Vedení školy

PaedDr. Ladislav Malý 
Jednatel

Nejvyšší dosažené vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Další vzdělání:  Postgraduální studium výchovného poradenství – PedF UK. 

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Člen pléna Českého olympijského výboru.

Praxe od VŠ: Jednatel VOŠ ČUS, s.r.o. / Ředitel VOŠ ČUS, s.r.o. / Generální ředitel Nakladatelství Olympia, a.s. / Ředitel sportovního areálu Strahov / Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT – pro oblast sportu a mládeže / Učitel a ředitel sportovní ZŠ.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2015. 

 


Mgr. Bc. Veronika Szabó, DiS.
Jednatelka, ředitelka

Pedagog- Dějiny a organizace sportu, Organizace TV a sportu, Odborná praxe, Sportovní kurzy, koordinátor pro ISP První kariéra

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Jana Ámose Komenského Praha s.r.o., obor: Mediální a komunikační studia.

Další vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Obor: Školský management / Absolventka VOŠ ČUS, s.r.o. / Fakulta tělesné výchovy UK v Praze: Trenér plavání II. třídy / Sportovní gymnázium Kladno.                                                                                

Získané odborné certifikáty:

2024: 

 Agentura vzdělávání dospělých – Program DVPP- Přijímací řízení do SŠ a VOŠ – webinář (dle akreditace MŠMT č.j. MŠMT -14402/2021-1-533).

2023:

Ing. Kristýna Nešporová – Program DVPP – Aktuální změny v právních předpisech- prezenční seminář, (dle akreditace MSMT-40306/2020-6-932).

DESCARTES – Program DVPP – Řízení týmu individuálních osobností – webinář, (dle akreditace MSMT-22201/2017-1).

POSITIVE –Právní minimum pro pedagogické pracovníky v praxi.

Masarykova univerzita – Kurz organizace a řízení školních outdoorových akcí.

2022: 

 Agentura vzdělávání dospělých – Program DVPP- Přijímací řízení do SŠ a VOŠ – webinář (dle akreditace MŠMT č.j. MŠMT -14402/2021-1-533).

 Jana Olchavová – Školská legislativa aneb ne, nejsme jednou nohou v kriminále – webinář (dle akreditace MŠMT-21316/2022-2-688).

Ing. Kristýna Nešporová – Aktuální změny v právních předpisech (dle akreditace MŠMT-40306/2020-6-932).

2021:

Jana Olchavová – Efektivní hospitace- webinář (dle akreditace MŠMT-39512/2020-1).

Jana Olchavová – Jak pracovat s emocemi a využívat asertivní techniky (dle akreditace MŠMT).

2020:

Agentura vzdělávání dospělých – Program DVPP- Přijímací řízení do škol 2020 (dle akreditace MŠMT č.j. MŠMT 35 722/2012-25-201).

Školení / semináře: Aplikace nařízení EU o ochraně a zpracování osobních údajů (GDPR) a ochrana osobních údajů.

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Asistentka předsedy ČUS / Vedoucí správy majetku ČUS / Jednatelka VOŠ ČUS / Zástupkyně ředitele VOŠ ČUS, s.r.o. / Ředitelka VOŠ ČUS, s.r.o. / Pedagog.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2015. Na pozici ředitelky působí od roku 2021.

CV LinkedIn


Bc. Michal Novák
Zástupce ředitelky

Pedagog – Odborná praxe, Seminář k AP

Nejvyšší dosažené vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Obor: Školský management.

Další vzdělání: Andragogika a management vzdělávání (PedF UK, probíhající) / rekvalifikační kurz personálního řízení .

Získané odborné certifikáty:

Projects in Controlled Environments (PRINCE2) – Foundation & Practitioner.

IT Infrastucture Library (ITIL4).

Project, Programme and Portfolio Office (P3O) .

Školení / semináře: 

2023:

TayllorCox – Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model – P3M3.

2022:

Data Brothers – Power BI – základy využití.

Mainstream tech. – Office 365 – Teams, SharePoint online.

Mainstream tech. – Office 365 – OneDrive, OneNote.

Filip Kahoun – Prezentační dovednosti v praxi.

Filip Kahoun – Duševní hygiena manažera.

2021:

Mainstream tech. – Office 365 – Word pro pokročilé.

Mainstream tech. – Office 365 – Excel pro pokročilé.

Filip Kahoun – Efektivní řízení pozornosti.

2020:

ANAG – Jak naložit s problematickým zaměstnancem?

TayllorCox – GDPR v praxi.

Praxe od VŠ: Česká zemědělská univerzita v Praze – projektový manažer a team leader / Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. – personální manažer.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2024.

 


Ing. Kristýna Štamberková, DiS.
Zástupkyně ředitelky- mateřská dovolená

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysoká škola obchodní v Praze.

Další vzdělání:  Absolventka VOŠ ČUS, s.r.o. / rekvalifikační kurz účetnictví (MSMT-20156/2022-2).

Získané odborné certifikáty: Certifikace akreditovaných programů MŠMT: Správní řízení ve školách / Přijímací řízení na SŠ a VOŠ / Spisová služba / Efektivní porady/ Efektivní hospitace/ Datová schránka v praxi škol.

Praxe od VŠ: Referentka komunikace a ekonomiky VOŠ ČUS, s.r.o. / Zástupkyně ředitelky VOŠ ČUS, s.r.o. / Pedagog.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2019.

 

 


Natálie Tiplicová, DiS. 
studijní oddělení – administrativní pracovník

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. – Management sportu.

Další vzdělání:  Vysoká škola finanční a správní  (VŠFS) – probíhající studium.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: Spisová služba.

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: VOŠ ČUS, s.r.o. – referent studijního oddělení.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2023. 

 

 


Pedagogický sbor školy


Mgr. Antonín Bauer
Pedagog – Sportovní management

Nejvyšší dosažené vzdělání: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport- učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy.

Další vzdělání: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport- speciální edukace bezpečnostních složek.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: ASPI- kurz užití ASPI (Automatizovaný systém právních informací) / kurzy PC / Evropská unie- kurzy státní správy.

Další doplňující údaje: Studijní pobyt v USA.

Praxe od VŠ: Český svaz triatlonu / Česká triatlonová asociace – generální sekretář / Česká triatlonová společnost, s.r.o / Nadační fond České triatlonové asociace / česká triatlonová asociace – předseda.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2023.

 


Ing. Zdeněk Bříza
Pedagog – Finance ve sportu

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, obor: ekonomika průmyslu.

Další vzdělání:

 Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: aktivní hráč basketbalu

Praxe od VŠ: Česká basketbalová federace / Český basketbal / Vysokoškolské Sportovní Centrum MŠMT- ředitel

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2020.

 


Bc. Tereza Cvingerová 
Pedagog – TVS – Gymnastika, TVS – Kondiční cvičení

Nejvyšší dosažené vzdělání: Absolventka FTVS UK obor: Tělesná výchova.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: Trenér kickboxu II. třídy.

Školení / semináře: Complex Core level 1,2,3, Sportovní příprava dětí.

Další doplňující údaje: Mistryně světa v kickboxu.

Praxe od VŠ: 5 let trenérka kickboxu, kondiční trenérka Tatra Smíchov U12, pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2021.

 


Mgr. Blanka Čechová 
Pedagog – Základy anatomie a fyziologie

Nejvyšší dosažené vzdělání: Absolventka FTVS UK obor: Tělesná výchova-biologie.

Další vzdělání: Trenérka odbíjené III. třídy / Večerní škola pro organizátory kulturně výchovné činnosti / Dokončené dálkové studium v oboru zdravotní tělesné výchovy.

Získané odborné certifikáty: Kdy je učení efektivní  / Poznáváme učební styly žáků / Učební styl v praxi / Začínáme s učením na míru.

Školení / semináře: Seminář sportovní a regenerační masáž / Masážní kurz – klasická masáž / Základní kurz a trénink v drogové prevenci pro sociální pracovníky / Buněčný cyklus a jeho regulace / Morfologie z hlediska medicíny / Nová paradigmata v ochraně přírody.

Další doplňující údaje: Členka ekologicko – přírodovědné expedice do Ekvádoru , Galapág, Venezuely, Indonézie, Indie.

Praxe od VŠ: Učitelka SSPŠ a gymnázium / Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.

