Spolupráce s Vysokou školou finanční a správní logotyp VŠFS-ořez2

Vyšší odborná škola České unie sportu, s.r.o. uzavřela v těchto dnech partnerství s Vysokou školou finanční a správní jehož obsahem je poskytnutí možnosti dostudování titulu bakalář absolventům VOŠ ČUS na VŠFS za zvýhodněných podmínek, rozvoj oboru Management sportu na VOŠ ČUS a zkvalitňování obsahu jednotlivých studijních modulů.

Absolventi VOŠ ČUS mohou ve svých studiích pokračovat na VŠFS v oboru Řízení podniku a podnikové finance nebo Marketingová komunikace.

Cílem uzavření spolupráce je zkvalitnění poskytované výuky studentům VOŠ ČUS a zajištění možnosti v dokončení studia titulu bakalář a výše.

Webové stránky školy: www.vsfs.cz

 

Navázání studia na VŠFS

Možnost využít vzdělávacích programů: Marketingová komunikace nebo Řízení podniku

Co potřebujete k přijetí na VŠFS do vyššího ročníku na základě smlouvy mezi VOŠ ČUS a VŠFS:

– vyplněnou žádost se srovnávací tabulkou https://www.vsfs.cz/?id=2553-prestup-z-jine-vs-vos

– výpis absolvovaných předmětů na VOŠ s razítkem a podpisem zástupce VOŠ (originál nebo úředně ověřená kopie originálu)- EUROPASS

– úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, stejně tak kopie diplomu a závěrečného vysvědčení z VOŠ

– přihláška ke studiu

– uhrazené poplatky 300 Kč za přihlášku a  2 000 Kč za zpracování žádosti o uznání předmětů

* do doplňujícího textu na přihlášce uveďte, že se hlásíte z VOŠ ČUS! , urychlíte tím tak postup přijímacího řízení

Přihlášky můžete podávat nejlépe do konce července prostřednictvím české pošty nebo osobně do budovy v ulici Estonská.

Studenti, kteří budou konat absolutorium v září, mohou také podat přihlášku ke studiu v co nejkratším termínu po vykonání absolutoria.