Mgr. Michal Polák
Dopingová problematika

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, dvouoborové studium tělesná výchova – angličtina, učitelství pro školy II. cyklu (studium dokončeno v roce 1976)

Průběh praxe:  2010 – 31.12. 2019  – manager pro vzdělávání na Antidopingovém výboru ČR

  • Pravidelná účast na konferencích a sympoziích Světové antidopingové agentury WADA

  • Člen expertní komise pro vzdělávání při Radě Evropy (2011 – 2019)

  • Přednášková činnost – ročně více než 50 přednášek pro různé subjekty (reprezentanty a jejich doprovod, sportovní svazy, základní a střední školy, vyšší odborné školy a univerzity v Praze a Olomouci). Pravidelná účast a přednášky na Sympoziích sportovní medicíny aj.

  • Publikační činnost – tvorba různých tiskovin o nebezpečí dopingu pro reprezentanty a jejich doprovod a dále pro mládež, rodiče i pracovníky sdělovacích prostředků (Vzdělávací materiály)

  • Styk se sdělovacími prostředky, příprava a organizace tiskových konferencí, rozhovory do médií (televize, rozhlas, denní tisk i časopisy)

Dříve mj.:

  • 2000 – 2010 – finanční poradce v pojišťovně Metlife

  • 1997 – 2000 – generální sekretář Českého svazu krasobruslení a člen organizačního výboru ME v Praze 1999

  • 1994 – 1996 – ředitel golfu a tenisu ve společnosti Teleaxis, organizace největších akcí v těchto sportech na našem území

  • 1977 – 1993 – generální sekretář sportovních svazů tehdejšího ČSTV (mj. také tenisu 1981 – 1993)

Hlavní cíle přednášky o nebezpečí dopingu:

,,Prohloubit znalosti z oblasti boje proti dopingu, které by měly být nedílnou součástí teoretické přípravy doprovodu sportovců – trenérů, sportovních lékařů, masérů, fyzioterapeutů a ostatních funkcionářů vzhledem k jejich přímému působení hlavně na mladé sportovce. Právě ve věku teenagerů je výchova nejen v rodinách, ale i ve sportovních klubech, k čistému sportování důležitá pro pochopení smyslu fair play, a tím k zachování integrity sportu.

V přednášce je kladen důraz na získání veškerých informací o látkách zakázaných celoročně i při soutěžích a zakázaných metodách. Dále, kdo řídí boj proti dopingu ve světě a na našem území, jak předcházet nechtěnému dopingu. Vše je doplněno o konkrétní příklady, jak se někteří sportovci dostali do dopingové pasti, aniž třeba věděli, že se chovají v rozporu se Světovým antidopingovým kodexem WADA.

Případný postih za pozitivní dopingový test může v konečném důsledku zcela zhatit kariéru sportovce nebo ji minimálně výrazně zkomplikovat, a proto je nutné věnovat této problematice patřičnou pozornost. „