Wellness specialista

Kód vzdělávacího programu: 74-41-N/..

Obor vzdělání: Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti

Vzdělávací program: Wellness specialista

Kód vzdělávacího oboru: 74-41-N/02

Forma studia: denní (kapacita 10 studentů/ročník), kombinovaná (kapacita 5 studentů/ ročník)

Akreditace platná do roku: 2028

 

 

Hlavním přínosem vzdělávacího programu je získání obecných znalostí v oblasti wellness a příprava absolventa na provoz wellness zařízení. Znalosti získané během studia tak lze uplatnit nejen ve wellness a rekondiční oblasti, ale taktéž ve sportovním prostředí. Specializace na wellness je přidanou hodnotou vzdělávacího programu.

Znalost modulů, které vzdělávací program obsahuje, zajišťuje kvalitní teoretické vzdělání potřebné pro vedení a provoz wellness zařízení, sportovních klubů, tělovýchovných jednot a  komerčních sportovních zařízení, které disponují wellness vybavením.

Velkou předností vzdělávacího programu je propojení teorie a praxe, ke kterému je využíváno přímé prostředí wellness. Tyto zkušenosti nabývají naši studenti při odborné praxi, která je vykonávána na půdě smluvních partnerů zaměřující se na pohyb, aktivní životní styl a wellness a balneo služby.

Pro povinné sportovní kurzy a soustředění kombinovaného studia se primárně využívají sportoviště našich partnerů.

Studium je vhodné jak pro čerstvé maturanty, kteří mohou díky studiu čerpat mnoho sociálních výhod plynoucích ze statutu studenta až do 26 ti let věku, tak i pro osoby starší 26 ti let, pro které je uzpůsoben program kombinovaného studia a to tak, aby co nejméně zasahoval do pracovních povinností našich studentů. Studenti mohou využít mnoho stipendijních programů.

Uplatnění absolventů:

  • Na pozicích středního a vyššího managementu ve speciálních zařízeních s přímou vazbou na wellness programy a jednotlivé aktivity.

  • V některých oblastech cestovního ruchu.

  • V tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, domech dětí a mládeže a dalších příbuzných spolcích.

  • V podnikatelské sféře v oblasti wellness aktivit a fitness provozech na typových pozicích příbuzných profilu absolventa.

Co Vás ve vzdělávacím programu Wellness specialista, 74-41-N/02 čeká?

Wellness specialista – Přehled předmětů 
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Cizí jazyk ANJ 
Biomechanika 
Alternativní přístupy ve wellness
Dějiny a organizace TV a sportu 
Cizí jazyk ANJ 
Cizí jazyk ANJ 
Ekonomika podniku 
Cizí jazyk ANJ konverzace 
Cizí jazyk ANJ konverzace 
Etika ve wellness
Ekonomika podniku 
Daně
Historie wellness
Funkční vyšetření
Dopingová problematika
Kurz turistiky
Fyziologie tělesných cvičení
Management wellness služeb 
Makroekonomie
Komunikace 
Manažerská psychologie
Marketing 
Kurz lyžování
Odborná praxe 4
Mikroekonomie
Management wellness služeb 
Prezentační dovednosti 
Odborná praxe 1
Marketing 
Psycho hygiena
Pedagogika oborová
Marketing ve wellness službách
Psychologie zdraví
První pomoc
Odborná praxe 2
Řízení a provoz sportovních zařízení 
Psychologie 
Odborná praxe 3
Řízení a provoz wellness zařízení
Regenerace – masáže 
Organizace TV a sportu
Spolkové právo
Sociologie 
Právo ve wellness a ve službách
Sport handicapovaných
TVS – Plavání 
Public Relations 
Tejping 
TVS- Kondiční cvičení 
Regenerace – masáže 
Teorie sportovního tréninku 
Úvod do studia wellness – seminář
Seminář k AP
TVS- Atletika 
Základy anatomie 
Sportovní management 
TVS- Gymnastika 
Základy fyziologie 
TVS – Plavání 
TVS- kompenzační cvičení
Základy managementu 
TVS – Sportovní hry 
TVS- zdravotní tělesná výchova
Základy práva
Účetnictví 
Výživa 3 (fittness a wellness)
Výživa 
Výživa 4 (při zdravotních omezeních)
Wellness programy

* Toto je výběr z předmětů, které vzdělávací program obsahuje.

Přihláška ke studiu