Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. byla zřízena v roce 2004 jediným majitelem Českým svazem tělesné výchovy (který se v roce 2013 přejmenoval na Českou unii sportu) a byla zapsána do obchodního rejstříku ještě pod názvem Vyšší odborná škola ČSTV. 

Výuka VOŠ začala v roce 2006 a od té doby školu úspěšně absolvovalo na stovku studentů. Hlavním vzdělávacím oborem byl Management sportu a tělesné výchovy, který byl v roce 2015 znovu akreditován již pod názvem Management sportu. Tento obor je dnes hlavním vzdělávacím oborem v denní a kombinované formě. V návaznosti na přejmenování majitele se škola v roce 2014 přejmenovala na Vyšší odbornou školu České unie sportu, s.r.o.

Dnes již škola patří mezi tradiční poskytovatele vzdělání v oblasti sportovního managementu. 

Tříletý akreditovaný obor, zakončený absolutoriem poskytuje titul DiS. (diplomovaný specialista), uváděný za jménem. Řada veřejných i soukromých vysokých škol umožňuje absolventům VOŠ ČUS, s.r.o. pokračovat v bakalářském i následně magisterském studiu. Mezi klady VOŠ ČUS, s.r.o. patří bezpochyby kvalitní pedagogický sbor, který se skládá z mnoha kapacit v jednotlivých vzdělávacích modulech, ale i osobností z praxe.