Spolupráce s Vysokou školou finanční a správní logotyp VŠFS-ořez2

Vyšší odborná škola České unie sportu, s.r.o. uzavřela v těchto dnech partnerství s Vysokou školou finanční a správní jehož obsahem je poskytnutí možnosti dostudování titulu bakalář absolventům VOŠ ČUS na VŠFS za zvýhodněných podmínek, rozvoj oboru Management sportu na VOŠ ČUS a zkvalitňování obsahu jednotlivých studijních modulů.

Absolventi VOŠ ČUS mohou ve svých studiích pokračovat na VŠFS v oboru Řízení podniku a podnikové finance nebo Marketingová komunikace.

Cílem uzavření spolupráce je zkvalitnění poskytované výuky studentům VOŠ ČUS a zajištění možnosti v dokončení studia titulu bakalář a výše.

Webové stránky školy: www.vsfs.cz