Základy práva

Milí studenti na této stránce budou zveřejňovány presentace předmětu ve formátu .pdf.
Budou zde zveřejněny podmínky pro úspěšné ukončení předmětu.
V dostatečném předstihu zde budou zveřejňovány termíny testů resp. zkoušek, přehled o docházce i další důležité aktuality.

Předmět je ukončen Klasifikovaným zápočtem (KZ).
Podmínkou pro jeho získání je účast min. 60 % a napsání dvou testů na alespoň 60 % bodů.

V pondělí dne 29.3. se bude psát 1. test.

Zde jsou pomůcky ke studiu (především aktuální a účinná znění relevantních zákonů):
Ústava – ústavní zákon 1/1993 Sb.
Listina základních práv a svobod – ústavní zákon 2/1993 Sb.
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb.
Zákon o soudech, soudcích č. 6/2002 Sb.
Zákon o obchodních korporacích a družstvech – zákon č. 90/2012 Sb.
Živnostenský zákon – zákon č. 455/1991 Sb.
Trestní zákoník – zákon č. 40/2009 Sb.

Zde jsou presentace ve formátu .pdf:
Základy práva 01

Základy práva 02

Základy práva 03

Základy práva 04

Základy práva 05

Zde je přehled docházky: