Vedení a pedagogický sbor

PaedDr. Ladislav Malý 
Jednatel, ředitel

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze. V letech 1998 – 2002 náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy pro oblast sportu a mládeže. Po roce 2002 zastával vedoucí manažerské funkce v akciových společnostech s majoritní účastí sportovních organizací.
Člen výkonného výboru a člen pléna Českého olympijského výboru.
Ve vedení Vyšší odborné školy České unie sportu, s.r.o působí od roku 2015.


Mgr. Veronika Szabó, DiS. 
Jednatelka, zástupkyně ředitele, Pedagog-  Dějiny a organizace sportu, Organizace TV a sportu, Konzultace k AP, Public Relations, Odborná praxe, Cvičení dějiny sportu

Vystudovala Sportovní gymnázium v Kladně se specializací na plavání, následně pak Vyšší odbornou školu ČSTV, s.r.o. a  Univerzitu Jana Ámose Komenského Praha se zaměřením na žurnalistiku a marketing.
V prostředí českého sportu působí od roku 2010, ve vedení Vyšší odborné školy České unie sportu, s.r.o. od roku 2015.


Ing. Kristýna Štamberková, DiS. 
Referentka pro komunikaci a ekonomiku – Odborná praxe

Vystudovala Vyšší odbornou školu ČUS, s.r.o. a  Vysokou školu obchodní.
Ve škole zastává činnost ekonomické referentky a referentky komunikace směrem ke studentům i partnerům školy.

 


Mgr. Marína Augustinová 
Pedagog  – Prezentační dovednosti, Komunikace

Absolventka Univerzity Jana Ámose Komenského Praha v oboru Mediální studie, Public relations a Marketing.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2017.


Mgr. Jiří Brych 
Pedagog – Marketing, PR

Absolvent Univerzity Jana Ámose Komenského Praha v oboru marketing.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2016.


Mgr. Blanka Čechová 
Pedagog- Anatomie, Základy anatomie a fyziologie

V roce 1982 ukončila studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v oboru tělesná výchova a biologie, dálkově dokončila studium v oboru zdravotní tělesné výchovy. Byla členkou přírodovědné expedice oblastí do Ekvádoru, Galapág, Venezuely a Indonésie.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.


Ing. Jindřich Činčura 
Pedagog – Ekonomika podniku, Ekonomie, Finanční management, Finance a sport, Mikroekonomie, Makroekonomie

V roce 2004 ukončil inženýrské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze na fakultě financí a účetnictví. Následně v roce 2009 složil doktorantskou zkoušku z účetnictví a finančního řízení podniku. Je členem lektorského sboru Českého svazu tanečního sportu.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.


Mgr. Taťána Engelová  
Pedagog – výuka anglického jazyka

Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor Anglický jazyk, Tělesná výchova. Působila 14 let jako pedagog na katedře cizích jazyků UK FTVS a následně na Gymnáziu Jana Keplera. 
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2006.


Mgr. Aneta Hásková

Pedagog- Výživa

Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se specializací nutriční specialista.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působíte od roku 2020.


Mgr. Michal Holánek

Pedagog- Základy managementu, Sportovní management

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze se specializací Management sportu.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působíte od roku 2018.


Mgr. Markéta Jiskrová

Pedagog- TVS aktivity, sportovní aktivity

Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze se specializací tělesná výchova.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působíte od roku 2019.


Doc. PhDr. Jan Karger 
Pedagog  – Pedagogika, Sportovní management

Absolvent Univerzity Karlovy, fakulty tělesné výchovy a sportu se specializací Tělesná výchova – matematika.
Působil na pozici asistenta na Katedře pedagogiky a psychologie, biomechaniky, sportovních her UK FTVS.
Od roku 2010 působil na oddělení managementu a marketingu UK FTVS.
Trenér ve středisku vrcholového sportu MŠMT.


 PhDr. Milan Korbel 
Pedagog – vedoucí jazykové sekce

Absolvent Filozofické fakulty UK v Praze, obor Anglický jazyk, Německý jazyk. Od roku 1993 působí jako odborný asistent na katedře jazyků FTVS UK v Praze. Absolvoval množství zahraničních stáží na Univerzitě ve Vídni, na Manchester University, na Reading University, na Oxford University nebo i půl roční stáž v USA. Věnuje se bohaté publikační činnosti a překladům.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2008.


Mgr. Lucie Krausová 
Pedagog  – Komunikace, Public relation

Absolventka Univerzity Jana Ámose Komenského Praha ve studijním programu Mediální a komunikační studia, studijní obor Sociální a mediální komunikace. Dále absolvovala Prague Communication Academy v oboru PR. V současné době pracuje jako tisková mluvčí Nemocnice Na Františku v Praze.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2016.  


PaedDr. Zdeněk Kudela 
Pedagog  – Management, Manažerské dovednosti, Psychologie sportu, Pedagogika

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, doktorát z pedagogiky.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2016


Ing. Michaela Landová 

Pedagog- Účetnictví, Cvičení z účetnictví

V roce 1987 ukončila studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, na fakultě národhospodářské, jako inženýrka ekonomie. V roce 1993 absolvovala na téže škole na fakultě financí a účetnictví doplňkové pedagogické studium, kde získala pedagogickou způsobilost pro učitelství odborných ekonomických předmětů. 

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.


MUDr. Ivan Platz 
Pedagog – Regenerace, masáže

Absolvent Univerzity Karlovy – fakulta lékařská, všeobecné lékařství.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2006.


 Mgr. Michal Polák 
Pedagog  – Antidoping

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta Tělesné výchovy a sportu. Pravidelně se zúčastňuje konferencí Světové antidopingové agentury WADA i Institutu národních antidopingových organizací INADO v Lausanne.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2010.


Mgr. Jakub Popelka, Ph.D. 
Pedagog  – Sociologie

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, sportovní management.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2017.


Mgr. Lukáš Psohlavec

Pedagog- TVS aktivity, sportovní aktivity

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze se specializací tělesná výchova.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působíte od roku 2018.


Mgr. Jan Schoppel

Pedagog- Online marketing

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působíte od roku 2019.


Bc. Richard Sukovič

Pedagog- TVS aktivity, sportovní aktivity

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze se specializací tělesná výchova.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působíte od roku 2019.


Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.

Pedagog- Základy sportovního tréninku, Základy fyziologie zátěže, Základy kinantropologie- antropomotorika

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze se specializací tělesná výchova a matematika, kinantropologie.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působíte od roku 2018.


Ing. Mgr. Jiří Tobíšek 
Pedagog – Právo, Informační technologie

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty jaderného a fyzikálního inženýrství Českého vysokého učení technického.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2012.  viz www.tobisek.eu