Online výuka 2. ročník


30.5.2020

Komunikace – zápočty

K – 2. ročník – zápočet


27.5.2020

Účetnictví

info ke zk.obd.

příklady na zásoby zp. A i B


25.5.2020

(Práce 11) – odevzdání do 29.5.2020

Organizace sportovních soutěží
Vysvětlete a popište systém soutěží + skladbu soutěží v ČR – profi a výkonnostní, jak a kým jsou řízeny.
Každý si pro příklad vybere svůj oblíbený kolektivní sport.
Dále rozdíl v soutěžích v individuálních a kolektivních sportech, organizace soutěží v individuálních sportech.
Sportovní management 1
a) jaká je úloha organizování ve sportu a v čem spočívá
b) jaké typy kontrol lze použít při řízení sportovní organizace a co řeší.

16.5.2020

(PRÁCE 10) – odevzdání do 22.5.

Organizace sportovních soutěží (denní+kombi)
Rozmyslete a zpracujte, jak musí pracovat a vše připravit člověk, zodpovědný za organizaci a hladký průběh Pražského půlmaratónu. Tedy příprava akce jak dlouho a s kým, jednání s kým, přihlášky jak, spolupráce s kým, kdy nejlepší termín, jak zajistit všechny zodpovědné složky, apod.
Sportovní management 1
a) popište cíle a úkoly ČUS
b) co znamená a obsahuje vedení lidí ve sportovní organizaci

13.5.2020

Základy ekonomie

metoda 2 období

Ekonomika Podniku9


13.5.2020

AJ kombi

Domácí příprava – kombinované studium 2. ročník 15.5.2020

Domácí příprava – kombinované studium II. ročník 15.5.2020


13.5.2020

Účetnictví (denní, kombi)

mzdy, výpočet a zaúčtování    

 výuka ÚČ na týden od 13.5. – 21.5.

 


11.5.2020

 (PRÁCE 9) – odevzdání do 15.5.

Organizace sportovních soutěží (denní+kombi)
Promyslete organizaci a program sportovního dne VOŠ. Sestavte časový program, zajištění sportovních disciplin nebo sportovních klání mezi všemi ročníky tak, aby se zúčastnili všichni studenti + rozhodcovský sbor.
Sportovní management 1
a) vlastní kontrolní činnost sport. manažera, kontrolní mechanizmy a zpětná vazba
b) projektování a plánování ve sportu

6.5.2020
Komunikace
Úkol k tomuto tématu:
1. Na základě dělení řeči dle Aristotela (soudní, poradní, oslavná) prosím napište jeden projev.
Rozsah textu: půl normostrany (tj. správné řádkování, odstavce a okraje…)
2. Dále se prosím zamyslete nad Filipikou a napište mi do těla mailu alespoň dva české literární autory, jeden český a jeden zahraniční film/seriál, který by splňoval znaky tohoto žánru.

4.5.2020
Ruský jazyk
Raduga 2  –   3. lekce
Nezapomenout si zopakovat časování všech sloves, azbuku, dny v týdnu, roční období, měsíce a číslovky.
Ústní projev cvičit na popisu rozhovoru svými slovy – kdo, s kým, o čem a kde mluví. Jak bychom se představili a promluvili o sobě ( bydliště, adresa, věk, rodina, zájmy, škola a plán do budoucnosti).

1.5.2020

Účetnictví (denní+kombi)

výuka ÚČ na týden od 30. 4. do 6.5,


29.4.2020

Výuka PaedDr. Kudely (práce 8) – odevzdání do 8.5.

Organizace sportovních soutěží (denní+kombi)
Každý promyslí a zpracuje disciplinární řád, který bude poplatný týdennímu soustředění sportovního týmu (věkové kategorie nad 18 let a včetně), kde jste hlavním trenérem (garantem). Soustředění proběhne např. ve sport. centru mimo adresu a sídlo vl. sportovního klubu.
Sportovní management 1
Téma: Výběr spolupracovníků
a) obecně zpracovat
b) z pozice sportovního ředitele klubu zpracovat a popsat práci, jak sestavit vlastní tým spolupracovníků pro svou potřebu a fungování sport.úseku. A potom také sportovní obsazení tzv. realizačního týmu pro vedení sportovního týmu (fotbal,basketbal,hokej,volejbal……..)

25.4.2020

Anglický jazyk (denní+kombi)

MARATHON ROWING RUGBY SAILING SWIMMING TRIATHLON VOLLEYBALL-BEACH VOLLEYBALL


24.4.2020

Výuka PaedDr. Kudely (práce 7) – odevzdání do 1.5.

Organizace sportovních soutěží (denní+kombi)
Každý promyslete a sestavte vlastní finanční rozpočet několika sportovních akcí (soutěží) organizovaných během pomyslného „Dětského dne“, jehož jste garant a hlavní pořadatel.
Sportovní management 1
a) znalost společenských a právních norem z pozice sportovního manažera – individuální charakteristika
b) vysvětli a charakterizuj pojmy poplatné ve sportu, který provozuješ: normy vyššího orgánu
                                                                                                                                      vlastní normy
                                                                                                                                      obecné normy

24.4.2020

Anglický jazyk (denní+kombi)

ARCHERY  ATHLETICS (TRACK)  CYCLING  DIVING(FROM1904)  EQUESTRIAN  FENCING  FIELD  FOOTBALL  GOLF  GYMNASTICS  HANDBALL  HOCKEY


24.4.2020

Účetnictví (denní + kombi)

výuka ÚČ na týden od 23. 4. do 29.4.


