MUDr. Ivan Platz

Anatomie a diagnostika hybného systému

Fyziologie člověka a tělesných cvičení

Nejvyšší dosažené vzdělání: Absolvent Univerzity Karlovy – fakulta lékařská, všeobecné lékařství.

Další vzdělání:

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře:

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: VOŠ ČUS od roku 2006