Přihláška na Event kurz 2023/2024
13.05. – 16.05. 2024, Boží Dar

    • Výše zmíněné informace jsem vyplnil dle pravdy a nezatajil jsem žádné zdravotní komplikace nebo omezení.
    • Beru na vědomí program a místo konání kurzu.
    • Souhlasím s udáním mých osobních údajů pro potřeby ubytovacího zařízení (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště).
    • Podáním přihlášky se zavazuji k úhradě poplatku za výše uvedený kurz a beru navědomí, že STORNO není možné.

    • Jednorázová platba 3 000 Kč je splatná v termínu 01.04. – 30.04.2024