 


Ing. Jindřich Činčura 
Pedagog – Ekonomika podniku, Mikroekonomie, Makroekonomie

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, obor: Účetnictví a finanční řízení podniku vedlejší obor Počítače v managementu.

Další vzdělání: Lektor, trenér a porotce I. třídy Českého svazu tanečního sportu.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Publikační činnost.

Praxe od VŠ: Unicorn College / Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství – pedagog účetnictví / Vysoká škola ekonomická v Praze – výuka při doktorském studiu / Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2004.

 


Bc. Eliška Činčurová 
Pedagog – Konverzace v anglickém jazyce

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, Anglistika a amerikanistika.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: Cambridge C2 Proficiency (CPE).

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje:

Praxe od VŠ: Masarykova střední škola chemická – učitelka AJ / Anglicko české gymnázium AMAZON – učitelka AJ a češtiny pro cizince / Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2022.

 


Mgr. Aneta Hásková
Pedagog – Výživa

Nejvyšší dosažené vzdělání: 1. lékařská fakult Univerzity Karlovy v Praze, obor: Nutriční specialista.

Další vzdělání: 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze, Doktorské studium- obor: Preventivní medicína / Střední zdravotnická škola Turnov, obor: Zdravotnické lyceum.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Držitelka ceny za nejlepší vědeckou práci 2020 / Publikační činnost:

 • Radovnická L, Hásková A, Do QD, Horová E, Navrátilová V, Mikeš O, Cihlář D, Parkin CG, Grunberger G, Prázný M, Šoupal J. Lower Glycated Hemoglobin with Real-Time Continuous Glucose Monitoring Than with Intermittently Scanned Continuous Glucose Monitoring After 1 Year: The CORRIDA LIFE Study. Diabetes Technol Ther. 2022 Dec;24(12):859-867. doi: 10.1089/dia.2022.0152. Epub 2022 Sep 22. PMID: 36037056.

 • Hásková A, Radovnická L, Petruželková L, Parkin CG, Grunberger G, Horová E, Navrátilová V, Kádě O, Matoulek M, Prázný M, Šoupal J. Real-time CGM Is Superior to Flash Glucose Monitoring for Glucose Control in Type 1 Diabetes: The CORRIDA Randomized Control Trial [published online ahead of print, 2020 Aug 28]. Diabetes Care. 2020;dc200112. doi:10.2337/dc20-0112.

 • Šoupal J, Hásková A, Prázný M. Response to Comment on Hásková et al. Real-time CGM Is Superior to Flash Glucose Monitoring for Glucose Control in Type 1 Diabetes: The CORRIDA Randomized Control Trial. Accepted by Diabetes Care 2021.

 • Šoupal J, Petruželková L, Grunberger G, et al. Glycemic Outcomes in Adults With T1D Are Impacted More by Continuous Glucose Monitoring Than by Insulin Delivery Method: 3 Years of Follow-Up From the COMISAIR Study. Diabetes Care. 2020;43(1):37-43. doi:10.2337/dc19-0888.

 • Hásková A., Sadílková A. a Daňková M. Redukční režim v rámci příprav na bariatrickou operaci aneb čím to začíná.Kazuistiky v diabetologii. 2018, 16(1), 9-11. ISSN 1214-231X.

 • Hásková A. Flexibilní dávkování inzulinu. Aktuální medicína. 1/2019.

 •  Šoupal J, Hásková A, Prázný M. Co přináší glykemická variabilita pro klinickou praxi. Postgraduální medicína. 2018, roč. 20, č. 3, s. 246-252.

 •  Šoupal J, Hásková A. Nové možnosti kontinuální monitorace glykemie. Acta medicinae, 2018, roč. 6, č. 2, s. 32-35.

Praxe od VŠ: Domov sociální péče Hagibor- Nutriční terapeut / 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze – asistent výuky / III. interní klinika 1. LF UK a VFN – klinika endokrinologie a metabolismu – registrovaný nutriční terapeut, obezitologická, diabetologická ambulance / nutriční terapeut, Physio–Reko, soukromé rehabilitační centrum, Praha 10 Vršovice. (http://www.physioreko.cz/)

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2020.

