Základy práva

Milí studenti na této stránce budou zveřejňovány presentace předmětu ve formátu .pdf.
Budou zde zveřejněny podmínky pro úspěšné ukončení předmětu.
V dostatečném předstihu zde budou zveřejňovány termíny testů resp. zkoušek, přehled o docházce i další důležité aktuality.

Předmět je ukončen Klasifikovaným zápočtem (KZ).
Podmínkou pro jeho získání je účast min. 60 % a napsání testu na alespoň 60 % bodů.

  • se zelený pozadím (docházka+test splněny) získání Klasifikovaného zápočtu (KZ) se známkou v závislosti na počtu získaných bodů
    • 1 počet bodů 77 – 90
    • 2 počet bodů 64 – 76
    • 3 počet bodů 54 – 63
  •  bílým pozadím (nesplněná docházka) nutnost individuálně řešit s vedením školy;

Zde jsou závěrečné výsledky po opravných testech:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde jsou pomůcky ke studiu (především aktuální a účinná znění relevantních zákonů):
Ústava – ústavní zákon 1/1993 Sb.
Listina základních práv a svobod – ústavní zákon 2/1993 Sb.
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb.
Zákon o soudech, soudcích č. 6/2002 Sb.
Zákon o obchodních korporacích a družstvech – zákon č. 90/2012 Sb.
Živnostenský zákon – zákon č. 455/1991 Sb.
Trestní zákoník – zákon č. 40/2009 Sb.

Zde jsou presentace ve formátu .pdf:
Základy práva 01

Základy práva 02

Základy práva 03

Základy práva 04

Základy práva 05

Základy práva 06

Základy práva 07

Zde je přehled docházky: