Online výuka 1. ročník


30.5.2020

Marketing podklady

01_M_ Corporate identity2017

02_M_ Média2017

03_M_Sponzoring2017

04_M_Právo v marketingu

06_M_Loyalty 08_M_Psychologie

DESATERO


30.5.2020

Právo – 2. test 1.6.2020

13:00

Meeting ID: 756 8761 3037
Password: 8vyjL6

13:45

Meeting ID: 793 5846 2211
Password: 6p1N5E

14:00

Meeting ID: 774 1762 4184
Password: 0hDJkG

25.5.2020

(Práce 11) – termín odevzdání do 29.5.2020

Základy managementu 2
a) pět fází kontrolního procesu – vysvětli a jednotlivě charakterizuj
b) funkce kontroly – vysvětli a charakterizuj pět funkcí kontrolních systémů

20.5.2020

Psychologie a sociologie 2

Máte možnost zvolit si jedno z následujících dvou zadání:

ZADÁNÍ 1

Jste starostou města s 10 000 obyvateli. Vaším cílem je zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity v tomto městě. Na základě vašich znalostí ze studijních podkladů sestavte dotazník, který je určen dětem ve věku 15 – 18 let. Dotazník bude sloužit starostovi jako jeden z podkladů pro rozhodování o podpoře a rozvoji sportu. Dotazník musí mít alespoň 15 položek a musíte použít alespoň 3 druhy typů otázek pro dotazníková šetření.

ZADÁNÍ 2

Jste předsedou federace (svazu) některého z masových sportů (fotbal, florbal, hokej). Vaším cílem je stanovit novou vizi a koncepci pro tuto federaci (svaz). Potřebujete zjistit zpětnou vazbu, adresujete tedy dotazník do jednotlivých klubů po celé zemi. Na základě vašich znalostí ze studijních podkladů sestavte dotazník, který je určen představitelům těchto klubů. Dotazník musí mít alespoň 15 položek a musíte použít alespoň 3 druhy typů otázek pro dotazníková šetření.

Dotazník posílejte v textové podobě na adresu j.popelka@lokalsport.cz nejpozději do 29.5. 2020. Nejlepší dotazníky budou odměněny získáním zápočtu.

!Doplnění Mgr. Popelky!

Termín odevzdání zadaného úkolu  bude do 15. 6. na moji adresu ve formátu .doc (.docx). Test se konat nebude, všechny vypracované úkoly budou klasifikovány, v případě nesplnění úkolu nebo jeho nedostatečném zpracování budeme zápočet řešit individuálně.


16.5.2020

Základy managementu 2 (PRÁCE 10) – odevzdání do 22.5.

a) Kontrola – co je to za proces, kontrola jako součást řídícího procesu, co rozumíme controllingem, podstata kontroly
b) pojmenuj a vysvětli typy kontrol

13.5.2020

Makroekonomie

makro11 makro12 makro13AS-AD


11.5.2020

Základy managementu 2 (PRÁCE 9) – odevzdání do 15.5.

a) Problémy při komunikaci – nastudovat a vysvětlit pojmy a postupy: způsob sestavení sdělení, odlišnost postojů, názorů a zkušeností , selektivnost vnímání, časová tíseň, komunikační přetížení a špatná schopnost naslouchat
b) Zlepšování komunikace + jak lépe rozumět a porozumět

6.5.2020

Makroekonomie

makro9 makro10 makro11


4.5.2020
Ruský jazyk
1) začátečníci – 6. lekce
2) Raduga 1 –  opakování 6., 7. a 8. lekce. Zaměřit se na časování sloves, znalost azbuky, znalost ročních období, měsíců a dnů v týdnu, číslovky. V ústním projevu popsat svými slovy všechny rozhovory daných lekcí.
3) Raduga 2  – 5. lekce

29.4.2020

Základy managementu 2 (PRÁCE 8) – odevzdání do 8.5.

a) Komunikační systémy vnitřní a vnější (týkají se firem a podniků – rozuměj ne technologické). Vy, kdo jste v zadání č.7 neuvedli formy komunikace, tak doplňte nyní.
b) Komunikační styl – rozpracujte čtyři základní přístupy ke komunikaci.

29.4.2020

Makroekonomie

Prezentace:

27.4.2020

Dějiny a organizace sportu

Vážení a milí mí studenti,
zde je můj pokyn pro dubnové samostudium:
– téma zní: Založení, struktura, správní úřad, organizace a chod členské základny, zrušení spolku.
– Čerpejte z podkladů, které jsem Vám zaslal minule. Je to tam.

25.4.2020

Anglický jazyk

MARATHON ROWING RUGBY SAILING SWIMMING TRIATHLON VOLLEYBALL-BEACH VOLLEYBALL


24.4.2020

Základy managementu 2 (PRÁCE 7) – odevzdání do 1.5.

a) co je komunikace – její definice, výsledek komunikačního procesu a přenosu, co je komunikační šum
b) vysvětlete a charakterizujte uvedené pojmy, které jsou součástí komunikačního procesu: komunikátor,vnímání a interpretace,zakódování,sdělění,přenosové médium,dekódování,zpětná vazba.