 


PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Pedagog – Manažerská psychologie

Nejvyšší dosažené vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: Psychologie.

Další vzdělání: PhDr. FFUK Praha 1978, Kandidát věd (CSc.), ČSAV Praha 1989.

Získané odborné certifikáty: Postgraduální studium „jazyk anglický“ na PeDF UK – státní ZK z angličtiny (1989), Postgraduální studium na FF J.E. Purkyně , Brno 1987 (Aktivní sociální učení).

Školení / semináře: Kurz hypnózy (E. Bakalář), Nymburk 2002, Školení lektorů Greiner akademie (Personální hodnocení), firma Greiner , Hrotovice 2005-6.

Další doplňující údaje:  Člen oddělení sportovního managementu FTVS UK / Stáže a projekty v USA (West Virginia State University), Mexiku (Universidad Del Valle.

 De México) / přednášková činnost po celém světě.

Publikační činnost: Janák,V,(2022): Pochvala a výtka jako prostředky nefinanční motivace ve sportu. Tělesná výchova a sport mládeže, 8 (3), s.15-21.

Janák,V.(2021). Psychologické aspekty rozhodování ve sportu. In.: Štědroň, M.: Manažerské rozhodování a sport, Praha, Karolinum,  s 111-131, ISBN: 978-80-246-4928-3 ,

Janák, V.( 2021).: Pět způsobů jak pomoci sportovci. Tělesná výchova a sport mládeže, 87(5), s.16-25.

Janák,V.,Procházka,J.(2020). Unconventional diagnosis of social relations and teams roles. Journal of diplomatic and social studies, 3 (1) s. 23-25. + dalších 53 publikací.

Výuka a stáže : West Virginia State University a Marshall University USA, Universidad Del Valle De Mexico (Mexico) a v rámci projektu ERASMUS : Trinity College (Irsko), Komotini (Řecko) Tübingen (SRN), Juväskylä University (Finsko), Coimbra (Portugalsko) apod.

Praxe od VŠ: 15 let jako psycholog sportu v Dukle Praha, na Středisku vcholového sportu MŠMT, vedoucí společensko vědního výzkumného centra FTVS UK, odborný asistent na FTVS UK , kat. sportovního MNG.  V současné době (od 2023) učí externě na FTVS UK a ESBM  (European School of Business and Management). Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2020.

 


Mgr. Marek Jeřicha

Pedagog – Úvod do studia politologie, Konverzace AJ

Nejvyšší dosažené vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ústav Politologie FF UK, obor: Politologie a soudobé dějiny / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, obor: Politická filosofie.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty:

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Erasmus Program – Otto Friedrich Universitat Bamberg / Stáž – Communitas pro praxis – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové / Stáž – Communitas pro praxis – Krajský úřad Ústeckého kraje / Řešitel projektu – Filozofická fakulta UJEP / zastupitel v Černošicích

Praxe od VŠ: ZŠ Černošice – učitel AJ, OV, VL / Ministerstvo vnitra ČR – ministerský rada / Město Černošice – Člen Komise pro spolkovou činnost a komunitní život / Pedagog VOŠ ČUS / Národní sportovní agentura- oborný rada

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2018.


Doc. PhDr. Jan Karger 
Pedagog  – Pedagogika, Sportovní management, Přednášková činnost v trenérských kurzech

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy Univerzity Karlovy v Praze, obor: Tělesná výchova a matematika.

Další vzdělání: Rigorózní řízení (titul PhDr.) / Docentura (Doc.).

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Člen sítě slávy Českého basketbalu.

Praxe od VŠ: FTVS UK, katedra pedagogiky a psychologie – odborný asistent / Trenér střediska vrcholového sportu / FTVS UK – odborný asistent/ FTVS UK – proděkan / FTVS UK – děkan / FTVS UK – vedoucí centra pro celoživotní vzdělávání / ČBF – reprezentační šéftrenér ženského basketbalu / Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2017.

CV wikipedie

 


PhDr. Milan Korbel 
Pedagog – Anglický jazyk

Nejvyšší dosažené vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: Anglistika a germanistika.

