Projekt „PRVNÍ KARIÉRA“ – „Vytvoř si zadní vrátka včas“

Projekt první kariéra myslí na budoucnost sportovců ještě v začátku jejich možného vrcholu sportovní kariéry.

Důvodem, proč myslet ještě před začátkem sportovní kariéry na svoje vzdělání, je především nejistota při přechodu z dorostenecké/juniorské kategorie mezi dospělé, kde hrozí reálné nebezpečí, že se začínající sportovec nakonec neprosadí tak, aby se sportem mohl v budoucnu finančně zabezpečit na celý život.  Je krutou pravdou, že takových, kterým se to nakonec podaří je jen zlomek. Důvod je jednoduchý – zatímco v mládežnických kategoriích sportovec soupeří jen se svými vrstevníky, u dospělých se setká s konkurencí nejlepších v ročnících až o 15-20 let starších. Prosadit se, je pak mnohonásobně složitější  a finančně se zajistit sportem na celý život je velmi rizikový podnik.

A proto je tu program První kariéra, jehož cílem je neztrácet čas a myslet na „zadní kolečka“ už nyní!!! Program totiž umožní studovat a zároveň bojovat o svoje místo na výsluní vrcholového sportu. A pokud se začínajícímu vrcholovému sportovci nepodaří probojovat se při přechodu k dospělým mezi „vyvolené“, získá v tomto období alespoň vzdělání, které mu umožní snadněji se zapojit do běžného pracovního života.

Program je koncipovaný tak, aby zohledňoval nároky a požadavky tréninků a závodů/zápasů. Přidělení individuálního studijního plánu je v projektu první kariéra samozřejmostí a nárok na něj získají všichni studenti, kteří budou do programu První kariéra zařazeni.

Celé studium je pak koncipováno jako propojení individuálního přístupu k jednotlivým studentům se zohledněním jejich časových potřeb pro sportovní přípravu tak, aby mohli dál jít za svým primárním cílem – stát se tím „vyvoleným“ sportovcem, ale s otevřenými „zadními vrátky“, které mu poskytne vzdělání. Student v projektu studuje i za asistence koordinátora, který je mu přidělen a ten mu pomáhá s komunikací s vyučujícími a dalšími školními povinnostmi. Koordinátor se tak po dobu studia stává jakýmsi asistentem pro studijní záležitosti, ale také morální oporou studenta.

 

Určeno pro:     

 – Sportovce usilující o profesionální smlouvy.

– Sportovce přecházející z juniorských/dorosteneckých kategorií mezi dospělé.

– Vrcholové / profesionální sportovce, reprezentanty.

Umožňuje:                       

– Propojení sportovní kariéry a studia.

– Svědomité předcházení problémům s ukončením sportovní kariéry v budoucnosti a zapojení do pracovního života.

Výhody:                           

– Vstup do programu první kariéra zaručuje automatické udělení individuálního studijního plánu, upravení rozvrhu výuky tak, aby nebyla narušena sportovní příprava studenta a přidělení studijního koordinátora.

– Přednostní zařazení do sociálního stipendia, které umožní studovat za výrazně nižší školné.

– Přednostní zařazení do sportovního stipendia.

Jak se přihlásit:                

  • Vyplnění žádosti o zapojení do programu První kariéra.

  • Doložení potvrzení o výkonnostní úrovni ze sportovního klubu.

  • Sepsání motivačního dopisu.

  • Zájemce o Projekt První kariéra musí o zařazení do projektu požádat každoročně. Zařazení do projektu v jednom školním roce, nezaručuje automatické zařazení i ve školním roce následujícím. Plnění podmínek zařazení do projektu jsou každoročně kontrolovány a opětovně posuzovány. Při splnění podmínek může student čerpat výhod projektu po celou dobu studia, pokud splňuje podmínky jeho čerpání.

  • Na zařazení do projektu není právní nárok.

Žádost o zařazení do Projektu První kariéra

Manuál První kariéra


Projekt podporují: