Projekt „PRVNÍ KARIÉRA“ – „Vytvoř si zadní vrátka včas“

Projekt první kariéra myslí na budoucnost sportovců ještě v začátku jejich možného vrcholu sportovní kariéry.

Důvodem, proč myslet ještě před začátkem sportovní kariéry na svoje vzdělání, je především nejistota při přechodu z dorostenecké/juniorské kategorie mezi dospělé, kde hrozí reálné nebezpečí, že se začínající sportovec nakonec neprosadí tak, aby se sportem mohl v budoucnu finančně zabezpečit na celý život.  Je krutou pravdou, že takových, kterým se to nakonec podaří je jen zlomek. Důvod je jednoduchý – zatímco v mládežnických kategoriích sportovec soupeří jen se svými vrstevníky, u dospělých se setká s konkurencí nejlepších v ročnících až o 15-20 let starších. Prosadit se, je pak mnohonásobně složitější  a finančně se zajistit sportem na celý život je velmi rizikový podnik.

A proto je tu program První kariéra, jehož cílem je neztrácet čas a myslet na „zadní kolečka“ už nyní!!! Program totiž umožní studovat a zároveň bojovat o svoje místo na výsluní vrcholového sportu. A pokud se začínajícímu vrcholovému sportovci nepodaří probojovat se při přechodu k dospělým mezi „vyvolené“, získá v tomto období alespoň vzdělání, které mu umožní snadněji se zapojit do běžného pracovního života.

Program je koncipovaný tak, aby zohledňoval nároky a požadavky tréninků a závodů/zápasů. Přidělení individuálního studijního plánu je v projektu první kariéra samozřejmostí a nárok na něj získají všichni studenti, kteří budou do programu První kariéra zařazeni.

Celé studium je pak koncipováno jako propojení individuálního přístupu k jednotlivým studentům se zohledněním jejich časových potřeb pro sportovní přípravu tak, aby mohli dál jít za svým primárním cílem – stát se tím „vyvoleným“ sportovcem, ale s otevřenými „zadními vrátky“, které mu poskytne vzdělání.

prvni_kariera 

Určeno pro:     

 – Sportovce usilující o profesionální smlouvy.

– Sportovce přecházející z juniorských/dorosteneckých kategorií mezi dospělé.

– Vrcholové / profesionální sportovce, reprezentanty.

Umožňuje:                       

– Propojení sportovní kariéry a studia.

– Svědomité předcházení problémům s ukončením sportovní kariéry v budoucnosti a zapojení do pracovního života.

  • Zakončeno titulem DiS. (diplomovaný specialista, který se uvádí za jménem).

Výhody:                           

– Vstup do programu první kariéra zaručuje automatické udělení individuálního studijního plánu, upravení rozvrhu výuky tak, aby nebyla narušena sportovní příprava studenta.

– Přednostní zařazení do sociálního stipendia, které umožní studovat za výrazně nižší školné.

– Přednostní zařazení do sportovního stipendia.

Jak se přihlásit:                

  • Vyplnění žádosti o zapojení do programu První kariéra.

  • Doložení potvrzení o výkonnostní úrovni ze sportovního klubu.

  • Sepsání motivačního dopisu.

  • Zájemce o Projekt První kariéra musí o zařazení do projektu požádat každoročně. Zařazení do projektu v jednom školním roce, nezaručuje automatické zařazení i ve školním roce následujícím. Plnění podmínek zařazení do projektu jsou každoročně kontrolovány a opětovně posuzovány. Při splnění podmínek může student čerpat výhod projektu po celou dobu studia, pokud splňuje podmínky jeho čerpání.

Příklad:

Nadějný hokejista/fotbalista/atlet… ve věku 20 let hrající pod smlouvou 5 000,-/měsíčně, který čeká na své místo v A týmu. Konkurence je nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí. Pět let čeká na svou šanci dostat se do A týmu. Pět let trénuje, veškerý čas věnuje přípravě a žije si sen úspěšného vrcholového sportovce. Svou šanci si ale nevybojoval, v obsáhlé konkurenci nepřesvědčil a neprosadil se. Nyní nemá ani smlouvu ani vzdělání, které mu v době, kdy čekal na své uplatnění v A týmu přišlo zbytečné nebo mu nebylo z časových důvodů nároků studia umožněno. V lepším případě má ukončené středoškolské vzdělání, ale co dál? Nemůže dělat trenéra, protože nemá licenci. Nemůže pracovat ve sportovním managementu například klubu, kterému se obětoval, protože nemá dostatečné vzdělání. V případě, kdy by na toto myslel už v době, kdy věřil, že se prosadí jako profesionální sportovec měl by svou výchozí pozici lepší a nebyl by na startovní čáře posunut o deset metrů zpět oproti konkurenci, která na toto myslela dopředu.

Přechod mezi kategorií juniorů a seniorů je velmi náročný. Vysoká dlouhověká konkurence nese s sebou nespočet rizik neúspěchu. Juniorský sportovec vynikající ve své kategorii neznamená samozřejmý úspěch mezi dospělými. Prosazení se, je velmi náročná věc na výkonnost, psychiku i čas. Úspěšnost prosazení se mezi dospělými profesionálními sportovci je v řádu setin %.

Z toho důvodu Vyšší odborná škola ČUS vytvořila projekt První kariéra, kterým chce zaplnit nedostatky systému péče o sportovce ve věku 18-30 let.

Žádost o zařazení do programu První kariéra 


Projekt podporují: