Pedagogický sbor trenérských kurzů

 

PhDr. Klára Coufalová

Výživa

Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu FTVS UK v Praze.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2018.

 

Mgr. Blanka Čechová

Anatomie a diagnostika hybného systému

V roce 1982 ukončila studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v oboru tělesná výchova a biologie, dálkově dokončila studium v oboru zdravotní tělesné výchovy. Byla členkou přírodovědné expedice oblastí do Ekvádoru, Galapág, Venezuely a Indonésie.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.

 

Doc. PhDr. Jan Karger

Pedagogika

Absolvent Univerzity Karlovy, fakulty tělesné výchovy a sportu se specializací Tělesná výchova – matematika.
Působil na pozici asistenta na Katedře pedagogiky a psychologie, biomechaniky, sportovních her UK FTVS.
Od roku 2010 působil na oddělení managementu a marketingu UK FTVS.
Trenér ve středisku vrcholového sportu MŠMT.

 

 

Mgr. Gabriela Petrusová, LL.M.

Právo ve sportu

Absolventka PF UK Praha. Mezinárodně uznávaný titul LL.M. získala na PF UK Praha pro specializaci Sportovní právo.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2016.

 

MUDr. Ivan Platz

Anatomie a diagnostika hybného systému, Fyziologie člověka a tělesných cvičení

Absolvent Univerzity Karlovy – fakulta lékařská, všeobecné lékařství.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2006.

 

PaedDr. Ladislav Pokorný

Traumatologie a zásady první pomoci, Hygienické zásady a regenerace.

 

Mgr. Jiří Polák

Dopingová problematika

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta Tělesné výchovy a sportu. Pracuje jako Manager pro vzdělávání u Antidopingového výboru ČR. Pravidelně se zúčastňuje konferencí Světové antidopingové agentury WADA i Institutu národních antidopingových organizací INADO v Lausanne.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2010.

 

Doc. PhDr. Vladimír Suss, CSc.

Teorie a didaktika sportovního tréninku

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze se specializací tělesná výchova a matematika, kinantropologie.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působíte od roku 2018.

 

PhDr. Jiří Šlédr

Psychologie, Psychologie sportu

Sportovní psycholog. Absolvent FF UK Praha, obor pedagogika-psychologie. Doktorát z psychologie.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2018. 

http://www.psycho4sport.com/o-psychosport

 

Mgr. Ing. Jiří Tobíšek

Právo a sport

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty jaderného a fyzikálního inženýrství Českého vysokého učení technického.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2012.  viz www.tobisek.eu