PaedDr. Ladislav Pokorný

Traumatologie a zásady první pomoci

Hygienické zásady a regenerace

Nejvyšší dosažené vzdělání: absolvent Pedagogické fakulty v Plzni – aprobace tělesná výchova a občanská nauka

Další vzdělání:

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře:

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: VOŠ ČUS od roku 2017 a na jiných VŠ