Wellness specialista


wellness

MŠMT akreditovaný vzdělávací program č. 74-41-N/02 obsahuje vzdělávací moduly naplňující povolání budoucích wellness specialistů.

Studijní obor obsahuje studijní moduly:

 • Management

 • Ekonomika podniku

 • Marketing

 • Právo

 • Navrhování a provozování wellness zařízení

 • Pedagogika

 • Psychologie

 • Wellness programy

 • Organizování wellness akcí

 • Dějiny a organizace sportu

 • Anatomie

 • Fyziologie

 • Fyziologie tělesných cvičení

 • Biomechanika

 • Regenerace, masáže

 • Masáže Shiatsu

 • Výživa

 • Speciální wellness výživa

 • Ortopedické a protetické pomůcky ve wellness

 • TVS aktivity

 • Kurz lyžování

 • Kurz turistiky

 • Cizí jazyky a další.

Znalost těchto modulů zajišťuje kvalitní teoretické vzdělání potřebné pro pozici wellness specialista.

Velkou předností vzdělávacího programu je propojení teorie a praxe, ke kterému je využíváno přímé prostředí wellness. Tyto zkušenosti nabývají naši studenti při odborné praxi, která je vykonávána na půdě sportovních spolků, klubů, svazů,wellness center,  ale i soukromých zařízení zaměřující se na pohyb a aktivní životní styl.

Pro povinné sportovní kurzy a soustředění kombinovaného studia se primárně využívají sportoviště našich partnerů.

Studium je vhodné jak pro čerstvé maturanty, kteří mohou díky studiu čerpat mnoho sociálních výhod plynoucích ze statutu studenta až do 26 ti let věku, tak i pro osoby starší 26 ti let, pro které je uzpůsoben program kombinovaného studia a to tak, aby co nejméně zasahoval do pracovních povinností našich studentů. Studenti mohou využít mnoho stipendijních programů.

Uplatnění absolventů: sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a spolky, sportovní svazy, fitcentra, event agentury, wellness zařízení, wellness kluby, wellness centra v hotelích a penzionech… 

Akreditace platná do r. 2022

Přihláška ke studiu