Test licence C varianta A 2023-2024

  Vyberte správnou odpověď, správná je vždy pouze jedna.
  Za každou správně odpovězenou otázku je 1 bod.
  Hodnocení:
  0-11 bodů - neprospěl
  12-16 bodů - prospěl

   

  1. Herním principem chápeme:

  2. Mezi zásady vedení her nepatří:

  3. Vadné držení těla:

  4. Nositelem energie ve stravě jsou:

  5. Po zátěži je vhodné doplnit živiny svačinou do:

  6. Do kolika fází obvykle průběh učení se (novým dovednostem) rozdělujeme?

  7. Nové technické dovednosti se nejlépe učí:

  8. Didaktika sportu se zabývá

  9. Systematika ledního hokeje fáze hry podle:

  10. Do útočných herních činností jednotlivce patří:

  11. Pro kategorii U8 doporučujeme z celkového objemu:

  12. Poměr pochval:kritice by měl být?

  13. Jaký typ rodičů zajímá výsledek utkání?

  14. Dvě koncepce tréninku dětí se obvykle nazývají:

  15. Využití tréniku je:

  16. Zlatý věk motoriky je: