Materiály 3. ročník 2020/2021


Účetnictví

účetní závěrka 2. semestr

UZ – vzor všech formulařů


Finance ve sportu

Zásady činnosti RSC Opakování 2 – RSC opakování 6 Prezentace OSA a INTERGRAM INTERGRAM 2021 opakování 5 Můj klub 4. 3. 2021 návrh rozpočtu ČABR opakování 7,8 Rozpocet_MKT_2021 Rozpočet 18.2. Financování ze soukromých zdrojů Financování svazů_prezentace Opakování 3, 4 – programy NSA Opakování 1 – DPH sportovních událostí


Finance ve sportu

Rozdělení sportu do skupin VSA_prezentace Vyzkum popularity a fin. náročnosti Vyzva_4_2020_VSA_2021-ve-zneni-dodatku-c.-2 Výzva-podpora sportovních svazů Kritéria věcného hodnocení NSA_podpora sportovních svazů 2021 Opakování 9 Parametry pro sestavování žádostí o dotace pro sportovní svazy opakování 10 parametry pro sestavování žádostí o dotaci VSA


Účetnictví

účetní uzávěrka a závěrka 2. semestr aktuálně k 1.3

Rozvaha – formulář interaktivní


Teorie sportovního tréninku

7 Řízení sportovního tréninku 8. Diagnostika 1. sportovní trénink základní pojmy 2. sportovní trénink 3. sportovní trénink dlouhodobá koncepce 4. sportovní trénink příprava dětí 5. sportovní trénink periodizace 6. sportovní trénink adaptace


Finance ve sportu

Opakování 7, 8


Angličtina

Consolidation and Review Unit 3 – III. roč. VOŠ Review and Consolidation Unit 4 (Grammar, Vocabulary) III.r. VOŠ


Finance ve sportu

opakování 5,6


Účetnictví

21. 7. 2021 dělení zisku a DU


Angličtina

Concept of Sport – 21.4.2021


Účetnictví

14. 7. 2021 dělení zisku


Finance

Opakování 3, 4 – programy NSA

Opakování 1,2 – DPH sportovních událostí


Angličtina

III. ročník – příprava na absolutoria a zkouškový test – 12.4.21

III. roč. – příprava na


Účetnictví

příklad na UU sestavený studenty


Účetnictví

3. roč. souvislý příklad ÚU kompletní


Účetnictví

souvislý příklad ÚU


Angličtina

Business Ethics – nová verze (III.r. VOŠ) 27.3.2021

Body Language – III. roč. VOŠ27.3.2021


Angličtina

Příprava na zkouškový test – III.r. VOŠ

III. ročník VOŠ – příprava na absolutorium (překlad a gramatika)

Příprava na absolutorium – III.r. VOŠ


Účetnictví

účetní uzávěrka a závěrka 2. semestr aktuálně k 1.3.


Finance ve sportu

Prezentace 11.2.2021

Sazebník odměn OSA

INTERGRAM 2021

18.2. Financování ze soukromých zdrojů

Prezentace 25.2.2021

Kodex 2021


Účetnictví

DzP vzorový

DzP vzorový řešený

DU DzP


Účetnictví

účetní uzávěrka a závěrka 2. semestr aktuálně k 1.3.


Angličtina

Economic Dimension of Sport – EU – III. ročník


Angličtina

Táňa, knížka, dnes, 3

discrimination Táňa knížka dnes

Táňa, knížka, dnes, 4

Táňa,

knížka, dnes


Teorie sportovního tréninku

1 Kinantropologie 1

Somatotyp

2 kinantropologie 2


Teorie sportovního tréninku

5. Východiska diagnostiky pomocí pozorování

6. postup pomocí kritických míst


Účetnictví

účetní uzávěrka a závěrka 2. semestr


Angličtina

Business Ethics – III. ročník Doctor, doctor – phrasal verbs Poslech – 8 speakers FCE 5 Spoken Grammar 2


Účetnictví

účetní uzávěrka a závěrka 2. semestr


Angličtina

Listening comprehension – Helicopters


Účetnictví

př. práce účetní uzávěrky řešení


Finance ve sportu

Rozdělení sportu do skupin

Vyzkum popularity a fin. náročnosti

NSA_podpora sportovních svazů 2021

Výzva-podpora sportovních svazů

Kritéria věcného hodnocení

 


Angličtina

Use of English part 2