Doc. PhDr. Jan Karger

Pedagogika

Nejvyšší dosažené vzdělání: 1962  absolvent FTVS UK obor: Tělesná výchova-matematika.

                                                            1971  titul PhDr.

                                                            1991  titul Doc.

Praxe od VŠ: 1962 – 1970   odborný asistent FTVS UK na katedrách Pedagogiky a psychologie

                                               a Sportovních her

                          1970               ukončení prac. poměru (výpověď) na FTVS UK z politických důvodů

                          1971 – 1989  trenér a od. r. 1980 hlavní trenér SVS MŠMT (10 sport.odvětví)

                          1989 –  2008  po rehabilitacích učitel na FTVS UK

                                               1990- 1996 proděkan FTVS UK pro studijní záležitosti

                                               1996- 2003 děkan FTVS UK

                                               2003- 2006 proděkan FTVS UK pro rozvoj ( od 2003 důchod)

                                               2006-2008 vedoucí centra celoživotního vzdělávání na FTVS UK

                           2008-2010    Školící centrum při VOŠ ČSTV

                           2010-2014 propagační referent sekretariátu proděkana pro vnější vztahy FTVS UK

                           2014 –        VOŠ ČUS

Práce ve sféře sportu:  1964 –  1984 trenér ligového družstva basketbalistek VŠ Praha

                                                             ( 5x mistrovský titul, 4x vícemistr, 1976 vítězství v

                                                                Poháru vítězů pohárů)

                                             1964 – 1997 s určitými přestávkami trenér (případně asistent trenéra)

                                                             reprezentace 9 soutěží, 3 medailová umístění(např. 3. misto

                                                             MS 1967, 2x 2 místo na ME, 8.místo na OH 1988)

                                             1993 – 1994  trenér reprezentace NSR

Funkcionářská (manažerská) činnost ve sportovní oblasti:      

                                        1990 – 1991   předseda TJ VŠ Praha

                                        1990 –  1993   místopředseda Československé basketbalové federace

                                         1990 –  1994  předseda České basketbalové federace

                                         1990 – 1994  člen ČOV

                                         1993 – 1995  expert České republiky při OECD v rámci XII. Evropské

                                                               konference o sportu

                                         1996 – 2002  člen poradního orgánu ministra školství, mládeže a

                                                               tělovýchovy

Jaký cíl vidíte ve vzdělávání trenérů?:  ,,Vzdělání trenérů by mělo být nedílnou součástí každého působení trenéra v jakémkoliv sportu a sportovní kluby i rodiče by vzdělanost trenérů měli nejen vyžadovat, ale také podporovat. Vzhledem k jejich přímému působení na děti a jejich výchovu i mimo sportovní oblast by měli být průběžně vzděláváni, jak v oblasti přímého vlivu na svěřence (pedagogika, psychologie, tréninkové metody), tak také v nových trendech v daném sportovním odvětví.“

Co mohou účastníci kurzu očekávat od mé přednášky?: ,, Předání teoretických i praktických zkušeností z dlouholeté učitelské a trenérské práce a jejich aplikací do současné praxe.“