Další vzdělání: Rigorózní řízení (PhDr.) – FF UK.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Publikační činnost / Překladatelská činnost / Příspěvky na vědeckých konferencích / Zahraniční stáže na Univerzitě ve Vídni, Manchester University, Reading University, Oxford University, USA.

Praxe od VŠ: Působil jako asistent a odborný asistent na katedře anglistiky, germanistiky a nordistiky FF UK / Odborný asistent na katedře jazyků FTVS UK / Pedagog FTVS UK – angličtina pro fyzioterapeuty / Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2008.

 


Mgr. et Mgr. Lucie Krausová
Pedagog – Komunikace, Public relation

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, obor: Mediální a komunikační studia / Vysoká škola CEVRO, obor: Obchodněprávní vztahy.

Další vzdělání: Prague Communication Academy, APRA, obor: jednosemestrální kurz určený profesionálům působících v oblasti public relations k rozvoji jejich klíčových znalostí a dovedností ve všech oblastech PR.

Získané odborné certifikáty: FACE CZECH academy – Lektor aerobicu / FACE CZECH academy – Lektor dětského aerobicu.

Školení / semináře: Pravidelně se účastní konferencí a seminářů v oblasti komunikace, public relations a práva.

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pracovala v České spořitelně, následně ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR v oblasti právní administrativy, vztahů s poskytovateli zdravotních služeb a po dokončení studia mediální komunikace zde nastoupila na tiskové oddělení. Od roku 2019 je vedoucí PR a marketingu a zároveň tiskovou mluvčí v Nemocnici Na Františku. Zaměřuje se také na právo v public relations, konkrétně na autorské právo, ochranu osobnosti v médiích a právo proti nekalé soutěži.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2016.

 


 

Mgr. Petra Landová
Pedagog – TVS- plavání

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: trenérství.

Další vzdělání: doktorandské studium FTVS

Získané odborné certifikáty: ČSPS- trenér I. třídy.

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Sportovní gymnázium Kladno- šéftrenér sekce plavání / Předsedkyně Klubu sportovního plavání Kladno

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2021.

 


 

Bc. Klára Marušíková
Pedagog – Marketing

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor: Management tělesné výchovy a sportu (bakalářské studium).

Další vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor: Management sportu (magisterské studium) – probíhá ; Vysoká škola ekonomická v Praze: obor Management (magisterské studium) – probíhá

 Získané odborné certifikáty: ÖSD C1 (Gymnázium Dr. K. Polesného)

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Social Media Specialist – FTVS UK/ Account Executive – Dingo Media/ Digital Marketing Specialist – AC Sparta Praha

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2023.

 


Mgr. Václav Pechman
Pedagog – Dějiny a organizace TV a sportu, Alternativní TVS

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor: management tělesné výchovy a sportu.

Další vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor: kinantropologie (doktorské studium).

Získané odborné certifikáty: Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) / European Computer Driving Licence (ECDL) / Trenérská licence B (Český florbal) / Pedagog volného času

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Flobo Praha,z.s. – koordinátor, metodik  / FbŠ Bohemians Praha – šéftrenér mládežnické akademie / Optima stream s.r.o – komentátor, analytik / FTVS UK – asistent, doktorand- katedra společensko vědního základu v kinantropologii/ VOŠ ČUS – pedagog

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2022.

 


Mgr. Gabriela Petrusová, LL.M.
Pedagog – Spolkové právo, Právo ve sportu

Nejvyšší dosažené vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: právo.

Další vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: sportovní právo , titul LL.M.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Česká unie sportu – vedoucí legislativně-právního odboru / Předsedkyně Legislativní rady ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2020.

 


MUDr. Ivan Platz 
Pedagog – Regenerace, masáže, Anatomie

Nejvyšší dosažené vzdělání: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: lékařství.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Lékař.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2006.

 


PaedDr. Ladislav Pokorný 
Pedagog  – První pomoc

Nejvyšší dosažené vzdělání: Pedagogická fakulta v Plzni, obor: učitelství.

Další vzdělání: Autorizovaná osoba Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro Sportovní a rekondiční masáže

Získané odborné certifikáty: Rehabilitace – masáže / Trenér ledního hokeje / Trenér bruslení / Trenér sportovních her / Autorizovaná osoba MŠMT – sportovní a rekreační masáž.

