Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o., Zátopkova 100/2, 160 17,  Praha 6


  DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI STUDENTA/STUDENTKY

  Školní rok: 2022/2023 1. ročník LO

  Vážená studentko, Vážený studente,
  velice si vážíme, že navštěvujete naši vyšší odbornou školu, proto bychom chtěli vědět, jak jste byli v letošním školním roce spokojeni s organizací, atmosférou i jednotlivými vyučujícími.
  Prosím, ohodnoťte známkou od 1 do 5 (jako ve škole) věcnost, zajímavost a přínosnost předmětů a vyučujících, se kterými jste se letos setkali.

  1. Cizí jazyk ANJ
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  2. Dějiny a organizace TV a sportu
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  3. Makroekonomie
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  4. Marketing
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  5. Sociologie
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  6. TVS - Kondiční cvičení
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  7. TVS - plavání
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  8. Základy fyziologie zátěže
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  9. Základy kinantropologie - antropomotorika
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  10. Základy managementu
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  11. Základy práva
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  12. Německý jazyk
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  13. Ruský jazyk
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  Pár slovy či známkou ohodnoťte:

    Celková organizace ŠR:

    Studijní oddělení:

    Intranet (dostupnost, přehlednost, věcnost informací):

    Webové stránky (dostupnost, přehlednost, věcnost informací):

    Návrhy na zlepšení:

  Prosím označte:

  Celková úroveň vyučovaných předmětů

  Vedení je ochotné řešit

  Studijní oddělení je ochotné se mnou řešit problémy

  Vyučující jsou ochotni se mnou řešit problémy

  Atmosféra ve škole je