Vedení školy

PaedDr. Ladislav Malý 
Jednatel

Nejvyšší dosažené vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Další vzdělání:  Postgraduální studium výchovného poradenství – PedF UK. 

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Člen pléna Českého olympijského výboru.

Praxe od VŠ: Jednatel VOŠ ČUS, s.r.o. / Ředitel VOŠ ČUS, s.r.o. / Generální ředitel Nakladatelství Olympia, a.s. / Ředitel sportovního areálu Strahov / Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČT – pro oblast sportu a mládeže / Učitel a ředitel sportovní ZŠ.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2015. 

 


Mgr. Veronika Szabó, DiS.
Jednatelka, ředitelka

Pedagog- Dějiny a organizace sportu, Organizace TV a sportu, Konzultace k AP, Public Relations, Odborná praxe

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Jana Ámose Komenského Praha s.r.o., obor: Mediální a komunikační studia.

Další vzdělání:  Absolventka VOŠ ČUS, s.r.o. / Fakulta tělesné výchovy UK v Praze: Trenér plavání II. třídy / Sportovní gymnázium Kladno                                                                                        Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Obor: Školský management (probíhající)

Získané odborné certifikáty: Certifikace akreditovaných programů MŠMT: Datová schránka v praxi škola aneb jak efektivně komunikovat nejen s úřady / Přijímací řízení do škol / Zákoník práce a jeho specifika ve školství / Správní řízení ve škole.

Školení / semináře: Aplikace nařízení EU o ochraně a zpracování osobních údajů (GDPR) a ochrana osobních údajů.

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Asistentka předsedy ČUS / Vedoucí správy majetku ČUS / Jednatelka VOŠ ČUS / Zástupkyně ředitele VOŠ ČUS, s.r.o. / Ředitelka VOŠ ČUS, s.r.o. / Pedagog.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2015. Na pozici ředitelky působí od roku 2021.

CV LinkedIn


Ing. Kristýna Štamberková, DiS.
Zástupkyně ředitelky

Pedagog – Odborná praxe, Sportovní kurzy

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysoká škola obchodní v Praze.

Další vzdělání:  Absolventka VOŠ ČUS, s.r.o.

Získané odborné certifikáty: Certifikace akreditovaných programů MŠMT: Správní řízení ve školách / Přijímací řízení na SŠ a VOŠ / Spisová služba / Efektivní porady. 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Referentka komunikace a ekonomiky VOŠ ČUS, s.r.o. / Zástupkyně ředitelky VOŠ ČUS, s.r.o. / Pedagog.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2019.


Yaryna Mordiak

Administrativní pracovník – studijní oddělení

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty:

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: 

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2023.Pedagogický sbor školy


 

Ing. Hedvika Boháčová
Pedagog – Psychologie, Německý jazyk 

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Jana Ámose Komenského Praha s.r.o., obor: Evropská hospodářsko-správní studia.

Další vzdělání: Univerzita Jana Ámose Komenského Praha s. r.o., obor: Vzdělávání dospělých – pedagogika, psychologie, vzdělávání dospělých (Bc.) / AJAK – pomaturitní studium německého jazyka / Obchodní akademie Kolín, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, program celoživotního vzdělávání: Učitelství pro střední školy (rok zakončení 2022)

Získané odborné certifikáty: Kvalifikační kurz ECDL Start / Kurz Schilehrer – Anwarter.

Školení / semináře: Mezinárodní konference Asociace jazykových škol: Moderní přístupy ve výuce jazyků 2019.

Další doplňující údaje: Instruktorka lyžování.

Praxe od VŠ: Sport Alpin Schischule Zell am See – instruktorka lyžování v německém jazyce / Chnnel Crossings- jazyková škola/  Pedagog.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2019.

 


Ing. Zdeněk Bříza
Pedagog – Finance ve sportu

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Další vzdělání:

 Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: aktivní hráč basketbalu

Praxe od VŠ: Česká basketbalová federace / Český basketbal / Vysokoškolské Sportovní Centrum MŠMT- ředitel

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2020.

 


Mgr. Blanka Čechová 
Pedagog – Základy anatomie a fyziologie

Nejvyšší dosažené vzdělání: Absolventka FTVS UK obor: Tělesná výchova-biologie.

Další vzdělání: Trenérka odbíjené III. třídy / Večerní škola pro organizátory kulturně výchovné činnosti / Dokončené dálkové studium v oboru zdravotní tělesné výchovy.

Získané odborné certifikáty: Kdy je učení efektivní  / Poznáváme učební styly žáků / Učební styl v praxi / Začínáme s učením na míru.