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Trenér: lední hokej, volejbal, tenis, sportovní hry. / Člen komise florbalu ČAUS / Člen realizačních týmů Letních a zimních univerziád – masér.

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Pedagog PEDF UK .

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2017.

 

 


Mgr. Michal Polák 
Pedagog  – Antidoping

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: tělesná výchovy + angličtina.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Pravidelně se účastní konferencí Světové antidopingové agentury WADA i Institutu národních antidopingových organizací INADO v Lausanne.

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Antidopingový výbor ČR / Český krasobruslařský svaz Praha – generální sekretář / 

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2010.

 


Mgr. Jakub Popelka, Ph.D. 
Pedagog  – Sociologie, Sociologie sportu

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: sportovní management.

Další vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, postgraduální studium kinantropologie, zaměření Sport a veřejná správa.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Semestrální pobyt: Sport Industry Research Centre, Sheffield Halam University, Velká Británie / Krátkodobé studijní pobyty a mezinárodní konference v Dánsku, Belgii, Holandsku / publikační činnost.

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Lokalsport.cz – Marketingový výzkum ve sportu, studie proveditelnosti sportovních zařízení, koncepční materiály podpory sportu / Jizerská 50- sportovní marketing.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2017.

 


Mgr. Lukáš Psohlavec
Pedagog – TVS aktivity- sportovní kurzy

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: tělesná výchova a sport.

Další vzdělání: 2014: 6 měsíční studijní pobyt v rámci programu ERASMUS – Instituto Universitário da Maia, Porto, Portugalsko

Získané odborné certifikáty: FTVS UK : Instruktor lezení na umělých stěnách, Instruktor základního lyžování, Instruktor školní vodní turistiky, Vodní záchranář, Trenér plavání III. třídy, Trenér fotbalu ,,B“

Školení / semináře: 

Zahraniční stáže:

 • 2017: North London Collegiate School Jeju, SOuth Korea, učitel Tv a a instruktor mimoškolních sportovních a outdoorových aktivit / stáž

 • 2016: Institut Le Rosey, Rolle, Switzerland, učitel TV, instruktor mimoškolních sportovních a outdoorových aktivit

Účast na konferencích:

 • 2022: International Mountain and Outdoor Sports Conference, Praha, příspěvek: The effect of height on psychophysiological responses during obstacle course

 • 2022: OUTDOOR SPORTS EURO’MEET, Silkeborg, Dánsko: příspěvek: The effect of height on psychophysiological responses during obstacle course

 • 2022: Certifikovaný výcvik metod zážitkové pedagogiky, Prázdninová škola Lipnice (bude dokončeno 2023)

Další doplňující údaje: 6 měsíční studijní pobyt v rámci programu ERASMUS – Instituto Universitário da Mia, Porto, Portugalsko.

 • Gajdošík, J., Baláš, J., Krupková, D., Psohlavec, L., & Draper, N. (2022). Effect of climbing speed on pulmonary oxygen uptake and muscle oxygen saturation dynamics in the finger flexors. International Journal of Sports Physiology and Performance, 17(2), 176-184. doi:10.1123/ijspp.2021-0110 (IF 2021) 4,211

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS /FTVS UK – lektor sportů v přírodě / Le Rosey summer camps, Switzerland – sportovní instruktor /North London Collegiate School Jeju, South Korea – učitel TV, instruktor mimoškolních sportovních a outdoorových aktivit / stáž.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2018.

 

 


Ing. Karolína Synecká
Pedagog – Daně, Daně ve sportu

Nejvyšší dosažené vzdělání: Česká Zemědělská Univerzita, obor: hospodaření v zemědělství.

Další vzdělání: Bohemia School – studium angličtiny.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS /Český svaz tělesné výchovy – vedoucí ekonomického odboru / Česká basketbalová federace – ekonomka / OSVČ.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2019.

 


Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
Pedagog – Teorie sportovního tréninku, Základy fyziologie zátěže

Nejvyšší dosažené vzdělání:  Doktorské studium Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVSUK)  obor: kinatropologie

Další vzdělání: Magisterské vzdělání FTVS UK obor tělesná výchova – matematika, Rigorózní a Habilitační řízení FTVS UK.

