Pedagogický sbor trenérských kurzů – obecná část

Pedagogický sbor obecné části (všeobecného základu) je složen z pedagogů VOŠ ČUS.

Lektoři části specializace jsou odborníci v oblasti daného konkrétního sportu.

 

Mgr. Blanka Čechová 
Pedagog – Anatomie a diagnostika hybného systému

Nejvyšší dosažené vzdělání: Absolventka FTVS UK obor: Tělesná výchova-biologie.

Další vzdělání: Trenérka odbíjené III. třídy / Večerní škola pro organizátory kulturně výchovné činnosti / Dokončené dálkové studium v oboru zdravotní tělesné výchovy.

Získané odborné certifikáty: Kdy je učení efektivní  / Poznáváme učební styly žáků / Učební styl v praxi / Začínáme s učením na míru.

Školení / semináře: Seminář sportovní a regenerační masáž / Masážní kurz – klasická masáž / Základní kurz a trénink v drogové prevenci pro sociální pracovníky / Buněčný cyklus a jeho regulace / Morfologie z hlediska medicíny / Nová paradigmata v ochraně přírody.

Další doplňující údaje: Členka ekologicko – přírodovědné expedice do Ekvádoru , Galapág, Venezuely, Indonézie, Indie.

Praxe od VŠ: Učitelka SSPŠ a gymnázium / Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.

 

 


Mgr. Aneta Hásková
Pedagog – Základy výživy

Nejvyšší dosažené vzdělání: 1. lékařská fakult Univerzity Karlovy v Praze, obor: Nutriční specialista.

Další vzdělání: 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze, Doktorské studium- obor: Preventivní medicína / Střední zdravotnická škola Turnov, obor: Zdravotnické lyceum.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Držitelka ceny za nejlepší vědeckou práci 2020 / Publikační činnost:

  • Radovnická L, Hásková A, Do QD, Horová E, Navrátilová V, Mikeš O, Cihlář D, Parkin CG, Grunberger G, Prázný M, Šoupal J. Lower Glycated Hemoglobin with Real-Time Continuous Glucose Monitoring Than with Intermittently Scanned Continuous Glucose Monitoring After 1 Year: The CORRIDA LIFE Study. Diabetes Technol Ther. 2022 Dec;24(12):859-867. doi: 10.1089/dia.2022.0152. Epub 2022 Sep 22. PMID: 36037056

  • Hásková A, Radovnická L, Petruželková L, Parkin CG, Grunberger G, Horová E, Navrátilová V, Kádě O, Matoulek M, Prázný M, Šoupal J. Real-time CGM Is Superior to Flash Glucose Monitoring for Glucose Control in Type 1 Diabetes: The CORRIDA Randomized Control Trial [published online ahead of print, 2020 Aug 28]. Diabetes Care. 2020;dc200112. doi:10.2337/dc20-0112

  • Šoupal J, Hásková A, Prázný M. Response to Comment on Hásková et al. Real-time CGM Is Superior to Flash Glucose Monitoring for Glucose Control in Type 1 Diabetes: The CORRIDA Randomized Control Trial. Accepted by Diabetes Care 2021

  • Šoupal J, Petruželková L, Grunberger G, et al. Glycemic Outcomes in Adults With T1D Are Impacted More by Continuous Glucose Monitoring Than by Insulin Delivery Method: 3 Years of Follow-Up From the COMISAIR Study. Diabetes Care. 2020;43(1):37-43. doi:10.2337/dc19-0888

  • Hásková A., Sadílková A. a Daňková M. Redukční režim v rámci příprav na bariatrickou operaci aneb čím to začíná.Kazuistiky v diabetologii. 2018, 16(1), 9-11. ISSN 1214-231X.

  • Hásková A. Flexibilní dávkování inzulinu. Aktuální medicína. 1/2019.

  •  Šoupal J, Hásková A, Prázný M. Co přináší glykemická variabilita pro klinickou praxi. Postgraduální medicína. 2018, roč. 20, č. 3, s. 246-252.

  •  Šoupal J, Hásková A. Nové možnosti kontinuální monitorace glykemie. Acta medicinae, 2018, roč. 6, č. 2, s. 32-35.

Praxe od VŠ: Domov sociální péče Hagibor- Nutriční terapeut / 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze – asistent výuky / III. interní klinika 1. LF UK a VFN – klinika endokrinologie a metabolismu – registrovaný nutriční terapeut, obezitologická, diabetologická ambulance / nutriční terapeut, Physio–Reko, soukromé rehabilitační centrum, Praha 10 Vršovice (http://www.physioreko.cz/)

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2020.

 


PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Pedagog – Psychologie

Nejvyšší dosažené vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: Psychologie.

Další vzdělání: PhDr. FFUK Praha 1978, Kandidát věd (CSc.), ČSAV Praha 1989.

Získané odborné certifikáty: Postgraduální studium „jazyk anglický“ na PeDF UK – státní ZK z angličtiny (1989), Postgraduální studium na FF J.E. Purkyně , Brno 1987 (Aktivní sociální učení).

