Mgr. Gabriela Petrusová, LL.M. 

Právo ve sportu

Absolventka PF UK Praha. Mezinárodně uznávaný titul LL.M. získala na PF UK Praha pro specializaci Sportovní právo.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2016.