Online výuka 3. ročník


Angličtina

Listening comprehension – gymnastics

Prepositions + Present perfect – Past simple

Spoken Grammar


Účetnictví

účetní uzávěrka a závěrka komplet 1. semestr


Finance ve sportu

NSA


Spolkové právo

10 Členství ve spolku


Finance ve sportu

8.12. prezentace


8.12.2020 – III. ročník (ukázkový test)


Business and Finance – III. roč.

The Economic Dimension of Sport – III. ročník

Types of Non-verbal Communication – Body Language – III. roč.


Spolkové právo

Formy výkonu práce pro sportovní spolek


Účetnictví

účetní uzávěrka a závěrka aktuální ke 2.12. 2020


Manažerská psychologie

Time_+_Stres_Manag. ČUS

Psychologie manag. ČUS den.D


Angličtina

Human Energy System and Physical Fitness (3. roč. VOŠ)


Spolkové právo

8 Přeměna spolku


Účetnictví

DU NPO do 1. 12. 2020 zadání


Prezentační dovednosti

03_PD_Konflikt


Spolkové právo

7 Zrušení, likvidace a zánik spolku


AJ

19.11.20 – III. roč. VOŠ – poslech a Conference presentation


Účetnictví

účetní uzávěrka a závěrka aktuální ke 18. 11. 2020


Angličtina

III. ročník VOŠ – ukázkový zápočtový test (online výuka 11.20)


12.11.2020

Účetnictví

V emailu máte zadání úkolu na účetnictví do 17.11.


12.11.2020

Finance ve sportu

VSA_prezentace

FIBA_YouthManual_2019_final


10.11.2020

Angličtina

III.ročník VOŠ – příprava k závěrečným zkouškám

III.ročník VOŠ – příprava na absolutorium III.


10.11.2020

Finance ve sportu

Rozpocet_MKT_2021

návrh rozpočtu ČABR


10.11.2020

Spolkové právo

6 Pobočný spolek


4.11.2020

Účetnictví

účetní uzávěrka a závěrka aktuální ke 4. 11. 2020

zadání DU dohadné položky do 11. 11. 2020 – kopie

opravený DU_operace_u_zásob_do_4._11._2020 opravené


4.11.2020

AJ

III. ročník TVS -Reading Compr.+ poslech


2.11.2020

Spolkové právo

5 Orgány a organizace spolku


2.11.2020

Finance ve sportu

Financování svazů

Rozpočet


27.10.2020

Spolkové právo

4 Spolkový rejstřík – Evidence údajů o skutečných majitelích


26.10.2020

Účetnictví

DU operace u zásob do 4. 11. 2020

účetní uzávěrka a závěrka aktuální k 26. 11. 2020


23.10.2020

Účetnictví

účetní uzávěrka a závěrka

Rozvaha – formulář


20.10.2020

AJ podklad


19.10.2020

Spolkové právo

3 Založení a vznik spolku


15.10.2020

Podklady ANJ Korbel ABS


14.10.2020

Manažerská psychologie

Psychologie manag. ČUS den.D

Time management ČUS 2020


13.10.2020

AJ

CCF_001987 CCF_001984 CCF_001983


13.10.2020

Finance ve sportu

Zásady činnosti RSC

(druhou prezentaci máte pouze v emailech)


12.10.2020

2 Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku


12.10.2020

Účtování o daních s příklady


6.10.2020

AJ podklady


6.10.2020

Finance ve sportu

Podklad prezentace


5.10.2020

Spolkové právo

Spolek – základní charakteristika