Mgr. Gabriela Petrusová, LL.M. 

Právo ve sportu

 

Nejvyšší dosažené vzdělání: absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

    

Další vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Sportovní právo (LL.M.)

    

Získané odborné certifikáty: 

  

Školení / semináře: 

 

Další doplňující údaje: vedoucí legislativně-právního a personálního oddělení České unie sportu, z.s.

 

Praxe od VŠ: Česká unie sportu, z.s., spolupráce s různými národními sportovními svazy, přednášková činnost VOŠ ČUS, s.r.o.