Doc. PhDr. Vladimír Süss, PhD.
Teorie a didaktika sportovního tréninku

 

Nejvyšší dosažené vzdělání: Absolvent Univerzity Karlovy v Praze se specializací tělesná výchova a matematika, Doktorský titul v oboru kinantropologie.

Další vzdělání: zahraniční stáže ve Finsku, Bratislavě, Kanadě a na Novém Zélandu

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře:

Další doplňující údaje:    Bývalý děkan UK FTVS

                                  Člen RR časopisu TVSM

                                  Člen Síně slávy Softbalové asociace

Praxe od VŠ: VOŠ ČUS od roku 2018