Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. byla zřízena v roce 2004 jediným majitelem Českým svazem tělesné výchovy (který se v roce 2013 přejmenoval na Českou unii sportu) a byla zapsána do obchodního rejstříku ještě pod názvem Vyšší odborná škola ČSTV. 

Výuka VOŠ začala v roce 2006 a od té doby školu úspěšně absolvovalo na stovky studentů. Hlavním vzdělávacím oborem byl Management sportu a tělesné výchovy, který byl v roce 2015 / 2018 znovu akreditován již pod názvem Management sportu. Tento obor je dnes hlavním vzdělávacím oborem v denní a kombinované formě. V návaznosti na přejmenování majitele se škola v roce 2014 přejmenovala na Vyšší odbornou školu České unie sportu, s.r.o. (VOŠ ČUS).

Dnes již škola patří mezi tradiční poskytovatele vzdělání v oblasti sportovního managementu. 

Tříletý akreditovaný obor, zakončený absolutoriem poskytuje titul DiS. (diplomovaný specialista), uváděný za jménem. Řada veřejných i soukromých vysokých škol umožňuje absolventům VOŠ ČUS, s.r.o. pokračovat v bakalářském i následně magisterském studiu. VOŠ ČUS má uzavřeno partnerství s VŠFS v návaznosti studia na titul Bc.  Mezi klady VOŠ ČUS, s.r.o. patří bezpochyby kvalitní pedagogický sbor, který se skládá z mnoha kapacit v jednotlivých vzdělávacích modulech, ale i osobností z praxe.

Druhým vzdělávacím programem, ve kterém VOŠ ČUS poskytuje vzdělání je program Wellness specialista. 

VOŠ ČUS, s.r.o. je členem České asociace univerzitního sportu, což opravňuje její studenty se zúčastňovat Akademických mistrovství, Českých akademických her a Univerziád.