Pedagogický sbor trenérských kurzů

Mgr. Aneta Hásková Základy výživy
Mgr. Blanka Čechová Anatomie a diagnostika hybného systému
Doc. PhDr. Jan Karger Pedagogika
Mgr. Gabriela Petrusová, LL.M. Právo ve sportu
MUDr. Ivan Platz Anatomie a diagnostika hybného systému
Fyziologie člověka a tělesných cvičení
PaedDr. Ladislav Pokorný  Traumatologie a zásady první pomoci
Hygienické zásady a regenerace
Mgr. Michal Polák Dopingová problematika
doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D. Teorie a didaktika sportovního tréninku
PhDr. Jiří Šlédr  Psychologie
Psychologie sportu
Mgr. Ing. Jiří Tobíšek Právo ve sportu