Získané odborné certifikáty: Trenér I třídy softball.

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Zahraniční stáže ve Finsku, Kanadě a Novém Zélandu, na Slovensku , Odborná a vědecká publikační činnost – více než 300 publikací např.:

SÜSS, V. Význam indikátorů herního výkonu pro řízení tréninkového procesu. Vědecká monografie. Praha : Karolinum 2006, 173 s. ISBN 80-246-1162-7

SÜSS, V. Monitorování lidské lokomoce  In. Kračmar, B., Chrástková, M., Bačáková, R. (editoři) Fylogeneze lidské lokomoce Praha : Karolinum 2016  s. 24-38 ISBN978-80-246-3379-4

MATOŠKOVÁ P., KRAČMAR, B., SÜSS, V. Lokomoce s nadkolenní amputací In. Kračmar, B., Chrástková, M., Bačáková, R. (editoři) Fylogeneze lidské lokomoce Praha : Karolinum 2016  s.242-247 ISBN978-80-246-3379-4

KRAČMAR B., MATOŠKOVÁ, P., SÜSS, V. Komparace oblouků na vnitřní a vnější hraně lyže u lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací In. Kračmar, B., Chrástková, M., Bačáková, R. (editoři) Fylogeneze lidské lokomoce Praha : Karolinum 2016  s. 279-287 ISBN978-80-246-3379-4

FRÝBORT, P., KOKŠTEJN, J., MUSÁLEK, M., SÜSS, V. Does Physical Loading Affect The Speed and Accuracy of Tactical Decision-Making in Elite Junior Soccer Players? Journal of Sports Science and Medicine  2016 15, s. 320 – 326

CARBOCH, Jan; VEJVODOVA, Katerina; SÜSS, Vladimir Analysis of errors made by line umpires on ATP tournaments   International Journal of Performance Analysis in Sport, 2016, 1, s. 264-27

Jan Carboch, James J. Tufano & Vladimir Süss (2018) Ball toss kinematics of different service types in professional tennis players, International Journal of Performance Analysis in Sport, DOI: 10.1080/24748668.2018.1519750

Bronzová a stříbrná medaile Univerzity Karlovy v Praze za rozvoj Kinantropologie,   Člen Síně slávy Softbalové asociace

Praxe od VŠ: Pedagog na střední škole – Tělesná výchova, matematika , Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze – docent, vedoucí katedry SH, děkan,  Pedagog VOŠ ČUS / Pedagog na KTV PF UJEP Ústí nad Labem.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2018.

 

 


Petr Šablatura
Pedagog – TVS předměty – atletika, sportovní kurzy

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: 

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2023.

 

 


Mgr. Ing. Jiří Tobíšek 
Pedagog – Právo ve sportu

Nejvyšší dosažené vzdělání: Ing.: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, obor: fyzikální elekronika.

                                               Mgr.: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: právo.

Další vzdělání: Externí doktorand na PF UK, katedra správního práva.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Publikační činnost / Tvorba webových stránek.

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Středočeská vysokoškolský institut Kladno – externí pedagog / Vyšší odborná škola ekonomicko-právní – pedagog / VŠEM – pedagog.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2012.

CV


Mgr. Tereza Viplerová
Pedagog – Základy managementu

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: Management sportu.

Další vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor: kinantropologie (doktorské studium) – probíhá, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor: kondiční trenér (bakalářské studium) – probíhá, Základní umělecké vzdělání – hra na klavír (ZUŠ Bajkalská).

Získané odborné certifikáty: Deutches Sprachdiplom Stufe II. (Gymnázium Na Pražačce), Terapeutické využití Temtex tapu (Rehasport trade s.r.o.), Trenér 3. třídy – Atletika (ČAS), Instruktor základního snowboardingu (UK FTVS).

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: FTVS UK – doktorandka, externí vyučující – katedra managementu sportu / VOŠ ČUS – pedagog / trenérka staršího žactva v PSK Olymp Praha – oddíl atletiky / členka Akademického senátu UK FTVS / tajemník ve studentském spolku Motus in Academica, z.s. / Instruktorka lyžování a snowboardingu – Skilenka

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2022.