Školení / semináře: Kurz hypnózy (E. Bakalář), Nymburk 2002, Školení lektorů Greiner akademie (Personální hodnocení), firma Greiner , Hrotovice 2005-6

Další doplňující údaje:  Člen oddělení sportovního managementu FTVS UK / Stáže a projekty v USA (West Virginia State University), Mexiku (Universidad Del Valle

 De México) / přednášková činnost po celém světě.

Publikační činnost: Janák,V,(2022): Pochvala a výtka jako prostředky nefinanční motivace ve sportu. Tělesná výchova a sport mládeže, 8 (3), s.15-21

Janák,V.(2021). Psychologické aspekty rozhodování ve sportu. In.: Štědroň, M.: Manažerské rozhodování a sport, Praha, Karolinum,  s 111-131, ISBN: 978-80-246-4928-3 ,

Janák, V.( 2021).: Pět způsobů jak pomoci sportovci. Tělesná výchova a sport mládeže, 87(5), s.16-25

Janák,V.,Procházka,J.(2020). Unconventional diagnosis of social relations and teams roles. Journal of diplomatic and social studies, 3 (1) s. 23-25. + dalších 53 publikací.

Výuka a stáže : West Virginia State University a Marshall University USA, Universidad Del Valle De Mexico (Mexico) a v rámci projektu ERASMUS : Trinity College (Irsko), Komotini (Řecko) Tübingen (SRN), Juväskylä University (Finsko), Coimbra (Portugalsko) apod.

Praxe od VŠ: 15 let jako psycholog sportu v Dukle Praha, na Středisku vcholového sportu MŠMT, vedoucí společensko vědního výzkumného centra FTVS UK, odborný asistent na FTVS UK , kat. sportovního MNG.  V současné době (od 2023) učí externě na FTVS UK a ESBM  (European School of Business and Management). Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2020.

 


Doc. PhDr. Jan Karger 
Pedagog  – Pedagogika

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy Univerzity Karlovy v Praze, obor: Tělesná výchova a matematika.

Další vzdělání: Rigorózní řízení (titul PhDr.) / Docentura (Doc.).

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Člen sítě slávy Českého basketbalu.

Praxe od VŠ: FTVS UK, katedra pedagogiky a psychologie – odborný asistent / Trenér střediska vrcholového sportu / FTVS UK – odborný asistent/ FTVS UK – proděkan / FTVS UK – děkan / FTVS UK – vedoucí centra pro celoživotní vzdělávání / ČBF – reprezentační šéftrenér ženského basketbalu / Pedagog VOŠ ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2017.

CV wikipedie


Mgr. Gabriela Petrusová, LL.M.
Pedagog – Právo a sport

Nejvyšší dosažené vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: právo.

Další vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: sportovní právo , titul LL.M.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Česká unie sportu – vedoucí legislativně-právního odboru / Předsedkyně Legislativní rady ČUS.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2020.

 


MUDr. Ivan Platz 
Pedagog –Anatomie a diagnostika hybného systému, Fyziologie člověka a tělesných cvičení

Nejvyšší dosažené vzdělání: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: lékařství.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Lékař.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2006.

 


PaedDr. Ladislav Pokorný 
Pedagog  – Traumatologie a zásady první pomoci, Hygienické zásady

Nejvyšší dosažené vzdělání: Pedagogická fakulta v Plzni, obor: učitelství.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: Rehabilitace – masáže / Trenér ledního hokeje / Trenér bruslení / Trenér sportovních her / Autorizovaná osoba MŠMT – sportovní a rekreační masáž.

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Trenér: lední hokej, volejbal, tenis, sportovní hry. / Člen komise florbalu ČAUS / Člen realizačních týmů Letních a zimních univerziád – masér.

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Pedagog PEDF UK .

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2017.

 

 


Mgr. Michal Polák 
Pedagog  – Dopingová problematika

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: tělesná výchovy + angličtina.

Další vzdělání: 

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Pravidelně se účastní konferencí Světové antidopingové agentury WADA i Institutu národních antidopingových organizací INADO v Lausanne.

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Antidopingový výbor ČR / Český krasobruslařský svaz Praha – generální sekretář / 

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2010.

 

 


Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
Pedagog – Teorie a didaktika sportovního tréninku

Nejvyšší dosažené vzdělání:  Doktorské studium Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVSUK)  obor: kinatropologie

Další vzdělání: Magisterské vzdělání FTVS UK obor tělesná výchova – matematika, Rigorózní a Habilitační řízení FTVS UK.

Získané odborné certifikáty: Trenér I třídy softball.

