Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o., Zátopkova 100/2, 160 17,  Praha 6

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI STUDENTA/STUDENTKY

 

Školní rok:          2020/2021           LO             3. ročník

 

Vážená studentko, Vážený studente,

velice si vážíme, že navštěvujete naši vyšší odbornou školu, proto bychom chtěli vědět, jak jste byli v letošním školním roce spokojeni s organizací, atmosférou i jednotlivými vyučujícími.

Prosím, ohodnoťte známkou od 1 do 5 (jako ve škole) věcnost, zajímavost a přínosnost předmětů a vyučujících, se kterými jste se letos setkali.


  DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI STUDENTA/STUDENTKY

  Školní rok: 2020/2021 3. ročník LO
  Vážená studentko, Vážený studente,
  velice si vážíme, že navštěvujete naši vyšší odbornou školu, proto bychom chtěli vědět, jak jste byli v letošním školním roce spokojeni s organizací, atmosférou i jednotlivými vyučujícími.
  Prosím, ohodnoťte známkou od 1 do 5 (jako ve škole) věcnost, zajímavost a přínosnost předmětů a vyučujících, se kterými jste se letos setkali.

  1. Cizí jazyk ANJ
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  2. Cvičení z účetnictví
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  3. Daně
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  4. Event kurz
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  5. Finance ve sportu
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  6. Řízení a provoz sport. zařízení
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  7. Sportovní management
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  8. Teorie sportovního tréninku
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  9. Německý jazyk
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  10. Ruský jazyk
      1    2    3    4    5

      Komentář:

  Pár slovy či známkou ohodnoťte:

    Celková organizace ŠR:

    Online výuka:

    Studijní oddělení:

    Intranet (dostupnost, přehlednost, věcnost informací):

    Webové stránky (dostupnost, přehlednost, věcnost informací):

    Návrhy na zlepšení:

    Webové stránky (dostupnost, přehlednost, věcnost informací):

  Prosím označte:

  Celková úroveň vyučovaných předmětů

  Vedení je ochotné řešit

  Studijní oddělení je ochotné se mnou řešit problémy

  Vyučující jsou ochotni se mnou řešit problémy

  Atmosféra ve škole je