Mgr. Ing. Jiří Tobíšek
Právo ve sportu

 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání: absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a fyzikálního inženýrství Českého vysokého učení technického.

    

Další vzdělání: 

    

Získané odborné certifikáty: 

  

Školení / semináře: 

 

Další doplňující údaje: publikační činnost v oblasti práva a matematiky

 

Praxe od VŠ: pedagog VOŠ ČUS od roku 2012 a dalších VŠ a VOŠ

 

www.tobisek.eu