24.4.2020

Anglický jazyk

ARCHERY ATHLETICS (TRACK) CYCLING DIVING (FROM1904) EQUESTRIAN FENCING FIELD FOOTBALL GOLF GYMNASTICS HANDBALL HOCKEY


23.4.2020

Anglický jazyk 3. lekce

CCF_001529

CCF_001530


Makroekonomie

20.4.2020

Dějiny a organizace sportu

zasláno pouze emailem. V případě nenalezení se ozvěte.


20.4.2020

Makroekonomie

makro4

makro5

makro6


17.4.2020

Všechny ročníky –  výuka PaedDr. Kudely (PRÁCE 6)

Podklady k samostudiu a zadání úkolů máte v emailech. Termín odevzdání 24.4.2020 (včetně).


14.4.2020

1. ročník – Dějiny a organizace sportu

Podklady k samostudiu máte v emailech.


14.4.2020

Všechny ročníky –  výuka PaedDr. Kudely (PRÁCE 5)

Podklady k samostudiu a zadání úkolů máte v emailech. Termín odevzdání 17.4.2020 (včetně).


7.4.2020

1.ročník – německý jazyk

Podklady k samostudiu máte v emailech.


7.4.2020

Všechny ročníky – anglický jazyk (denní,kombi)

Podklady k samostudiu máte v emailech.


6.4.2020

1. ročník – Dějiny a organizace sportu

Podklady k samostudiu máte v emailech.


6.4.2020

1.ročník – němčina

Podklady k samostudiu máte v emailech.


3.4.2020

Všechny ročníky – PaedDr. Kudela (PRÁCE 4)

Podklady k samostudiu a zadání úkolů máte v emailech. Termín odevzdání 10.4.2020 (včetně).


30.3.2020

1. ročník – Dějiny a organizace sportu

Podklady k samostudiu máte v emailech.


30.3.2020
1. ročník- Německý jazyk
Podklady k samostudiu máte v emailech.

30.3.2020
1.ročník- Úvod do studia politologie
Podklady k samostudiu máte v emailech.

30.3.2020
1. ročník- Základy práva, podklady č.3+test
Další podklady k samostudiu máte v emailech+informace k testu.

27.3.2020

1. ročník – Marketing

Zadání seminární práce máte v emailech.


27.3.2020

1.+2. ročník – Ing. Činčura

Podklady k samostudiu máte v emailech.


27.3.2020

Všechny ročníky – PaedDr. Kudela (práce 3)

Podklady k samostudiu a zadání úkolů máte v emailech.


26.3.2020
1.ročník- Úvod do studia politologie
Podklady k samostudiu máte v emailech.

25.3.2020
1.+3.ročník- Marketing
Podklady k samostudiu máte v emailech

23.3.2020
1.ročník- Základy kinantropologie-antropomotorika
Studenti 1. ročníku denní + kombi mají ve svých emailech podklady k samostudiu.

23.3.2020
1.ročník- Základy fyziologie zátěže
Studenti 1. ročníku denní + kombi mají ve svých emailech podklady k samostudiu.

23.3.2020
1. ročník- Německý jazyk
Podklady k samostudiu máte v emailech.

23.3.2020
1. ročník – Dějiny a organizace sportu, podklady č. 2
Podklady k samostudiu máte v emailech.

20.3.
1.ročník- Základy managementu 2, podklady č. 2
Podklady k samostudiu máte v emailech.

19.3.2020
1.,2.,3. ročník- Alternativní TVS
Podklady k samostudiu máte v emailech.

18.3.2020
1.ročník- Marketing
Podklady k samostudiu máte v emailec

18.3.2020
1. ročník- Základy práva, podklady č.2
Další podklady k samostudiu máte v emailech.

16.3.2020
1. ročník – Dějiny a organizace sportu
Podklady k samostudiu máte v emailech.

16.3.2020
1.,3.ročník – ANJ Mgr. Engelová
Podklady k samostudiu máte v emailech.

16.3.2020
1. ročník- Makroekonomie, Mikroekonomie
Podklady k samostudiu máte v emailech.

16.3.2020
1.ročník – Ruský jazyk
Podklady k samostudiu máte v emailech.

16.3.2020
1.,2.,3. ročník- Anglický jazyk
Podklady k samostudiu máte v emailech.

16.3.2020
1.ročník- Úvod do studia politologie
Podklady k samostudiu máte v emailech.

13.3.2020
1.ročník- Základy managementu 2
Podklady k samostudiu máte v emailech.

13.3.2020
1.ročník- Základy práva
Podklady k samostudiu máte v emailech a na webové stránce uvedené v emailu.

13.3.2020
1.ročník- Sociologie, psychologie
Podklady k samostudiu máte v emailech a na webové stránce https://lokalsport.cz/sociologie