Akční bonus k zápisu do 30.6.2024

Student na základě vnitřního předpisu jednatelů VOŠ ČUS, s.r.o. může získat vstupní bonus v podobě úlevy na školném ve výši 1.000,- pro zápisový školní rok.

Podmínky uznání bonusu

  • student má uzavřeny veškeré náležitosti k přijetí ke studiu do 30.6.2024 (podání přihlášky včetně všech povinných příloh, absolvování přijímacího pohovoru, přijetí ke studiu)

  • student učiní zápis ke studiu do 30.6.2024 (tímto zápisem se stává studentem VOŠ ČUS)

Forma přiznání bonusu

  • bonus ve výši 1.000,- je přiznán studentovi jako úleva na školném pro školní rok 2024/2025, výše řádného školného pro tento školní rok tak činí 23.000,-

  • následující školní rok se školné vrací do původní výše 24.000,-

  • tento bonus je dále slučitelný se sportovní / sociálním stipendiem či akčním školném ,,kamarád“