Mgr. Gabriela Petrusová, LL.M. 

Právo ve sportu

Nejvyšší dosažené vzdělání: Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Další vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Sportovní právo (LL.M.)

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře: 

Další doplňující údaje: Vedoucí legislativně-právního a personálního oddělení České unie sportu, z.s.

Praxe od VŠ: Česká unie sportu, z.s., spolupráce s různými národními sportovními svazy, přednášková činnost VOŠ ČUS, s.r.o.