PhDr. Jiří Šlédr
Psychologie, Psychologie sportu

Nejvyšší dosažené vzdělání: Absolvent FF UK Praha, obor pedagogika-psychologie. Doktorát z psychologie.

Další vzdělání:

Získané odborné certifikáty: 

Školení / semináře:

Další doplňující údaje: 

Praxe od VŠ: VOŠ ČUS od roku 2018

http://www.psycho4sport.com/o-psychosport