PaedDr. Ladislav Pokorný

Traumatologie a zásady první pomoci

Hygienické zásady a regenerace

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Další vzdělání:

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře:

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: VOŠ ČUS