Mgr. Ing. Jiří Tobíšek 

Právo ve sportu

www.tobisek.eu

 

Nejvyšší dosažené vzdělání: absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a fyzikálního inženýrství Českého vysokého učení technického.

    

Další vzdělání: 

    

Získané odborné certifikáty: 

  

Školení / semináře: 

 

Další doplňující údaje: 

 

Praxe od VŠ: pedagog VOŠ ČUS od roku 2012 a dalších VŠ