Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o., Zátopkova 100/2, 160 17,  Praha 6


  DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI STUDENTA/STUDENTKY
  Školní rok: 2020/2021 2. ročník LO

  Vážená studentko, Vážený studente,
  velice si vážíme, že navštěvujete naši vyšší odbornou školu, proto bychom chtěli vědět, jak jste byli v letošním školním roce spokojeni s organizací, atmosférou i jednotlivými vyučujícími.
  Prosím, ohodnoťte známkou od 1 do 5 (jako ve škole) věcnost, zajímavost a přínosnost předmětů a vyučujících, se kterými jste se letos setkali.

  1. Cizí jazyk ANJ
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  2. Konverzace v ANJ
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  3. Komunikace
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  4. Organizování sportovních akcí
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  5. Právo ve sportu
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  6. Public relations
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  7. Sportovní management
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  8. Účetnictví
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  9. Základy ekonomie
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  10. Výživa
      1    2    3    4    5

      Komentář:
  11. Německý jazyk
      1    2    3    4    5

      Komentář:
  12. Ruský jazyk
      1    2    3    4    5

      Komentář:
  Pár slovy či známkou ohodnoťte:
    Celková organizace ŠR:
    Online výuka:
    Studijní oddělení:
    Intranet (dostupnost, přehlednost, věcnost informací):
    Webové stránky (dostupnost, přehlednost, věcnost informací):
    Návrhy na zlepšení:
    Webové stránky (dostupnost, přehlednost, věcnost informací):
  Prosím označte:
  Celková úroveň vyučovaných předmětů

  Vedení je ochotné řešit

  Studijní oddělení je ochotné se mnou řešit problémy

  Vyučující jsou ochotni se mnou řešit problémy

  Atmosféra ve škole je