Seznamovací kurz 2023/2024

Termín: 05. 10. – 08. 10. 2023
Místo: Rekreační areál Zbraslavice
Zbraslavice 255, 285 21
www.zbraslavice.eu
Pro: Studenty 1. ročníku denní i kombinované formy studia.
Začátek: 05. 10. 2023
Ukončení: 08. 10. 2023
Ubytování: Rekreační areál Zbraslavice
Doprava: Vlastní, začátek a konec kurzu na místě konání
Personální zajištění: Mgr. Lukáš Psohlavec
Stravování: Polopenze
Program: Aktivity v přírodě, seznamovací hry a sport.
Vybavení: Bude upřesněno dle programu
Cena: 3 500,-
Přihláška ke kurzu: Do 15. 9. 2023 vyplňte a odešlete online přihlášku:
Přihláška
Úhrada: Platbu provádějte v termínu 1.9. – 30. 9. 2023 na účet  170385118/0600
VS: rodné číslo účastníka,
Pozn. pro příjemce: Příjmení + seznamovací kurz
Storno podmínky: Přihláška je závazná, jejím podáním se zakládá povinnost k úhradě poplatku, storno není možné.
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Szabó, DiS.
vos.study@cuscz.cz
+420 233 017 315