Zápis ke studiu šr 2023/2024

1. ročník

Studenti prvního ročníku provádějí zápis osobně v termínu od 1. 6. 2023, nejpozději však do 31. 10. 2023. 

Dle školského zákona se student stává studentem VOŠ v den zápisu ke studiu, proto je datum zápisu rozhodný například pro potřeby hlášení na zdravotní pojišťovny (důležité pro studenty, kteří maturovali dříve než ve školním roce 2022/2023).

Student provádí zápis osobně na studijním oddělení VOŠ ČUS, kam s sebou přinese 1 fotografii pasového formátu. U zápisu mu bude vydán index studenta, který je každý student povinen s sebou nosit na veškerou výuku do školy a řádně si do něj nechat zapisovat uzavření jednotlivých modulů, pokud tak nečiní tak postupuje proti školnímu řádu. Dále bude student oficiálně uveden do studia na VOŠ ČUS- dostane přístupový čip do budovy, rozvrh, harmonogram školního roku, potvrzení o studiu  a další náležitosti. Administrativní poplatek za zápis ke studiu je zpoplatněn 300,- splatných bezhotovostním převodem na bankovní účet školy.

Výuka začíná: 11. 09. 2023


* Informace k zápisu do 2. a 3. ročníku jsou uveřejněny na intranetu školy.