23.4.2020

Anglický jazyk kombi

CCF_001532


23.4.2020

Anglický jazyk – 7. lekce (denní)

CCF_001531


20.4.2020

Základy ekonomie

Ekonomika Podniku7

Ekonomika Podniku8


17.4.2020

Všechny ročníky –  výuka PaedDr. Kudely (PRÁCE 6)

Podklady k samostudiu a zadání úkolů máte v emailech. Termín odevzdání 24.4.2020 (včetně).


17.4.2020

2.ročník – Komunikace

Podklady k samostudiu máte v emailech.


17.4.2020

2. ročník – Výživa (denní,kombi)

Pozvánku na online výuku 23.4. máte v emailech.

1.blok:

Meeting ID: 910 4686 1823
Password: 023986

2. blok:

Meeting ID: 988 5201 1577
Password: 026820

16.4.2020

2. ročník (denní) – komunikace 

Podklady k samostudiu máte v emailech.


15.4.2020

2. ročník – účetnictví (denní, kombi)

Podklady k samostudiu máte v emailech.


14.4.2020

Všechny ročníky –  výuka PaedDr. Kudely (PRÁCE 5)

Podklady k samostudiu a zadání úkolů máte v emailech. Termín odevzdání 17.4.2020 (včetně).


7.4.2020

Všechny ročníky – anglický jazyk (denní,kombi)

Podklady k samostudiu máte v emailech.


3.4.2020

Všechny ročníky – PaedDr. Kudela (PRÁCE 4)

Podklady k samostudiu a zadání úkolů máte v emailech. Termín odevzdání 10.4.2020 (včetně).


3.4.2020

2. ročník – výživa

Podklady k samostudiu máte v emailech.


2.4.2020

2.ročník – účetnictví

pokyny k seminární práci máte v emailech.


31.3.2020

2. ročník – komunikace

Podklady k samostudiu máte v emailech.


30.3.2020
2.ročník- Informační technologie + Právo ve sportu, podklady č. 3 + test
Podklady k samostudiu máte v emailech a na webové stránce uvedené v emailu + informace k testu.

27.3.2020

1.+2. ročník – Ing. Činčura

Podklady k samostudiu máte v emailech.

 


27.3.2020

Všechny ročníky – PaedDr. Kudela

Podklady k samostudiu a zadání úkolů máte v emailech.


26.3.2020
2.ročník denní + kombi- Výživa
Podklady k samostudiu máte v emailech.

25.3.2020
2.ročník – Účetnictví – 2.podklady
Podklady k samostudiu máte v emailech.

25.3.2020
2.ročník KOMBI  – Účetnictví 
Podklady k samostudiu máte v emailech.

23.3.2020
2.ročník- Public Relations, podklady č. 2
Studenti 2. ročníku denní mají ve svých emailech domácí úkol s termínem do 2.4.

20.3.2020
2.ročník KOMBI STUDIUM – Informační technologie + Právo ve sportu
Další podklady k samostudiu máte v emailech a na webové stránce uvedené v emailu.

20.3.2020
2.ročník- Organizování sportovních akcí, Sportovní management 1, podklady č. 2
Podklady k samostudiu máte v emailech a na webové stránce uvedené v emailu.

19.3.2020
1.,2.,3. ročník- Alternativní TVS
Podklady k samostudiu máte v emailech.

19.3.2020
2. ročník- Výživa, podklady č. 2
Podklady k samostudiu máte v emailech.

18.3.2020
2.ročník – Účetnictví
Podklady k samostudiu máte v emailech.

18.3.2020
2.ročník- Informační technologie + Právo ve sportu, podklady č. 2
Další podklady k samostudiu máte v emailech a na webové stránce uvedené v emailu.

16.3.2020
2. ročník- Ekonomika podniku
Podklady k samostudiu máte v emailech.

16.3.2020
2.ročník- Ruský jazyk
Podklady k samostudiu máte v emailech.

16.3.2020
1.,2.,3. ročník- Anglický jazyk
Podklady k samostudiu máte v emailech.

13.3.2020
2.ročník- Organizování sportovních akcí, Sportovní management 1
Podklady k samostudiu máte v emailech a na webové stránce uvedené v emailu.

13.3.2020
2.ročník- Informační technologie + Právo ve sportu
Podklady k samostudiu máte v emailech a na webové stránce uvedené v emailu.

13.3.2020
2.ročník- Výživa
Podklady k samostudiu máte v emailech:

energetický metabolismus

klinická výživa

sportovní výživa

alternativní výživové styly

 

Literatura k tématům:

SVAČINA, Š., MÜLLEROVÁ, D., BRETŠNAJDROVÁ A., Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. 2., upr. vyd. Praha: Triton, 2013, 341 s. Lékařské repetitorium, sv. č. 8. ISBN 978-80-7387-699-9.

MAUGHAN, R., J., BURKE, L. Výživa ve sportu: příručka pro sportovní medicínu. 1. české vyd. Praha: Galén, c2006, 311 s. ISBN 80-7262-318-4.

VILIKUS, Z., MACH, I., BRANDEJSKÝ, P,, Výživa sportovců a sportovní výkon. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 177 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2064-0.

KUNOVÁ, V. Zdravá výživa. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, 140 s. Zdraví & životní styl. ISBN 978-80-247-3433-0


13.3.2020
2.ročník- PR
Studenti 2. ročníku denní mají ve svých emailech domácí úkol s termínem do 18.3.