Proč studovat u nás?

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Poskytujeme vzdělání v oboru Management sportu a v oboru Wellness specialista

Studium v obou oborech je tříleté, zakončené absolutoriem a je možno jej studovat v denní i kombinované formě. Studium obsahuje teoretickou i praktickou stránku. Teoretické znalosti se studenti učí aplikovat v povinné praxi, která je přidanou hodnotou studia na VOŠ. Výuka v obou oborech je doplněna o intenzivní výuku anglického jazyka a volitelných cizích jazyků německého a ruského.

VOŠ ČUS je členem České asociace univerzitního sportu, což opravňuje její studenty se zúčastňovat Akademických mistrovství nebo Univerziád.

Profil absolventa a uplatnění absolventa Management sportu  a Wellness specialista.

V čem jsme jiní?

VOŠ ČUS si zakládá na osobním přístupu ke svým studentům. Jsme malá škola s menším počtem studentům, a to nám umožňuje osobní přístup ke každému našemu studentovi. Zakládáme si na rodinné a přátelské atmosféře, kdy nám nejsou lhostejné názory i osobní problémy našich studentů, a ty se pak s nimi snažíme řešit. Snažíme se každého studenta provést studiem až k jeho zdárnému zakončení. U nás student není čárka v seznamu.

Přidaná hodnota absolventa VOŠ:

Absolvent VOŠ ČUS během svého studia měl možnost proniknout do aktivního systému fungování českého sportovního prostředí. Jako student VOŠ ČUS, která má nejblíže do sportovního prostředí, díky úzké spolupráci s Českou unií sportu, která je největší zastřešující sportovní organizací v České republice mohly být během studia přímo reflektovány aktuální potřeby sportovního prostředí, a to i v obsahu výuky na aktuální legislativní, finanční a dotační změny pro sportovní prostředí v ČR. Absolvent během studia měl možnost se seznámit a proniknout do fungování činnosti sportovních organizací, sportovních center, tělovýchovných jednot, sportovních klubů, okresních a krajských organizací ČUS a vybraných sportovních svazů, které během exkurzí a praxí měl možnost navštívit. Vedle teoretické výuky je během studia vzděláván i prakticky a veškeré své teoretické znalosti se již během studia díky odborným praxím učí aplikovat přímo v provozu.