PhDr. Jiří Šlédr
Psychologie, Psychologie sportu

Nejvyšší dosažené vzdělání: Absolvent FF UK Praha, obor pedagogika-psychologie.  Doktorát z psychologie.

Další vzdělání: FTVS UK – 1. trenérská třída v tenise

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře:

Další doplňující údaje: Psychologická sportovní praxe: tenis, golf, curling, sportovní parašutismus, biatlon a dalších zhruba 70 sportů (psycholog reprezentace)

Praxe od VŠ: VOŠ ČUS od roku 2018 a jiných VŠ

http://www.psycho4sport.com/o-psychosport