Individuální studijní plán

 

Komu je program Individuální studijní plán určen?

Individuální studijní plán je určen pro sportovce v aktivním tréninku, kteří mají časově náročnou sportovní přípravu, pro studenty v dlouhodobé nemoci či zranění.

Co program Individuální studijní plán nabízí?

Individuální studijní plán umožňuje studentovi docházet v upraveném režimu na denní i kombinovanou formu studia, tak aby byl umožněn aktivní přístup k tréninku i závodům či soutěžím. Povinností však zůstává plnit požadavky k ukončení předmětu, které jsou stejné jako pro studenty denní i kombinované formy studia bez úlevy. Úleva 50 % se vztahuje na povinnou docházku do výuky.

Jak je možné do programu Individuální studijní plán vstoupit?

O zařazení do tohoto programu lze požádat:

–  již při podání přihlášky ke studiu, přičemž žádost může být projednána na přijímacím pohovoru

do 31. 10. (udělení na celý školní rok)

po 31. 10. není možno ISP udělit

Jaká jsou kritéria pro přijetí do programu Individuální studijní plán?

Každý případ je individuálně posuzován vedením školy, které rozhoduje o udělení individuálního studijního plánu (na jeho přidělení není právní nárok).

Jak postupovat?

  • Student podá na studijní oddělení žádost o udělení individuálního studijního plánu.

  • K žádosti přidá potvrzení ze sportovního klubu o časové náročnosti tréninku nebo tréninkový plán či soutěžní plán.

  • Student absolvuje pohovor s vedením školy k nastavení ideálního systému docházky do školy a plnění studijních povinností.

  • Vedení školy informuje o svém rozhodnutí studenta a při kladném rozhodnutí informuje pedagogický sbor.

  • Student ke kladnému rozhodnutí obdrží seznam povinností studenta a individuální studijní plán.

Žádost o udělení individuálního studijního plánu