Školení / semináře: Seminář sportovní a regenerační masáž / Masážní kurz – klasická masáž / Základní kurz a trénink v drogové prevenci pro sociální pracovníky / Buněčný cyklus a jeho regulace / Morfologie z hlediska medicíny / Nová paradigmata v ochraně přírody.

Další doplňující údaje: Členka ekologicko – přírodovědné expedice do Ekvádoru , Galapág, Venezuely, Indonézie, Indie.

Praxe od VŠ: Učitelka SSPŠ / Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.

 


Ing. Jindřich Činčura 
Pedagog – Ekonomika podniku, Mikroekonomie, Makroekonomie

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, obor: Účetnictví a finanční řízení podniku vedlejší obor Počítače v managementu.

Další vzdělání: Lektor, trenér a porotce I. třídy Českého svazu tanečního sportu.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Publikační činnost.

Praxe od VŠ: Unicorn College / Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství – pedagog účetnictví / Vysoká škola ekonomická v Praze – výuka při doktorském studiu / Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2004.

 


Bc. Eliška Činčurová 
Pedagog – Konverzace v anglickém jazyce

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, Anglistika a amerikanistika

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Proficiency)*

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje:

Praxe od VŠ: 

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2022.

 


Mgr. Aneta Hásková
Pedagog – Výživa

Nejvyšší dosažené vzdělání: 1. lékařská fakult Univerzity Karlovy v Praze, obor: Nutriční specialista.

Další vzdělání: 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze, Doktorské studium- obor: Preventivní medicína / Střední zdravotnická škola Turnov, obor: Zdravotnické lyceum.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Publikační činnost / Držitelka ceny za nejlepší vědeckou práci 2020 

Praxe od VŠ: Domov sociální péče Hagibor- Nutriční terapeut / 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze – asistent výuky / III. interní klinika 1. LF UK a VFN – klinika endokrinologie a metabolismu – registrovaný nutriční terapeut, obezitologická, diabetologická ambulance.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2020.

 


Bc. Aneta Hloušek Karamanová
Pedagog – Ruský jazyk

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: 

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2020.

 


PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Pedagog – Manažerská psychologie

Nejvyšší dosažené vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: Psychologie.

Další vzdělání: Doktorské studium.

Získané odborné certifikáty:

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Publikační činnost / Člen oddělení sportovní managementu FTVS UK / Stáže a projekty v USA (West Virginia State University), Mexiku (Universidad Del Valle

 De México) / přednášková činnost po celém světě.

Praxe od VŠ: Pedagogická činnost a vědecká činnost v oblasti managementu sportu / Pedagog FTVS UK / Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2020.

 


Mgr. Marek Jeřicha

Pedagog – Úvod do studia politologie, Konverzace AJ

Nejvyšší dosažené vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ústav Politologie FF UK, obor: Politologie a soudobé dějiny / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, obor: Politická filosofie.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty:

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Erasmus Program – Otto Friedrich Universitat Bamberg / Stáž – Communitas pro praxis – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové / Stáž – Communitas pro praxis – Krajský úřad Ústeckého kraje / Řešitel projektu – Filozofická fakulta UJEP.

Praxe od VŠ: ZŠ Černošice – učitel AJ, OV, VL / Ministerstvo vnitra ČR – ministerský rada / Město Černošice – Člen Komise pro spolkovou činnost a komunitní život / Pedagog VOŠ ČUS 

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2018.

 


Ing. Mgr. Michaela Kaprálková, M.A. 
Pedagog  – Marketing, Komunikace, Řízení sportovních zařízení

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor: management sportu /Vysoká škola ekonomická v Praze: Management

Další vzdělání:  Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor: kinantropologie (doktorské studium) / Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy: Management tělesné výchovy a sportu / Malmö Univerzity (Švédsko): Faculty of Education and Society, Sport Science – Sport and Society

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře:

Další doplňující údaje: Publikační činnost: Kaprálková, M. Uplatnění žen na manažerských pozicích ve fotbale. Sborník abstrakt z mezinárodní studentské vědecké konference 2020. 61-62.

Kaprálková, M., Opelík, D. (2020). Optimalizace rozhodovacích procesů v českém fotbalovém prostředí. Sborník příspěvků z vědecké konference Sport a umělá inteligence 2020. 35-39. ISBN 970-80-270-8473-9.

Opelík, D., Kaprálková, M. (2021). Analýza rozhodovacích problémů ve sportu. In Štědroň B. (Ed.), Manažerské rozhodování ve sportu (s. 17-29). Praha: Karolinum

Kaprálková, M., Opelík, D. Stakeholders v kontextu kvalifikačních prací. Sborník abstrakt z mezinárodní studentské vědecké konference 2021. 

