doc. PhDr. Vladimír Süss, PhD.

Teorie a didaktika sportovního tréninku

Nejvyšší dosažené vzdělání: Absolvent Univerzity Karlovy v Praze se specializací tělesná výchova a matematika, kinantropologie

Další vzdělání:

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře:

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: VOŠ ČUS od roku 2018