Nabídka pro sportovní svazy

  • Poskytujeme výuku předmětů obecné části sportovního tréninku v dotaci 50 hodin (akreditace trenér II. třídy, ,,B“).

  • Poskytujeme výuku předmětů obecné části sportovního tréninku pro trenérskou licenci III. třídy, ,,C“ v rámci vnitřních směrnic národních sportovních svazů.

  • Ve spolupráci s odbornými garanty praktické části vytváříme Žádost o akreditaci vzdělávacího programu MŠMT v konkrétním sportovním odvětví.

  • Přijímáme rezervace termínů školení obecné části trenérské licence II. a III. třídy pro národní sportovní svazy pro školní rok 2021/2022

 

Bližší informace:

Mgr. Veronika Szabó

Tel: +420 734 358 231

Email: szabo@cuscz.cz