Praxe od VŠ: FK Dukla Praha: sportovně – provozní manažerka / Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovi v Praze – pedagogická a pedagogicko – podpůrná činnost / FK Viktoria Žižkov – vedoucí mužstva B / iSport.cz – externí redaktorka / SK Rapid Vídeň – stáž

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2021.


Doc. PhDr. Jan Karger 
Pedagog  – Pedagogika, Sportovní management, Přednášková činnost v trenérských kurzech

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy Univerzity Karlovy v Praze, obor: Tělesná výchova a matematika.

Další vzdělání: Rigorózní řízení (titul PhDr.) / Docentura (Doc.).

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Člen sítě slávy Českého basketbalu.

Praxe od VŠ: FTVS UK, katedra pedagogiky a psychologie – odborný asistent / Trenér střediska vrcholového sportu / FTVS UK – odborný asistent/ FTVS UK – proděkan / FTVS UK – děkan / FTVS UK – vedoucí centra pro celoživotní vzdělávání / ČBF – reprezentační šéftrenér ženského basketbalu / Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2017.

CV wikipedie

 


PhDr. Milan Korbel 
Pedagog – Anglický jazyk

Nejvyšší dosažené vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: Anglistika a germanistika.

Další vzdělání: Rigorózní řízení (PhDr.) – FF UK.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Publikační činnost / Překladatelská činnost / Příspěvky na vědeckých konferencích / Zahraniční stáže na Univerzitě ve Vídni, Manchester University, Reading University, Oxford University, USA.

Praxe od VŠ: Působil jako asistent a odborný asistent na katedře anglistiky, germanistiky a nordistiky FF UK / Odborný asistent na katedře jazyků FTVS UK / Pedagog FTVS UK – angličtina pro fyzioterapeuty / Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2008.

 


Mgr. Lucie Krausová
Pedagog – Komunikace, Public relation

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, obor: Mediální a komunikační studia.

Další vzdělání: Prague Communication Academy, APRA, obor: jednosemestrální kurz určený profesionálům působících v oblasti public relations k rozvoji jejich klíčových znalostí a dovedností ve všech oblastech PR.

Získané odborné certifikáty: FACE CZECH academy – Lektor aerobicu / FACE CZECH academy – Lektor dětského aerobicu.

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Česká spořitelna – Specialista pro činnost Back Office / Všeobecná zdravotní pojišťovna – Odborná referentka právní administrativy / Všeobecná zdravotní pojišťovna – Manažer osobní podpory pro poskytovatele zdravotních služeb / Všeobecná zdravotní pojišťovna – Specialista PR komunikace / Nemocnice na Františku – vedoucí komunikace a propagace, tisková mluvčí .

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2016.

 


Ing. Michaela Landová
Pedagog – Účetnictví, Cvičení z účetnictví

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysoká škola ekonomická Praha, fakulta národohospodářská, obor: Národohospodářské plánování.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Účast na pedagogických konferencích.

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / vedení účetnictví bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.

 

 


Mgr. Petra Landová
Pedagog – TVS- plavání

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: trenérství.

Další vzdělání: doktorandské studium FTVS

Získané odborné certifikáty: ČSPS- trenér I. třídy.

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Sportovní gymnázium Kladno- šéftrenér sekce plavání / Předsedkyně Klubu sportovního plavání Kladno

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2021.

 


Ing. Mgr. Daniel Opelík 
Pedagog  – Marketing

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor: management tělesné výchovy a sportu /Vysoká škola ekonomická v Praze: Ekonomika a management

Další vzdělání:  Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor: kinantropologie (doktorské studium)

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře:

Další doplňující údaje: Publikační činnost:  Opelík, D. (2020). Požadavky kladené na vzdělávání sportovních manažerů v kontextu českého trhu práce. Sborník abstrakt z mezinárodní studentské vědecké konference 2020.41. 

Opelík, D., Kaprálková, M. (2021). Analýza rozhodovacích problémů ve sportu. In Štědroň B. (Ed.), Manažerské rozhodování ve sportu (s. 17-29). Praha: Karolinum

Kaprálková, M., Opelík, D. Stakeholders v kontextu kvalifikačních prací. Sborník abstrakt z mezinárodní studentské vědecké konference 2021. 

Praxe od VŠ: Nikon Golf Academy – trenér  / Nikon Golf Academy – Marketingový koordinátor / CarbonSpeed, s.r.o. – Obchodní asistent pro německý mluvící země / PROSS SPORT SERVICES, s.r.o. – Marketingový manažer / FTVS UK – asistent, doktorand- katedra managementu sportu / FTVS UK – koordinátor zajišťování kvality vzdělávací činnosti / VOŠ ČUS – pedagog

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2021.

 


Mgr. Václav Pechman
Pedagog – Dějiny a organizace TV a sportu

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS 

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2022.

 


Mgr. Gabriela Petrusová, LL.M.
Pedagog – Spolkové právo

Nejvyšší dosažené vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: právo.

Další vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: sportovní právo , titul LL.M.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Česká unie sportu – vedoucí legislativně-právního odboru / Předsedkyně Legislativní rady ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2020.

 


MUDr. Ivan Platz 
Pedagog – Regenerace, masáže

Nejvyšší dosažené vzdělání: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: lékařství.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Lékař.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2006.

 


PaedDr. Ladislav Pokorný 
Pedagog  – První pomoc

Nejvyšší dosažené vzdělání: Pedagogická fakulta v Plzni, obor: učitelství.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: Rehabilitace – masáže / Trenér ledního hokeje / Trenér bruslení / Trenér sportovních her.

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Pedagog PEDF UK .

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2017.

 

 


Mgr. Michal Polák 
Pedagog  – Antidoping

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: tělesná výchovy + angličtina.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Pravidelně se účastní konferencí Světové antidopingové agentury WADA i Institutu národních antidopingových organizací INADO v Lausanne.

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Antidopingový výbor ČR / Český krasobruslařský svaz Praha – generální sekretář / 

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2010.

 


Mgr. Jakub Popelka, Ph.D. 
Pedagog  – Sociologie

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: sportovní management.

Další vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, postgraduální studium kinantropologie, zaměření Sport a veřejná správa.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Semestrální pobyt: Sport Industry Research Centre, Sheffield Halam University, Velká Británie / Krátkodobé studijní pobyty a mezinárodní konference v Dánsku, Belgii, Holandsku / publikační činnost.

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Lokalsport.cz – Marketingový výzkum ve sportu, studie proveditelnosti sportovních zařízení, koncepční materiály podpory sportu / Jizerská 50- sportovní marketing.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2017.

 


Mgr. Lukáš Psohlavec
Pedagog – TVS aktivity- atletika, kondiční cvičení, sportovní hry, sportovní kurzy

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: tělesná výchova.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: FTVS UK : Instruktor lezení na umělých stěnách, Instruktor základního lyžování, Instruktor školní vodní turistiky, Vodní záchranář, Trenér plavání III. třídy, Trenér fotbalu ,,B“

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 6 měsíční studijní pobyt v rámci programu ERASMUS – Instituto Universitário da Mia, Porto, Portugalsko.

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS /FTVS UK – lektor sportů v přírodě / Le Rosey summer camps, Switzerland – sportovní instruktor /North London Collegiate School Jeju, South Korea – učitel TV, instruktor mimoškolních sportovních a outdoorových aktivit / stáž.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2018.

 

 


Ing. Karolína Slanařová
Pedagog – Daně

Nejvyšší dosažené vzdělání: Česká Zemědělská Univerzita, obor: hospodaření v zemědělství.

Další vzdělání: Bohemia School – studium angličtiny.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS /Český svaz tělesné výchovy – vedoucí ekonomického odboru / Česká basketbalová federace – ekonomka / OSVČ.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2019.

 


Mgr. Richard Sukovič
Pedagog – TVS aktivity, sportovní aktivity

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: tělesná výchova a sport se zaměřením na aktivity v přírodě.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví / Instruktor základního lyžování / Plavčík / Instruktor školní vodní turistiky / Potápěčská licence – úroveň P1 / Rozhodčí ledního hokeje II. třídy

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Dobrovolník pro FIS, Špindlerův Mlýn / Instruktor aktivit v přírodě na UK FTVS

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2019.

 


Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
Pedagog – Teorie sportovního tréninku, Základy fyziologie zátěže, Základy kinantropologie – antropomotorika

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: kinatropologie.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Zahraniční stáže ve Finsku, Kanadě a Novém Zélandu, na Slovensku / Člen Síně slávy Softbaloé asociace / Člen časopisu TVSM.

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze – děkan / Pedagog na řadě dalších VŠ.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2018.

 


Mgr. Ing. Jiří Tobíšek 
Pedagog

Nejvyšší dosažené vzdělání: Ing.: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, obor: fyzikální elekronika.

                                               Mgr.: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: právo.

Další vzdělání: Externí doktorand na PF UK, katedra správního práva.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Publikační činnost / Tvorba webových stránek.

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Středočeská vysokoškolský institut Kladno – externí pedagog / Vyšší odborná škola ekonomicko-právní – pedagog / VŠEM – pedagog.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2012.

CV


Mgr. Tereza Viplerová
Pedagog – Základy managementu, Řízení sportovních zařízená, Seminář k AP

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: Management sportu.

Další vzdělání: Navazující doktorandské studium FTVS (probíhá).

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2022.