stát se tím „vyvoleným“ sportovcem, ale s otevřenými „zadními vrátky“, které mu poskytne vzdělání.

prvni_kariera 

Určeno pro:     

 – Sportovce usilující o profesionální smlouvy.

– Sportovce přecházející z juniorských/dorosteneckých kategorií mezi dospělé.

– Vrcholové / profesionální sportovce, reprezentanty.

Umožňuje:                       

– Propojení sportovní kariéry a studia.

– Svědomité předcházení problémům s ukončením sportovní kariéry v budoucnosti a zapojení do pracovního života.

  • Zakončeno titulem DiS. (diplomovaný specialista, který se uvádí za jménem).

Výhody:                           

– Vstup do programu první kariéra zaručuje automatické udělení individuálního studijního plánu, upravení rozvrhu výuky tak, aby nebyla narušena sportovní příprava studenta.

– Přednostní zařazení do sociálního stipendia, které umožní studovat za výrazně nižší školné.

– Přednostní zařazení do sportovního stipendia.

Jak se přihlásit:                

  • Vyplnění žádosti o zapojení do programu První kariéra.

  • Doložení potvrzení o výkonnostní úrovni ze sportovního klubu.

  • Sepsání motivačního dopisu.

  • Zájemce o Projekt První kariéra musí o zařazení do projektu požádat každoročně. Zařazení do projektu v jednom školním roce, nezaručuje automatické zařazení i ve školním roce následujícím. Plnění podmínek zařazení do projektu jsou každoročně kontrolovány a opětovně posuzovány. Při splnění podmínek může student čerpat výhod projektu po celou dobu studia, pokud splňuje podmínky jeho čerpání.

Příklad:

Nadějný hokejista/fotbalista/atlet… ve věku 20 let hrající pod smlouvou 5 000,-/měsíčně, který čeká na své místo v A týmu. Konkurence je nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí. Pět let čeká na svou šanci dostat se do A týmu. Pět let trénuje, veškerý čas věnuje přípravě a žije si sen úspěšného vrcholového sportovce. Svou šanci si ale nevybojoval, v obsáhlé konkurenci nepřesvědčil a neprosadil se. Nyní nemá ani smlouvu ani vzdělání, které mu v době, kdy čekal na své uplatnění v A týmu přišlo zbytečné nebo mu nebylo z časových důvodů nároků studia umožněno. V lepším případě má ukončené středoškolské vzdělání, ale co dál? Nemůže dělat trenéra, protože nemá licenci. Nemůže pracovat ve sportovním managementu například klubu, kterému se obětoval, protože nemá dostatečné vzdělání. V případě, kdy by na toto myslel už v době, kdy věřil, že se prosadí jako profesionální sportovec měl by svou výchozí pozici lepší a nebyl by na startovní čáře posunut o deset metrů zpět oproti konkurenci, která na toto myslela dopředu.

Přechod mezi kategorií juniorů a seniorů je velmi náročný. Vysoká dlouhověká konkurence nese s sebou nespočet rizik neúspěchu. Juniorský sportovec vynikající ve své kategorii neznamená samozřejmý úspěch mezi dospělými. Prosazení se, je velmi náročná věc na výkonnost, psychiku i čas. Úspěšnost prosazení se mezi dospělými profesionálními sportovci je v řádu setin %.

Z toho důvodu Vyšší odborná škola ČUS vytvořila projekt První kariéra, kterým chce zaplnit nedostatky systému péče o sportovce ve věku 18-30 let.

Žádost o zařazení do programu První kariéra 


Projekt podporují: