Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o., Zátopkova 100/2, 160 17,  Praha 6

  1. Cizí jazyk ANJ
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  2. Dějiny a organizace TV a sportu
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  3. Marketing
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  4. Mikroekonomie
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  5. První pomoc
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  6. Psychologie
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  7. TVS - plavání
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  8. TVS – kondiční cvičení
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  9. Základy anatomie a fyziologie
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  10. Základy managementu
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  11. Alternativní TVS
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  12. Německý jazyk
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  13. Ruský jazyk
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  14. Úvod do studia politologie
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  Pár slovy či známkou ohodnoťte:

    Celková organizace ŠR:

    Studijní oddělení:

    Intranet (dostupnost, přehlednost, věcnost informací):

    Webové stránky (dostupnost, přehlednost, věcnost informací):

    Návrhy na zlepšení:

  Prosím označte:

  Celková úroveň vyučovaných předmětů

  Vedení je ochotné řešit

  Studijní oddělení je ochotné se mnou řešit problémy

  Vyučující jsou ochotni se mnou řešit problémy

  Atmosféra ve škole je