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Zahraniční stáže ve Finsku, Kanadě a Novém Zélandu, na Slovensku , Odborná a vědecká publikační činnost – více než 300 publikací např.:

SÜSS, V. Význam indikátorů herního výkonu pro řízení tréninkového procesu. Vědecká monografie. Praha : Karolinum 2006, 173 s. ISBN 80-246-1162-7

SÜSS, V. Monitorování lidské lokomoce  In. Kračmar, B., Chrástková, M., Bačáková, R. (editoři) Fylogeneze lidské lokomoce Praha : Karolinum 2016  s. 24-38 ISBN978-80-246-3379-4

MATOŠKOVÁ P., KRAČMAR, B., SÜSS, V. Lokomoce s nadkolenní amputací In. Kračmar, B., Chrástková, M., Bačáková, R. (editoři) Fylogeneze lidské lokomoce Praha : Karolinum 2016  s.242-247 ISBN978-80-246-3379-4

KRAČMAR B., MATOŠKOVÁ, P., SÜSS, V. Komparace oblouků na vnitřní a vnější hraně lyže u lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací In. Kračmar, B., Chrástková, M., Bačáková, R. (editoři) Fylogeneze lidské lokomoce Praha : Karolinum 2016  s. 279-287 ISBN978-80-246-3379-4

FRÝBORT, P., KOKŠTEJN, J., MUSÁLEK, M., SÜSS, V. Does Physical Loading Affect The Speed and Accuracy of Tactical Decision-Making in Elite Junior Soccer Players? Journal of Sports Science and Medicine  2016 15, s. 320 – 326

CARBOCH, Jan; VEJVODOVA, Katerina; SÜSS, Vladimir Analysis of errors made by line umpires on ATP tournaments   International Journal of Performance Analysis in Sport, 2016, 1, s. 264-27

Jan Carboch, James J. Tufano & Vladimir Süss (2018) Ball toss kinematics of different service types in professional tennis players, International Journal of Performance Analysis in Sport, DOI: 10.1080/24748668.2018.1519750

Bronzová a stříbrná medaile Univerzity Karlovy v Praze za rozvoj Kinantropologie,   Člen Síně slávy Softbalové asociace

Praxe od VŠ: Pedagog na střední škole – Tělesná výchova, matematika , Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze – docent, vedoucí katedry SH, děkan,  Pedagog VOŠ ČUS / Pedagog na KTV PF UJEP Ústí nad Labem.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2018.

 


Mgr. Veronika Szabó, DiS.
Organizační a administrativní zabezpečení, BOZP

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Jana Ámose Komenského Praha s.r.o., obor: Mediální a komunikační studia.

Další vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Obor: Školský management (probíhající) / Absolventka VOŠ ČUS, s.r.o. / Fakulta tělesné výchovy UK v Praze: Trenér plavání II. třídy / Sportovní gymnázium Kladno 

Získané odborné certifikáty:

2023:

POSITIVE –Právní minimum pro pedagogické pracovníky v praxi

Masarykova univerzita – Kurz organizace a řízení školních outdoorových akcí

2022: 

 Agentura vzdělávání dospělých – Program DVPP- Přijímací řízení do SŠ a VOŠ – webinář (dle akreditace MŠMT č.j. MŠMT -14402/2021-1-533)

 Jana Olchavová – Školská legislativa aneb ne, nejsme jednou nohou v kriminále – webinář (dle akreditace MŠMT-21316/2022-2-688)

2021:

Jana Olchavová – Efektivní hospitace- webinář (dle akreditace MŠMT-39512/2020-1)

Jana Olchavová – Jak pracovat s emocemi a využívat asertivní techniky (dle akreditace MŠMT)

2020:

Agentura vzdělávání dospělých – Program DVPP- Přijímací řízení do škol 2020 (dle akreditace MŠMT č.j. MŠMT 35 722/2012-25-201)

Školení / semináře: Aplikace nařízení EU o ochraně a zpracování osobních údajů (GDPR) a ochrana osobních údajů.

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Asistentka předsedy ČUS / Vedoucí správy majetku ČUS / Jednatelka VOŠ ČUS / Zástupkyně ředitele VOŠ ČUS, s.r.o. / Ředitelka VOŠ ČUS, s.r.o. / Pedagog.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2015. Na pozici ředitelky působí od roku 2021.

CV LinkedIn


Ing. Kristýna Štamberková, DiS.
Organizační a administrativní zabezpečení, BOZP

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysoká škola obchodní v Praze.

Další vzdělání:  Absolventka VOŠ ČUS, s.r.o.

Získané odborné certifikáty: Certifikace akreditovaných programů MŠMT: Správní řízení ve školách / Přijímací řízení na SŠ a VOŠ / Spisová služba / Efektivní porady. 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: Referentka komunikace a ekonomiky VOŠ ČUS, s.r.o. / Zástupkyně ředitelky VOŠ ČUS, s.r.o. / Pedagog.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2019.

 


Mgr. Ing. Jiří Tobíšek 
Pedagog – Právo a sport

Nejvyšší dosažené vzdělání: Ing.: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, obor: fyzikální elekronika.

                                               Mgr.: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: právo.

Další vzdělání: Externí doktorand na PF UK, katedra správního práva.

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Publikační činnost / Tvorba webových stránek.

Praxe od VŠ: Pedagog VOŠ ČUS / Středočeská vysokoškolský institut Kladno – externí pedagog / Vyšší odborná škola ekonomicko-právní – pedagog / VŠEM – pedagog.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2012.

CV